Оподаткування податком на прибуток підприємств в Україні в умовах посилення міжнародного обміну інформацією

Ключові слова: податок на прибуток підприємств, обмін податковою інформацією, ухилення від сплати податків, податковий контроль, ділова мета

Анотація

У статті досліджено сучасний стан податку на прибуток підприємств в Україні, зокрема - категорії платників податку та ставки податку, що застосовуються до кожної категорії, проаналізовано динаміку частки надходжень від податку на прибуток у ВВП та загальних податкових надходженнях. Розглянуто актуальні питання оподаткування податком на прибуток у контексті посилення міжнародного обміну інформацією та боротьби з ухиленням від сплати податків. У контексті поступового впровадження світових практик посилюється податковий контроль за сплатою податку на прибуток та вносяться зміни до податкового законодавства. Однією з останніх змін та ризиків для платників податків є обов'язок підготовки трирівневої документації з трансфертного ціноутворення, яка включає локальну документацію, майстер-файл та звіт у розрізі країн, що дозволяє податковим органам отримувати інформацію про підприємства, які входять до складу міжнародних груп компаній, та їх оподатковуваний дохід. Правила для контрольованих іноземних компаній в Україні передбачають низку нових законодавчих вимог, спрямованих на посилення контролю за сплатою податку на прибуток підприємств. Зокрема, такі правила передбачають подання звітності, а також повідомлення податкових органів про зміну часток у контрольованій іноземній компанії. Директива Ради (ЄС) 2018/822 була розроблена з метою інформування податкових органів про транскордонні угоди, які потенційно передбачають механізми агресивного податкового планування, та досягнення автоматичного обміну інформацією між податковими органами країн-членів ЄС. Обов'язковому розкриттю підлягають транскордонні операції між кількома країнами ЄС або між країнами ЄС та країнами, що не є членами ЄС (включаючи Україну), які відповідають низці критеріїв. У статті розкрито основний зміст концепції ділової мети, яка використовується для доведення реальності та економічної доцільності узгодження платниками податків операцій як з резидентами, так і з нерезидентами. Концепція ділової мети активно застосовується у трансфертному ціноутворенні. В результаті перевірки наявності ділової мети та доведення її відсутності податкові органи можуть зменшити витрати платника податку на прибуток підприємств і, відповідно, збільшити базу оподаткування.

Дані про автора

Olha Kuvaldina, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

аспірантка

Посилання

1. Pomerleau K. Entin S. J. (2016) The House GOP’s Destination-Based Cash Flow Tax, Explained. Tax Foundation. Available at: https://taxfoundation.org/destination-based-cash-flow-tax-explained/ (accessed: 10.03.2023).
2. Brekhov S., Proskura K., Sushkova O. (2017). System of indicators of risks of aggressive tax planning. Economic analysis. Volume 27. № 1, pp. 107–119
3. Yefymenko T.I., Lovinska L.H. (2013). Improvement of corporate income taxation in Ukraine. Kyiv: DNNU “Akademiia finansovoho upravlinnia”.
4. Enache C. Corporate Tax Rates around the World. Tax Foundation. 2022.
Available at: https://taxfoundation.org/corporate-tax-rates-by-country-2022/ (accessed: 12.03.2023)
5. Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (accessed: 30.03.2023)
6. Ministry of Finance of Ukraine (2022). Statistical publication “Budget of Ukraine 2021”. Kyiv. p. 278.
7. Ministry of Finance of Ukraine (2018). Statistical publication “Budget of Ukraine 2017”. Kyiv. p. 307.
8. OECD. Activated exchange relationships for Country-by-Country reporting.
Available at: https://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-exchange-relationships.htm (accessed: 18.03.2023)
9. Council Directive 2018/822/EU of 25 May 2018. European Council.
Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0822 (accessed: 18.05.2022).
10. Mishyn M. (2021). Implementation of the doctrine of reasonable economic reason (business purpose) in the national legislation on transfer pricing. Actual problems of economic activity in the conditions of the development of the economy of Industry 4.0. Kharkiv : NDI PZIR NAPrN Ukrainy. pp. 106–114.
Опубліковано
2023-05-08
Як цитувати
Kuvaldina Olha Оподаткування податком на прибуток підприємств в україні в умовах посилення міжнародного обміну інформацією / Olha Kuvaldina // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (1(88). – С. 65-69. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.1(88).2874.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ