Розрахунок будівельних конструкцій та особливості технології його автоматизації

Ключові слова: конструкція, надійність, автоматизовані комп'ютерні системи, програмний комплекс, напруженодеформований стан

Анотація

Останнім часом питання оцінки якості будівельних конструкцій і прогнозування їх надійності стають все більш акту-
альними, особливо для будівництва промислових об'єктів старого фонду. Розробляються потужні математичні мето-
ди для оцінки експлуатаційних характеристик конструкцій і прогнозування їх надійності, але немає автоматизованих
комп'ютерних систем для такого аналізу. На даний час розроблені програми для детального розрахунку конструкцій,
в яких реалізовані методи опору матеріалів, теоретичної та будівельної механіки, але вони не дають можливості ви-
значати і прогнозувати надійність, особливо об'єктів старого фонду. В роботі використовуються методи класичної
теорії надійності в поєднанні з методами статистичного моделювання, що вимагає використання сучасних методів
ІТ-технологій з розробкою відповідних програмних систем. Наведено особливості моделі та алгоритмічна база задачі
прогнозування міцності та надійності будівельних конструкцій. Виконано декомпозицію та модульне представлення
програмної системи розрахунку конструкцій. У ракурсі задачі оцінювання напружено-деформованого стану констру-
кцій розроблене програмне забезпечення у вигляді драйвера прошивки для електронно-комп’ютерного пристрою ла-
бораторного обстеження елементів конструкцій, що дає змогу визначати стан аварійності елементів конструкцій та
отримувати числові значення фактично діючих навантажень на конструкції та їх елементи. Показано особливості по-
єднання окремих утиліт визначення параметрів надійності з метою прогнозування роботи конструкцій різних типів,
які можуть працювати у аварійному та передаварійному станах.

Дані про автора

Ivan Kozichko, A.L.C. «Poltavtransbud»

Head of production and technical department

Посилання

1. Hjelmstad K.D. (2005). Fundamentals of Structural Mechanics.
Boston: Springer.
https://doi.org/10.1007/b101129
2. Hartmann F. (1985). The Mathematical Foundation of
Structural Mechanics. Berlin, Heidelberg: Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-82401-2
3. Hulse R. & Cain J. (1991). Structural Mechanics. London:
Palgrave.
https://doi.org/10.1007/978-1-349-11897-7
4. Kiselev V.A. (1980). Structural mechanics. Special
course. Moscow: Stroyizdat.
5. Lacarbonara W. (2013). Nonlinear Structural Mechanics.
Boston: Springer.
https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1276-3.
6. Smyrnov A.F., Aleksandrov A.V., Lashchenykov B.Y.,
Shaposhnykov N.N. (1981). Structural mechanics. Dynamics
and stability of structures. Moscow: Stroyyzdat.
7. Bazhenov V.A. Perel'muter A.V., Shyshov O.V. (2008).
Structural Mechanics. Computer Technology. Kyiv:
Karavela
8. Shkurupiy O., Mytrofanov P., Masiuk V. (2018). Calculation
of The Stability of the Form of Equilibrium of Discrete
Systems. International Journal of Engineering &
Technology, 7(3.2), 401-407.
http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14561
9. Shkrupiy OA (2015). Stability of equilibrium form and
dynamics of discrete systems. Poltava: PoltNTU.
10. Severyn V., Pashchenko A., Mytrofanov P. (2018).
Probabilistic Analysis of Structures Under Snow Load.
Intern. Journal of Engineering & Technology, 7(3.2),
339-342.
http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14431.
11. Smith P. (2001). An Introduction to Structural Mechanics.
Palgrave Macmillan.
12. Faddeev D.K., Faddeeva V.N. (1960). Computational
methods of linear algebra. Moscow: Fyzmatlyt.
13. Bazhenov V.A. Dekhtyaryuk V.A.. Dekhtyaryuk Ye.S.
(1998). Structural Mechanics. Dynamics of structures. Kyiv:
IZMN
Опубліковано
2019-07-05
Як цитувати
Shkurupiy Oleksandr Розрахунок будівельних конструкцій та особливості технології його автоматизації / Oleksandr Shkurupiy, Pavlo Mytrofanov, Andrii Pashchenko, Ivan Kozichko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (52). – С. 70-74. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.52.1678.