Моделювання з допомогою програмного комплексу LIRA 9.6 контактної взаємодії підпірної стіни з основою

Ключові слова: метод скінчених елементів, підпірна стіна зі структурною поверхнею, моделювання, напружено-деформаційних стан

Анотація

В статті проаналізовано дослідження вчених, які вивчали роботу підпірних стін при різних ґрунтових умовах та їх
контактної взаємодії з основою. Наведено приклади останніх розробок конструкцій підпірних стін та область їх ви-
користання. Мета таких досліджень полягає у вивченні напружено-деформаційного стану підпірної стіни зі структу-
рною поверхнею з урахуванням її контактної взаємодії з ґрунтовим масивом. Описано основні етапи й особливості
математичного моделювання взаємодії підпірної стіни й ґрунтової основи в умовах плоскої задачі з допомогою про-
грамного комплексу LIRA 9.6. У результаті було проведено аналіз характеру роботи підпірної стіни при різних умо-
вах взаємодії з основою та при різних параметрах жорсткості конструкції підпірної стіни. Виявлено залежність між
жорсткістю конструкції підпірної стіни й еквівалентними напруженнями в ґрунтовій основі, які виникають при різ-
номанітних умовах взаємодії. На підставі проведених досліджень встановлено, що на контактній поверхні підпірної
стіни зі структурною поверхнею досягається ефект перерозподілу напружень та підвищується несуча здатність ґрун-
ту основи за рахунок сумісної роботи конструкцій підпірної стіни й основи, що деформується.

Посилання

1. Raiuk, V.F. (1965). Calculation of soil pressure on retaining
walls. Rechnoi transport, 5, 46-49.
2. Raiuk, V.F. (1968). Calculation of the lateral pressure of
the soil on the vertical face of the retaining wall, taking into
account its deformation and displacement. Hydrotekhnycheskoe
stroytelstvo, 2, 35-40.
3. Chernyshova, K.Y. (1964). Results of the study of the
distribution of soil pressure on flexible retaining walls.
Dopovidi AN URSR, 12, 1609-1613.
4. Luchkovskyi, Y.Ya. (2000). Interaction of constructions
with the base. Biblioteka zhurnalu ITE, 3, 264.
5. Symvulydy, Y.A. (1987). Calculation of engineering
structures on an elastic base. Moscow: Vysshaia shkola.
6. Klein, H.K. (1964). Calculation of retaining walls.
Moscow: Vysshaia shkola.
7. Yakovlev, P.Y., Bybychkov, A.H. & Bybychkov, D.A.
(1997). The interaction of structures with the ground.
Moscow: Nedra.
8. Hryshyn, A.V. & Fedorova, E.Yu. (2002). Nonlinear
dynamic problems of calculating port hydraulic structures.
Odessa: OHMU.
9. Hryshyn A.V. & Fedorova, E.Yu. (2002). Nonlinear dynamics
of barrier structures. Odessa: ONMU.
10. Smyrnov. A.F. (1984). Building Mechanics. Dynamics
and stability of structures. Moscow: Stroiyzdat.
11. Gubrynovicz, A. (1978). Wychylenia z piony obiektow
budow – lanych nа tle nachylen tereny powodowanych
wplywami eksploaji gornicze. Conferencja naukowotechniczna
"Probleamy budow – nictwa na terenach gorniczych",
75-82.
12. Gucunski, N., Najm, H. & Nassif, H. (2005). Seismic
analysis of retaining walls, buried structures, embankments,
and integral abutments. Dept. of Civil & Environmental Engineering
Center for Advanced Infrastructure & Transportation
(CAIT).
13. Timchenko, R., Krishko, D., & Savenko, V. (2017).
Методика експериментального дослідження підпірних
стін спеціального типу. Acad. J. Series: Industrial Machine
Building, Civil Eng., 2(49), 221-226.
https://doi.org/https://doi.org/10.26906/znp.2017.49.846
14. Тіmchenko, R.О., Кrishko, D.А., Savenko, V.О. &
Khoruzhenko, I.V. (2018). Features of making physical
models of structures (retaining walls and shells) with the
use of modern technologies. Girnychiy visnyk, 103,
65-69.
15. Тіmchenko, R.О., Кrishko, D.А. & Savenko, V.О.
(2017). Using a linear regression model in the experimental
planning for optimization of constructive solutions of the retaining
wall of a special type. Urban planning and territorial
planning, 63, 410-415.
16. Yvlev, D.D. & Bykovtsev, H.Y. (1971). Theory of
hardening plastic body. Moscow: Nauka.
17. DSTU-N B V.2.1-31:2014. (2015). Guidelines for designing
retaining walls. Kyiv: Minrehion Ukrainy.
18. DSTU B V.3.1-2:2016. (2017). Repair and strengthening
of bearing and enclosing building constructions and foundations
of buildings and structures. Kyiv: DP «UkrNDNTs».
19. DBN V.2.1-10:2018. (2018). Basics and foundations of
buildings and structures. Substantive provisions. Kyiv: Minrehion
Ukrainy.
20. Pat. UA 100212 U. Monolitna pidpirna stinka kutnykovoho
typu. Zaiavl. 26.02.2015; Opubl. 10.07.2015, Biul. №
13.
21. Henzerskyi, Yu.V., Medvedenko, D.V.,
Palyenko, O.Y. & Tytok, V.P. (2011). LIRA-SAPR. Kyiv:
Elektronnoe izdanye.
Опубліковано
2019-07-05
Як цитувати
Timchenko Radomir Моделювання з допомогою програмного комплексу lira 9.6 контактної взаємодії підпірної стіни з основою / Radomir Timchenko, Dmytro Krishko, Volodymyr Savenko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (52). – С. 133-138. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.52.1686.