Класифікація витрат та методи управління ними в системі стратегічного контролю

Ключові слова: облік, стратегія, контролінг, групування витрат, фінансовий результат, оцінка, автоматизація, управлінський облік, управлінське рішення

Анотація

У статті розглянуто основні цілі контролінгу для вдосконалення поточних процесів на підприємстві та досягнення стратегічних цілей. Кажуть, що інформаційною основою та інструментами цього процесу є управлінський облік з його системними показниками, звітами та управлінням витратами. При правильній організації управлінського обліку вище керівництво отримує всі необхідні дані для оптимізації управління та вдосконалення виробничого процесу. Проте без належного внутрішнього контролю неможливо управляти господарсько-виробничою діяльністю підприємства. Правильно організований управлінський облік з функціями контролю дозволяє уникнути багатьох помилок і фінансових ризиків у господарській діяльності. Це допомагає керівництву не тільки більш ефективно керувати компанією, а й розвивати її майбутнє. Стратегічний управлінський облік – обліково-аналітична система інформації, яка є важливою для прийняття стратегічних управлінських рішень вищим керівництвом організації. Це система трансформації потоків даних і формування фінансових і нефінансових показників, що характеризують зовнішні та внутрішні умови діяльності компанії, ступінь результативності та ефективності реалізації стратегії. В умовах сучасної висококонкурентної економіки інновації в системі стратегічного управлінського обліку, включаючи моделі оптимізації витрат, стають все більш затребуваними. Будучи центральним об’єктом стратегічного планування, обліку, контролю та аналізу, витрати є найважливішим фактором, що впливає на прибутковість організації, їх рівень і ступінь впливу на управління, а також може суттєво регулюватися шляхом прийняття стратегічних рішень. З цієї точки зору чітке, однозначне визначення сутності категорії «витрати» стає ще більш актуальним. У статті також досліджено теоретико-методологічні аспекти формування системи управлінського обліку в контексті вертикально інтегрованого напрямку функціонування підприємства. Доведено взаємозв’язок між системою управлінського обліку та процесом самоорганізації та вказано на значення синергетичного ефекту на вертикально інтегрованих підприємствах для його управління.

Дані про авторів

Aytan Asker Abasova, Азербайджанський університет архітектури та будівництва

кандидат технічних наук, доцент

Kamala Mehdi Mamedova, Азербайджанський університет архітектури та будівництва

доктор філософії з економіки, доцент

Lala Aziz Alekperova, Азербайджанський університет архітектури та будівництва

старший викладач

Посилання

1. Abushova E.E., Suloeva S.B. (2014). Methods and models of modern strategic analysis. Scientific and technical statements of SPbPU, vol. 1 (187), pp. 165–176.
2. Atkinson E., Banker R., Kaplan R., Young M. (2007). Management Accounting. 3rd ed. Moscow: Publishing House "Williams", 880 p.
3. Ilysheva N.N., Yuryeva L.V. (2009). Identification of strategic management accounting in holding structures: principles of organization and information infrastructure. All for the accountant. № 10.
Available at: https://www.lawmix.ru/bux/20522
4. Foster J., Horngren I. T., Dator Sh. (2007). Management accounting. Saint Petersburg : SPITER Publishing House.
5. Karimov V.E. (2014). Management Accounting. “Dashkov and K” Publishing and Trade Corporation, 7th edition.
6. Kerimov V.E., Komarova N.N., Epifanov A.A. (2012). Organization of management accounting in the direct costing system. Moscow, 570 р.
7. Ivashkevich V.B. (2011). Accounting management accounting: textbook. Moscow: Master, Infra-M, 576 p.
8. Shishkoedova N.N. (2011). Costs, expenses, prime cost, main classifications of costs. Accountant's advisor. № 2.
Опубліковано
2023-05-08
Як цитувати
Asker Abasova Aytan Класифікація витрат та методи управління ними в системі стратегічного контролю / Aytan Asker Abasova, Kamala Mehdi Mamedova, Lala Aziz Alekperova // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (1(88). – С. 152-159. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.1(88).2884.
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ Й ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ