Особливості обстеження гідротехнічних споруд на прикладі трика-мерного судноплавного шлюзу в м. Запоріжжя

Ключові слова: гідротехнічна споруда, обстеження, оцінка технічного стану, безпечна експлуатація

Анотація

Розглянуто питання обстеження з визначенням технічного стану будівельних конструкцій гідротехнічних споруд. Указано основні причини виконання обстеження будівель та споруд. Наведено деякі приклади будівельних об’єктів, на яких виникли аварійні ситуації за останні декілька років. Розглянуто питання щодо нормативної документації з питання обстеження гідротехнічних споруд, виявлено відсутність діючих нормативів з обстеження споруд такого типу. Розглянуто питання обстеження гідротехнічних споруд на прикладі трикамерного судноплавного шлюзу в м. Запоріжжя. Проаналізовано життєвий цикл гідротехнічної споруди (зведення, експлуатація, відбудова, реконструкція). Наведено результати натурних дослідженнь міцності матеріалів конструкцій. Для визначення міцності бетонних конструкцій об’єкта обстеження було відібрано зразки бетону (зі стіни 1-ї камери шлюзу, днища 2-ї камери шлюзу, стіни 3-ї голови шлюзу). Виконано випробування зразків, за яким було встановлено міцність відібраних зразків на стиск. Визначено складні місця з діагностування технічного стану гідротехнічних споруд. Доведено, що якісною характеристикою технічного стану споруди є його деформований стан для оцінювання стану трикамерного шлюзу. Розглянуто питання деформованого стану за даними спостережень минулих років, наведено графіки деформацій та коливання рівня ґрунтових вод. Запропоновано рекомендації з подальшої експлуатації, ремонту та завершення реконструкції трикамерного судноплавного шлюзу в м. Запоріжжя.

Посилання

[1]. ДБН В.1.1-45:2017. (2017). Будівлі і споруди в склад-них інженерно-геологічних умовах. Загальні положення. Київ: Мінрегіонбуд України, Укрархбудінформ.
[2]. ДСТУ-НБВ.1.2-18:2016. (2017). Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану. Київ: ДП УкрНДНЦ.
[3]. ДБН В.1.2-14-2008. (2009). Загальні принципи забез-печення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. Київ: Мінрегіонбуд України, Укрархбудінформ.
[4]. ДСТУ Б.В.2.6-210:2016. (2017). Оцінка технічного стану сталевих будівельних конструкцій, що експлуа-туються. Київ: Мінрегіонбуд України, Укрархбудін-форм.
[5]. ДБН В.2.4-3:2010. (2011). Гідротехнічні споруди. Основні положення. Київ: Мінрегіонбуд України, Укра-рхбудінформ.
[6]. Наказ № 252 [1995.12.21]. (1995). Про затверджен-ня Методики обстеження і паспортизації гідротехніч-них споруд систем гідравлічного вилучення та складу-вання промислових відходів. Київ: Держбуд України.
[7]. ДБН В.1.2-5:2007. (2008). Науково-технічний супро-від будівельних об’єктів. Київ: Мінрегіонбуд України, Укрархбудінформ.
[8]. ДБН В.2.6-98:2009. (2011). Бетонні та залізобетон-ні конструкції. Основні положення. Київ: Мінрегіонбуд України, Укрархбудінформ.
[9]. Fell R., MacGregor, P., Stapledon, D., Bell, G. & Foster, M. (2015). Geotechnical Engineering of Dams. London: CRC Press. eBook ISBN 9780203387313
[10]. FEMA (2006). Conduits through Embankment Dams. Best practices for design, construction,problem identification and evaluation, inspection, maintenance, renovation and repair. US Federal Emergency Agency.
Опубліковано
2018-10-12
Як цитувати
Syvko Ivan Особливості обстеження гідротехнічних споруд на прикладі трика-мерного судноплавного шлюзу в м. запоріжжя / Ivan Syvko, Rudolf Syvko, Anatoliy Selimov, Volodymyr Tytarenko, Liudmyla Zharko, Oleg Fesenko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (51). – С. 132-138. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.51.1304.