Стратегія розвитку готельного бізнесу в умовах війни

Ключові слова: стратегія, готельний бізнес, туристичний збір, інновації, Digital-маркетинг

Анотація

У статті розглянуто сутність стратегії підприємства, етапи її формування, а також різновиди стратегій. Стратегія – це напрям діяльності, план, який розробляється для ефективної роботи на основі аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування підприємства. Метою бізнес-стратегії є розробка заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності підприємства. Виділяють різні види стратегій в готельній сфері: маркетингову, фінансову, операційну, концентрації, диференціації, глобалізації, інтеграції, спеціалізації та інші. Воєнні дії негативно вплинули на готельний ринок, тому підприємства змушені шукати нові шляхи виживання і функціонування, розробляти ефективні стратегії розвитку. Виявлено, що від воєнних дій найбільше постраждали заклади розміщення центральної, південної та східної частин України. Встановлено, що внаслідок воєнних дій надходження до державного бюджету від туристичної галузі за перші шість місяців 2022 року скоротилися майже на 26% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Найбільша частка податків до держбюджету сплачена готелями та санаторіями, зросли внески від пансіонатів та гуртожитків, які використовувалися як притулок для тимчасово переміщених осіб. Найбільше податків від туристичної галузі за перше півріччя 2022 року внесено в місті Київ, Львівській, Івано-Франківській, Київській й Одеській областях. Досліджено, що за перші шість місяців 2022 року сплачено туристичного збору на 28% більше порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Лідерами за сплатою туристичного збору були місто Київ, Львівська, Закарпатська, Тернопільська та Хмельницька області. Визначено різні стратегії розвитку готельного бізнесу, які можуть бути застосовані для того, щоб вижити під час війни: підвищення безпеки, перепрофілювання, впровадження інновацій, створення хорошого веб-сайту, Digital-маркетинг, перегляд бази постачальників, стратегії управління персоналом, соціальної відповідальності, впровадження сталої готельної практики, акцент на послугах, зручних для мобільних пристроїв, надання безконтактних послуг, аналіз витрат і вигід.

Дані про автора

Halyna Ilnytska-Hykavchuk, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Vlasova V.P., Tarnovska I.V., Nedolia D.V. (2022). Biznes-stratehiia pidpryiemstva v umovakh turbulentnoho zovnishnoho seredovyshcha [Business strategy of the enterprise in turbulent external environment]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and society, 42.
Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1686/1621
2. Makedon V.V. (2013) Rozrobka stratehii rozvytku promyslovoho pidpryiemstva [Development of an industrial enterprise development strategy]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti - Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property, 1(1), 369–373
3. Brin P.V., Holtvianska Yu.V. (2021). Stratehiia rozvytku pidpryiemstva: sutnist ta klasyfikatsiia [Enterprise development strategy: essence and classification]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii - Entrepreneurship and innovation, 21, 31-34. Available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/56005/1/PI_2021_21_Brin_Stratehiia.pdf
4. Zavidna L. D. (2017). Hotelnyi biznes: stratehii rozvytku: monohrafiia [Hotel business: development strategies: a monograph]. Kyiv : Kyiv. nats. torh.-ekon.un-t
5. Yermachenko V.Ie., Zhuravlova S.M. (2015). Stratehii rozvytku pidpryiemstv hotelnoho hospodarstva [Strategies for the development of hotel enterprises]. Molodyi vchenyi - Young scientist, 5 (20), 138–141
6. Taxes from the tourism industry. State Tourism Development Agency. Available at: https://www.tourism.gov.ua/blog/cherez-viynu-nadhodzhennya-do-derzhbyudzhetu-vid-turgaluzi-skorotilisya-mayzhe-na-26
7. Bazhenova S., Polohovska Yu., Kantsur I. (2022). Rozvytok hotelno-restorannoho biznesu v umovakh sohodennia [Development of hotel and restaurant business in today's]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and society, 38. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1280
8. Garrido-Moreno A., Garcia-Morales V. J., Martín-Rojas R. (2021). Going beyond the curve: Strategic measures to recover hotel activity in times of COVID-19. International Journal of Hospitality Management, Vol. 96.
Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431921000712?via%3Dihub
9. Harshajit Sarmah (2022). Hotel Business Strategies for 2023 to Boost Revenue. Available at: https://www.ezeeabsolute.com/blog/hotel-business-strategy/
Опубліковано
2023-05-08
Як цитувати
Ilnytska-Hykavchuk Halyna Стратегія розвитку готельного бізнесу в умовах війни / Halyna Ilnytska-Hykavchuk // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (1(88). – С. 61-64. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.1(88).2873.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ