Синдиковані мережеві групи в глобальній управлінській парадигмі

Ключові слова: управлінська парадигма, мережа, економічний суверенітет, фінансово-мережеві групи, синдикат, глобальний уряд

Анотація

Тематика статті розкриває складну і суперечливу проблему формування нових пріоритетів, принципів та механізмів глобального управління. При цьому визнається, що традиційна управлінська парадигма вже не може задовольнити реалізацію стратегічних інтересів ані держав, ані корпорацій, ані організацій, саме тому поступово виокремлюються і формуються альтернативні центри глобальної влади, які намагаються бути екстериторіальними і вбирати до власної структури в першу чергу, фінансово-кредитні інститути, а також промислово-інноваційні та ресурсно-розподільчі центри. Підкреслюються, що результатом цього є сформований за принципом синдикату альтернативний глобальний уряд, який визначає сприятливу кон’юнктуру ринків і основні напрямки грошово-кредитної політики. Наголошується, що побудована за мережевим принципом нова управлінська парадигма буде включати декілька інституційних рівнів, під контролем яких опиниться суверенні економічні прерогативи значної кількості національних держав.

Дані про автора

Tymur Kalchenko, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного менеджменту

Посилання

1. Spodivayuchis’ na vidnovlennia. Kudi priamuye hlobal’na economika [Hoping for Hoping for recovery. Where is the global economy headed]. Available at: https://niss.gov.ua/news/statti/spodivayuchys-na-vidnovlennya-kudy-pryamuye-hlobalna-ekonomika
2. Pierre-Olivier Gourinchas. Global economy to slow further amid signs of resilience and China re-openong.
Available at: https://www.imf.org/en/Blogs/authors?author=Pierre-Olivier%20Gourinchas
3. China Statistical Yearboоk - 2019. Foreign Trade and Economic Cooperation. 11-2. Total Value of Imports and Exports of Goods. Available at: www.atats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/indexeh.htm
4. Rozkrito poryadok denniy Vsesvitnyoho Ekonomichnoho Forumu v Davosi u 2923 rotzi [The agenda of the World Economic Forum in Davos in 2023 has been revealed]. Available at: https://lenta.ua/rozkrito-poryadok-denniy-vsesvitnogo-ekonomichnogo-forumu-v-davosi-u-2023-rotsi-130202/
5. Ludmila Tzimbal. (2019) Intellektual’ne liderstvo v paradyhme global’noho economichnoho rozvytku [Intellectual leadership in the paradigm of global economic development] Momograph. Kyiv : KNEU. 343 p.
6. O/Plahotnik, A.Pavlenko. Vplyv h;obalizazii nf rozvytol svitovoyi ekonomiki ta ekonomiki Ukrainy [The impact of globalization on the development of the world economy and the economy of Ukraine]. Ekonomika ta derzava [Economics and the State]. №5. 2022. P.62–67.
7. O.Minyalo. Ekonomichna polityka derzavy za umov hlobal’noi pandemii [Economic policy of the state under the conditions of a global pandemic]//Visnyk Kyivskoho Nazionalnoho Torhovel’no-Ekonomichnoho Universitetu [Kyiv National Trade and Economic University Herald]. №1. 2022. P. 26–44.
8. S.Didenko. Hlobal’na ekonomika: paradoksy potochnych tentenzii ta prohnoz [Global economy: paradoxes of current trends and forecast]. Available at: https://ua.news/ua/money/globalnaya-ekonomyka-paradoksy-tekushhyh-tendentsyj-y-prognoz
9. Kalchenko, Tymur V. Sovremennye transformazionnye praktiki hlobaliynoy ekonomiki [Modern transformative practices of the global economy]. Riga : Palmarium Academic Publishing, 2018, 132 p.
10. Tymur Kalchenko. (2021) Kryza hlobalizazii i problema stabilizatzii ekonomichnoho rozvitku [Crisis of globalization and the problem of stabilization of economic development]. Naukovyi visnyk Poltavs’koho universytetu Elonomiki i Torhivli. Seryia «Ekonomichni nauki» [Poltava University of Economics and Trade Scientific Herald. Sery «Economic sciences»] №2(103). P.76–80.
11. Waltz K. Globalization and American Power. The National Interest. Spring. 2020. P.49–56.
12. Coase, Ronald H. (2018) “The Nature of the Firm”, in Coase, Ronald H. (ed.), The Firm, the Market and the Law, Chicago, University of Chicago Press. 259 p.
13. Cerny P. (2021) Paradoxes of the Competition State: The Dynamics of Political Globalisation. Government and Opposition. №32 (2).. P.251–274.
14. Wilson M.G., Whitmore E. (2019) Seeds of Fire. Social Development in an Era of Globalism. N.Y. 345 p.
15. Waters M. (2018) Globalization. Fifth Edition. London : Routledge. 675 p.
16. Mohamed El-Ernan. The paradox of financial conditions.
Available at: https://www.ft.com/content/7eb30653-2cfa-4c9e-b968-34749c3116e3
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Kalchenko Tymur Синдиковані мережеві групи в глобальній управлінській парадигмі / Tymur Kalchenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (1(88). – С. 39-45. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.1(88).2869.
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ