Дослідження робочого режиму площинного глибинного ущільнювача бетонних сумішей з віброзбудувачем кругових коливань

Ключові слова: площинний глибинний ущільнювач, бетонна суміш, вібраційне ущільнення

Анотація

Запропонована принципово нова конструкція глибинного ущільнювача бетонних сумішей, що виконана у вигляді вертикальної влити, на верхній частині якої змонтовано віброзбуджувач кругових коливань. Описано принцип дії площинного глибинного ущільнювача бетонних сумішей. Складена розрахункова схема динамічної системи «площинний глибинний ущільнювач – бетонне середовище», в якій останнє представлено у вигляді наведеної маси і наведених коефіцієнтів непружного і пружного опорів. Знайдено момент інерції наведеної маси бетонної суміші щодо центру ваги системи, що коливається. Визначено інерційні, пружні і непружні сили опору бетонної суміші, які діють на вертикальну плиту в процесі їх спільних коливань. Складені рівняння руху вертикальної плити, яка контактує з бетонною сумішшю, що описують її прямолінійні коливання в горизонтальній площині і крутильні коливання відносно центру тяжіння. Рівняння руху враховують дію інерційних сил глибинного ущільнювача і ущільнюваної бетонної суміші, сил пружного і непружного опору бетонної суміші і сил тертя нижньої кромки вертикальної плити про бетонну суміш або основу. Встановлена закономірність руху робочої поверхні вертикальної плити, що взаємодіє з бетонною сумішшю в горизонтальному напрямку і викликає в цьому бетонному середовищі нормальні напруги.
При цьому реалізується змінний амплітудно-частотний режим руху вертикальної плити, що викликає в ущільнювальному шарі поширення пружно-пластичних хвиль деформацій, які забезпечують створення імпульсного напружено-деформованого стану, що забезпечує ефективне ущільнення бетонних сумішей пластичних з осадкою конуса ОК-3,5 – 4 см сумішей, так і жорстких сумішей жорсткістю Ж=30 – 120 с Наведені результати досліджень дозволяють обґрунтувати раціональні параметри площинного глибинного ущільнювача, що здійснює просторові коливання,
і ефективні режими вібраційної дії на бетонні суміші різної консистенції

Посилання

1. Juradin, S., Baloević, G. & Harapin, A. (2014). Impact
of Vibrations on the Final Characteristics of Normal and
Self-compacting Concrete. Journal of Materials Research,
17(1), 178-185.
2. Sudarshan, N.M. & Chandrashekar, R.T. (2017). Vibration
Impact on Fresh Concrete of Conventional and
UHPFRC. International Journal of Applied Engineering Research,
12, 1683-1690.
3. Koh, H.B., Yeoh, D. & Shahidan, S. (2017), Effect of
re-vibration on the compressive strength and surface hardness
of concrete. IOP Conf. Series: Materials Science and
Engineering, 271, 012057
4. Gutierrez, J., Ruiz, E. & Trochu, F. (2013), Highfrequency
vibrations on the compaction of dry fibrous reinforcements.
Journal of Advanced Composite Materials,
22(1).
5. Волков, С.А., Евтюхов, С.А. (2012), Строительные
машины. С-Пб: "DNK".
6. Стасенко, А.С. (2010), Технология каменных работ в
строительстве. Минск: Выш.школа.
7. Gerasimov, M.D. & Gerasimov, D.M. (2013). Determination
of the law of motion, speed and acceleration of the
center of mass of the planetary vibration exciter. Intern.
Journal of applied and fundamental research, 12,
8-11.
8. Maslov, A., Batsaikhan, J., Puzyr, R., & Salenko, Y.
(2018). The Determination of the Parameters of a Vibration
Machinef the Internal Compaction of Concrete Mixtures. Intern.
Journal of Engineering & Technology, 7(4.3), 12-19.
http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.3.19545
9. Maslov, O., Batsaikhan, J., & Salenko, Y. (2018).
The Theory of Concrete Mixture Vibratory Compacting. Intern.
Journal of Engineering & Technology, 7(3.2), 239-244.
http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14411
10. Nesterenko, M., Maslov, A., & Salenko, J. (2018).
Investigation of Vibration Machine Interaction With Compacted
Concrete Mixture. Intern. Journal of Engineering &
Technology y, 7(3.2), 260-264.
http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14416
11. Maslov, A. & Batsaikhan, J. (2018). The research of
the parameters of a vibration machine for composite materials
compaction. J. MATEC Web of Conf., 224, 02099.
12. Maslov, A., Batsaikhan, J., Nesterenko, M. & Nesterenko,
T. (2018). Deep compactor with a concrete mixture
laid in a form interaction process investigation. Intern. Journal
of Engineering & Technology, 7(4.8), 306-311.
http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.8.27261
Опубліковано
2019-07-05
Як цитувати
Maslov Alexander Дослідження робочого режиму площинного глибинного ущільнювача бетонних сумішей з віброзбудувачем кругових коливань / Alexander Maslov, Janar Batsaikhan // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (52). – С. 5-12. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.52.1662.