Рушійні сили економічних систем в умовах формування екологічної безпеки людини

Ключові слова: економічна теорія, екологічна економіка, еколого-економічні норми, економічне сьогодення, інституційна рівновага

Анотація

В статті оглядово розглянуто історію економічних вчень, їх методологічні принципи в контексті формування еколого-економічних теорій і інвайроментальної економіки та глобальної еколого-економічної системи. Визначена особлива цінність окремих економічних теорій, економічних шкіл та аналізу в економіці тим, що різні народи і країни проживають в різному економічному сьогоденні, а окремі економічні часові періоди і мають різні регіональні інституційні особливості. Досліджено необхідність регуляторного впливу на господарюючу систему, з метою попередження процесів природної і економічної ентропії. Підкреслено, що необхідність формувань світових та державних економічних систем, стимулів і санкцій та еколого-економічних нормативів і вуглецевого податку. Визначено, що найбільш раціонально вбирає ідею сталого розвитку і формує механізм інституційної рівноваги та компромісів, інституціональна інвайроментальна економічна система. Враховано, що економічні теорії та економічні школи в кожному історичному періоді розвитку людства намагалися описати існуючий економічний порядок та визначити шляхи його прогресивного розвитку. У даному разі авторами враховується кардинальний вплив на еволюцію економічних теорій меркантилізму, фізіократії, класичної політичної економії, неокласичної економічної теорії, економікс, маржиналізму, німецької історичної школи, інституціонвлізму, кейнсіанства, неокласичного синтезу, монетаризму, інвайронментальної економіки. Сучасні геополітичні виклики сконцентровані найбільше в екологічній сфері, щодо глобального потепління, яке поглиблюється антропогенним впливом людства на ноосферу, з погіршенням довкілля та формуванням інвайроментальних ризиків для людства. Вчені світу розпочали пошук методик та механізмів впливу на виробництво, споживання і ментальність людства, щоб подолати загрози і сучасні екологічні геополітичні виклики. Особливе місце належить вченим у сфері економіки. Адже тільки дієві стимули і економічні санкції можуть формувати інвайроментальне безпечне середовище розвитку людства.

Дані про авторів

Hryhorii Sharyi, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук

Svitlana Shara, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

аспірант

Viktor Dubishchev, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук

Посилання

1. Palych O. (2017) Aristotle: tradition, adaptation, translation. Kyiv: Spirit and Letter. 184 p.
2. Meshko I.M. (1994) History of economic teachings: Main currents of Western European and American economic thought: Study guide. Kyiv: Higher school. 175 p.
3. Kene F. (1990) Selected economic products. Moscow: Socekgiz. 590 p.
4. Elov D.A., Hashimov P.Z. (2017) The essence and principles of the regional economy at the present stage. Social sciences. Tashkent: National University of Uzbekistan named after M. Ulugbek. No. 1-2 (34), p. 45–47.
5. Ross Ian Simpson (2010) The Life of Adam Smith. Oxford University Press.
6. Malthus Thomas Robert (2002) Philosophical encyclopedic dictionary / NAS of Ukraine, H.S. Skovoroda Institute of Philosophy / edited by Shinkaruk V.I. (head) and others. Kyiv: Abrys. VI, 742 p.
7.Ricardo D. (1955) Compositions. T. 1–4, P. 30.
8. Blyum I.G. (1962) Marshall's theory. Criticism of bourgeois political economy: In 3 volumes. Moscow: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR. T. I, P. 152–187.
9. Vernadsky V.I. (2012) Chemical structure of the biosphere of the earth and its environment. Selected scientific works of academician V.I. Vernadskyi. NAS of Ukraine. Kyiv. Vol. 3, 507 p.
Опубліковано
2023-07-10
Як цитувати
Sharyi Hryhorii Рушійні сили економічних систем в умовах формування екологічної безпеки людини / Hryhorii Sharyi, Svitlana Shara, Viktor Dubishchev // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (2(89). – С. 40-45. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.v0i2(89).2932.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ