Оцінка ефективності застосування суб'єктом господарювання бухгалтерського аутсорсингу

  • Olena Koba Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0003-1914-3119
  • Darya Koshlyak Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».
Ключові слова: аутсорсинг, бухгалтерський облік, оцінка, ефективність, доцільність

Анотація

Економічна криза, спровокована пандемією COVID-19 та повномасштабним вторгненням рф в Україну, поставила компанії перед необхідністю пошуку нових форм управління бізнесом, підвищення конкурентоспроможності, скорочення персоналу та оптимізації витрат. Бухгалтерський аутсорсинг, як одна з таких форм, дозволяє компаніям підвищити якість обліково-аналітичного забезпечення та успішно вирішувати стратегічні завдання. Аутсорсинг використовується в багатьох технологічних і логістичних процесах, маркетингу, податковому консалтингу, бухгалтерському обліку та звітності. Застосування бухгалтерського аутсорсингу в Україні, хоча і стрімко розвивається, але не відповідає рівню розвинених країн світу. Сьогодні бухгалтерський аутсорсинг в Україні посідає шосте місце в загальному обсязі аутсорсингових послуг. Метою роботи є дослідження теоретичних і практичних засад оцінки ефективності бухгалтерського аутсорсингу на підприємстві. Узагальнено критерії визначення доцільності аутсорсингу та методичні підходи до оцінки ефективності його застосування. З метою визначення особливостей методів оцінки доцільності аутсорсингу, їх переваг, недоліків та вибору найбільш оптимального з них проведено розрахунки за матеріалами суб'єкта господарювання - товариства з обмеженою відповідальністю агрофірми "ЧБГ". Розрахунок економічної ефективності бухгалтерського аутсорсингу за даними чотирьох аутсорсингових компаній показав, що всі розглянуті методики базуються на застосуванні лише вартісних показників. При виборі аутсорсера слід також враховувати якісні показники. Кожен з методів оцінки ефективності використання аутсорсингу має як переваги, так і недоліки, ідеального методу не існує, що стримує його розвиток в Україні.

Дані про авторів

Olena Koba, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат технічних наук, доцент

Darya Koshlyak, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

магістр

Посилання

1. Krupa O. (2013) Approaches to evaluating the effectiveness of outsourcing. Innovative economy, No. 6(44), рр. 243–246.
2. Ligonenko L., Frolova Yu. (2005) Outsourcing as a tool for optimizing and increasing business efficiency. Actual problems of the economy, No. 6(48), pp. 115–125.
3. Lyakhovich G. (2017) Analysis of feasibility of switching to accounting outsourcing. Problems of the economy, No. 4, pp. 392–397
4. Nazarenko O., Surovytska A. (2018) Accounting outsourcing: advantages, disadvantages and peculiarities of implementation. Economy and the state, No. 12, рр. 50–54.
5. Skakun L. (2009) Subjects of accounting on contractual terms: domestic and foreign experience. Bulletin of ZHTU. Economic sciences, No. 1(47), рр. 123–128.
6. Skakun L. (2009) Accounting outsourcing: division of responsibility. Bulletin of ZHTU. Economic sciences, No. 4 (50), рр. 155–159.
7. Harkusha S. (2015) Accounting outsourcing: feasibility of the service. Global and national economic problems, Issue 7, P. 807–810.
8. Didukh O. (2012) Analysis of the effectiveness of the use of outsourcing in the economic activity of enterprises. Bulletin of the Lviv Polytechnic National University, No. 739, рр. 82–87.
9. Frolova V., Frolova G. (2015) Effectiveness of using business process outsourcing in the enterprise. Bulletin of the Berdyan University of Management and Business, No. 3 (31), рр. 60–63.
10. Yasynska T., Protsyk I. (2019) The effectiveness of outsourcing in the international activities of enterprises. Efficient economy, No. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2019/59.pdf.
11. Drobysheva A.S., Morgulets O.B. (December 5, 2019) Outsourcing as a factor of effective enterprise development. Educational and innovative interactive platform "Entrepreneurial Initiatives": materials of the IV All-Ukrainian Scientific Internet Conference. Kyiv: KNUTD. P. 47–52.
12. Zorii O., Kovalenko T. (2013) Peculiarities of outsourcing. Economic analysis: collection of scientific works of the Ternopil National University of Economics, Vol. 14, No. 3.
13. Shushakova I., Gryn A., Kolomiets D. (2021) Evaluation of the effectiveness of accounting outsourcing. Business Inform, No. 11, p. 327–334.
Опубліковано
2023-07-10
Як цитувати
Koba Olena Оцінка ефективності застосування суб’єктом господарювання бухгалтерського аутсорсингу / Olena Koba, Darya Koshlyak // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (2(89). – С. 103-111. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.v0i2(89).2941.
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ