Експериментальні дослідження надколонної плити збірного безбалкового перекриття

Ключові слова: переміщення, несуча здатність, деформований стан, експериментальне дослідження, безбалкове перекриття

Анотація

У статті наведено результати експериментального дослідження особливостей роботи під розрахунковим наванта-
женням плоских надколонних плит розробленої системи безбалкового перекриття. Приділено велику увагу конс-
труюванню дослідних зразків несучої конструкції. Особливістю плити, що досліджується є скошені майданчики
спирання по зовнішньому периметру для міжколонних та пролітних плит. Описано конструкцію допоміжного устат-
кування, яке дозволило випробовувати досліджувальну надколонну плиту в умовах, що імітують реальне спирання.
Описано конструкцію та технологію виготовлення додаткового устаткування, що імітацує спирання надколонної
плити на колонну у вигляді сталезалізобетонного стакану квадратного перерізу. А також опорну конструкція, що
імітує спирання міжколоних та пролітних плит. Дослідні конструкції плити і допоміжного устаткування виготовлено
на обладнанні та в умовах діючого заводу залізобетонних виробів. Наведено методику виконання експерименталь-
них досліджень із вказуванням методів і засобів вимірювання геометричних та фізичних параметрів, що характери-
зують напружено-деформований стан та несучу здатність дослідної плити. Проведені дослідження дали змогу вста-
новити характер деформування і руйнування надколонних плит як окремого елемента у розробленій системі безбал-
кового перекриття. Аналіз характеру деформування свідчить, що деформації розтягу на верхній грані дослідної пли-
ти наростають швидше ніж деформації стиснення (нижньої грані). При цьому відбувається зменшення величини сти-
скаючих деформацій до місця спирання дослідних зразків на опорну раму. Це підтверджує припущення про переда-
чу навантаження від міжколонних та пролітних плит на надколонну за принципом «лінійного шарніру». Звернута
увага на те, що досягнення несучої здатності не супроводжується процесом руйнування, а характеризується суттєви-
ми переміщеннями опорних консольних ділянок у вертикальній площині.

Посилання

1. Nyzhnyk, О. Beamless and often ribbed steel-concrete
floors. (2012). Poltavа: Publisher Shevchenko R.V.
2. Storozhenko, L.I., Yermolenko, D.A., Nizhnik, O.V.,
Bogosta, V.I. & Tegza, I.I. (2014). New effective solutions
of beam-free prefabricated overlappings of multi-storey
buildings Academic journal. Series: Industrial Machine
Building, Civil Engineering, 3(42-1), 183-187.
3. Storozhenko, L.I., Yermolenko, D.A., Nizhnik, O.V.,
Bogosta, V.I. & Tegza, I.I. (2018). Plate connection node in
precast beamless overlay. Patent of Ukrainian 45790. Kyiv:
State Enterprise "Ukrainian Intellectual Property Institute".
4. Storozhenko, L.I., Nizhnik, O.V.,Yermolenko, D.A. &
Tegza, I.I. (2017). New design decisions of prefabricated
girderless floors of multi-storeyed buildings. Transbud-
2017 – MATEC Web of Conferences 116, 02032.
https://doi.org/10.1051/matecconf/201711602032
5. Narayanan, R. (1988). Steel-concrete composite structures:
Stability strength. London-New York: Spon Press.
6. Frangopol, D.M. & Soliman, M. (1998). Life-cycle of
structural systems: recent achievements and future directions.
Structure and Infrastructure Engineering, 12(1), 1-20.
https://doi.org/10.1080/15732479.2014.999794
7. Mullett, D.L. (1998). Composite floor system. Wiley-
Blackwell.
8. Costa-Neves, L.F., da Silva, J.G.S., de Lima, L.R.O. &
Jordão, S. (2014). Multi-storey, multi-bay buildings with
composite steel-deck floors under human-induced loads:
The human comfort issue. Computers & Structures, 136,
34-46.
https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2014.01.027
9. Wright, H.D., Evans, H.R. & Harding, P.W. (1987).
The use of profiled steel sheeting in floor construction,
Journal of Constructional Steel Research, 7(4), 279-295.
https://doi.org/10.1016/0143-974X(87)90003-4
10. Broms, C.E. (2006). Concrete Flat Slabs and Footings:
Design Method for Pundching and Detailing for Ductility.
Stockholm, Royal Institute of Technology.
Опубліковано
2019-07-05
Як цитувати
TegzaІvan Експериментальні дослідження надколонної плити збірного безбалкового перекриття / TegzaІvan // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (52). – С. 82-90. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.52.1680.