Мета і сфера діяльності журналу

Від імені редакційної колегії рецензованого наукового фахового видання «Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво» хочу звернутися до викладачів та аспірантів ЗВО, науковців та практиків.

Наш «Збірник», що регулярно виходить з 1999 року, – високопрофесійне рецензоване видання національного рівня, головним призначенням якого є висвітлення актуальних проблем машинобудівної й будівельної галузі та забезпечення максимально широкого розповсюдження інформації про шляхи їх вирішення.

«Збірник» включений до переліку наукових фахових видань, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт, він регулярно оприлюднює найвагоміші досягнення провідних учених, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів та фахівців-практиків. Публікації у «Збірнику» охоплюють широке коло питань механізації будівництва, технології машинобудування, автомобільного транспорту і автодоріг, будівельних конструкцій, будівель та споруд, основ і фундаментів, теплогазопостачання і будівельної теплофізики, водопостачання, будівельних матеріалів та виробів, містобудування та територіального планування.

Наш журнал покликаний надавати можливість публікації авторам за умови оригінальності та безсумнівної новизни їх досліджень. До складу редакційної колегії входять авторитетні вчені. Статті рецензуються незалежними експертами відповідних спеціальностей. До складу редакційної колегії «Збірника» входять провідні доктори технічних наук і професори відповідного профілю, які є представниками загальновизнаних наукових шкіл з різних країн світу. Входження до редакційної колегії науковців з різних країн забезпечує нашому «Збірнику» високу якість та міжнародний розголос актуальних питань технічних наук та практики.

Журнал у своїй роботі дотримується принципів відкритого доступу, тобто будь-який користувач сайту має можливість безкоштовно переглянути, завантажити, роздрукувати, зробити посилання на будь-яку повнотекстову статтю журналу. У своїй роботі редакційна колегія орієнтується на норми і принципи наступних міжнародних організацій: Committee on Publication Ethics, Open Access Scholarly Publishers Association, Directory of Open Access Journals.

Ми добре розуміємо, що отримати визнання на міжнародному рівні можна лише маючи достатньо високий індекс цитування робіт. Саме тому ми проводимо роботу щодо включення «Збірника» до відомих міжнародних наукометричних баз даних та забезпечення представленості інформації про нього у провідних бібліотеках світу. Лише останніми роками в «Збірнику» публікувались провідні фахівці з Азербайджану, В’єтнаму, Естонії, Ірану, Казахстану, Канади, Кореї, Литви, Німеччини, Польщі, США, України, Франції, Хорватії та інших країн.

Запрошуємо до співробітництва всіх зацікавлених осіб: авторів – до надання актуальних статей, що відбивають відомості про вагомі внески їх досліджень у розвиток машинобудування і будівництва; дослідників та практиків – до отримання відомостей про сучасні надбання наукової думки; студентів та аспірантів – до отримання досвіду узагальнення та оприлюднення результатів власного наукового пошуку. Сподіваємось на плідну довготривалу взаємодію в цьому з авторами та читачами.

Фінансування журналу

Видавець Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"