Готельні мережі України: структурно-просторова організація та тенденції корпоратизації готельного господарства

Ключові слова: готельні мережі, корпоратизація ринку готельних послуг, міжнародні і національні готельні оператори, просторова експансія, Україна

Анотація

У статті удосконалено теорію та методологію корпоратизації ринку готельних послуг України національними та міжнародними операторами. Виокремлено основні типи операторів готельного ринку України, проаналізовано особливості структурно-просторової організації мереж, вплив на присутність мережевих готелів чинників інвестиційної привабливості, вартості купівлі та оренди житла, середньої зарплати та частки зайнятих, обсягу пасажиропотоків в аеропортах міст та ін. Виявлено основний чинник приваблення світових готельних операторів в Україну ‒ незабезпечений попит на готельні послуги, зокрема міжнародного рівня якості. Охарактеризовано основні етапи в еволюції готельних мереж в Україні. Основну увагу зосереджено на структурно-просторовій організації готельних мереж в Україні. Проаналізовано особливості організації міжнародних та національних готельних корпорацій, економічну та просторову експансію на національному ринку готельних послуг. Виявлено серед українських корпорацій чітку диференціацію на загальнонаціональні та локальні. Національним мережам властива географічна присутність у всіх регіонах України, етапу формування відповідає бренд, стандарти сервісу, єдина стратегія управління, система маркетингу та продаж, набуття окремими компаніями статусу «міжнародних» з експансією на ринок Європи, орієнтація на середній ціновий сегмент, набуття досвіду управління аналогічного західним операторам. Ринок корпоративних форм готельного бізнесу в Україні оцінено як такий, що на стадії становлення, йому відповідає залучення іноземних готельних корпорацій та формування національних готельних брендів. Іноземні компанії, які ввійшли на український ринок, належать до відомих готельних брендів, формують новий підхід до організації готельного бізнесу, суттєво впливають на процес підвищення рівня послуг. Виявлено тяжіння міжнародних готельних корпорацій до основних центрів ділової активності та туристичних дестинацій – Києва, Львова, Одеси, Львівської та Івано-Франківської областей.

Дані про авторів

Igor Pandyak, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Halyna Kushniruk, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій

Pavlo Telish, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Посилання

1. Assaf, A. G., Josiassen, A., & Agbola, F. W. (2015). Attracting International Hotels: Locational Factors that Matter Most. Tourism Management, 47, р. 329–340. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.10.005
2. Bezugliy, I. V. (2018). Innovative basis of formation of national hotel chains of Ukraine. Global and national economic problems, 22, р. 136–141
3. Čelić, I., Milićević, S., & Đorđević, N. (2021). Staff training and development: A comparative analysis of national hotels in Serbia and international hotel chains. Megatrend revija, 18(3), р. 89–110.
DOI: https://doi.org/10.5937/MegRev2103089C
4. Chen, L.-F. (2019). Hotel chain affiliation as an environmental performance strategy for luxury hotels. International Journal of Hospitality Management, 77, р. 1–6. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.08.021
5. Cosma, S., Fleşeriu, C. & Bota, M. (2014). Hotel chain's strategic options to penetrate the Romanian market. Amfi teatru Economic, 16(8), р. 1352–1365
6. Cunill, O. M. (2006). The Internationalization-Globalization of Hotel Chains. In The Growth Strategies of Hotel Chains: Best Business Practices by Leading companies. New York : Haworth Hospitality Press.
DOI: https://doi.org/10.4324/9780203820810
7. Dovhal, H., & Danko, N. (2017). International hotel chains: world experience for Ukraine. In Modern trends in hotel and restaurant business development: international and national experience. V. N. Karazin Kharkiv National University, р. 110127
8. Franzoni, S., & Avellino, M. (2019). Sustainability Reporting in International Hotel Chains. Symphonya. Emerging Issues in Management, (1), 96–107. DOI: https://doi.org/10.4468/2019.1.08franzoni.avellino
9. Graziano, H. (2021). Responsibility and Sustainability in International Hotel Chains. In F. Grasso & B. S. Sergi (Eds.), Tourism in the Mediterranean Sea (pp. 143–166). Emerald Publishing Limited. DOI: https://doi.org/10.1108/978-1-80043-900-920211012
10. Ivanov, S., & Ivanova M., (2017). Determinants of hotel chains' market presence in a destination: A global study. Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 65 (1), р. 732
11. Іvanova, M., Ivanov, S. & Magnini, V. (Eds.) (2016). The Choice of Type of Affiliation to a Chain by the Individual Hotel. Routledge Handbook of Hotel Chain Management. London: Routledge. pp. 395–405
12. Lyubitseva, О. О. (2002). Market of tourist services (geospatial aspects). Alterpress, 436 р.
13. Malska, M. P., & Pandyak, I. G. (2012). Hotel business: theory and practice. Center for Educational Literature
14. Melnichenko, S., & Buryak, T. (2014). Hotel chains on the tourist services market of Ukraine. Bulletin of KNTEU, 3, р. 515
15. Morozova, E.А. (2013). Formation of a network hotel product in the context of trends in globalization and internationalization of foreign trade markets. Economy and law, 12, р. 81–84
16. Most comfortable cities of Ukraine 2019.
Available at: http://www.ier.com.ua/ua/mci/Report_19-20 (Accessed January 15, 2023)
17. Pandyak, I. (2016). Modern strategies of highly competitive organization of hotel chains. Journal of Geography, Politics and Society, 6 (4), р. 72–76
18. Shevchuk, V., & Bordun, O. (2020). Strategies of international hotel chains and determinants of planning their development in Ukraine. Economic analysis, 30(3), р. 190–196. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.03.190
19. Song, B. D., & Ko, Y. D. (2017). Quantitative Approaches for Location Decision Strategies of a Hotel Chain Network. International Journal of Hospitality Management, 67, р. 75–86. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2017.08.004
20. State Statistics Service of Ukraine (2020). Official website.
Available at: https://ukrstat.gov.ua (Accessed January 15, 2023)
21. UNWTO World Tourism Barometer (2020). Available at: https://www.e-unwto.org/toc/wtobarometereng (Accessed January 15, 2023)
Опубліковано
2023-05-08
Як цитувати
Pandyak Igor Готельні мережі україни: структурно-просторова організація та тенденції корпоратизації готельного господарства / Igor Pandyak, Halyna Kushniruk, Pavlo Telish // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (1(88). – С. 81-90. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.1(88).2876.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ