Методологічні аспекти застосування інноваційних технологій в будівельній індустрії Азербайджану

Ключові слова: будівництво, промисловість, матеріал, виробництво, інновації, технології, методологія, зелений будівельний матеріал

Анотація

У статті досліджено методологічні аспекти застосування інноваційних технологій у будівельній галузі Азербайджану. Зазначається, що хоча будівельна галузь Азербайджанської Республіки за роки незалежності розвивалася досить високими темпами, технологічно, особливо в частині застосування перспективних технологій, очікуваного рівня не досягнуто, і все ж основна частина будівництво в республіці ведеться з використанням більш традиційних матеріалів. Особливо яскраво така ситуація спостерігається в житловому будівництві. З цієї точки зору в статті обґрунтовується, що виробництво зелених будівельних матеріалів є важливим і важливим. Тут мова йде про організацію виробництва будівельних матеріалів, які служать для усунення шкоди навколишньому середовищу і організму людини. У зв’язку з цим у статті зроблено спробу пояснити основні особливості, які відрізняють зелені будівельні матеріали від інших традиційних будівельних матеріалів. У статті також показано, що розвиток будівельної галузі є важливою та невід’ємною частиною інноваційної діяльності країни, а інновації в цій сфері відіграють важливу роль у розвитку економіки країни та її окремих регіонів. У продовження дослідження в статті пояснюється важливість вирішення методичних підходів для реалізації інноваційної політики будівельних підприємств та пропонуються пропозиції в цьому напрямку. Так, зазначається, що для реалізації інноваційної політики на підприємствах будівельної галузі необхідно сформулювати інноваційну політику та координувати діяльність окремих виробничих підрозділів, створити цільово-програмну групу для вирішення інноваційних завдань, планів та мають бути підготовлені програми інноваційної діяльності, фінансування програм інноваційної діяльності та забезпечення матеріальними ресурсами, перегляд програм створення нових будівельних продуктів, забезпечення інноваційної діяльності кваліфікованими кадрами, хід процесу розвитку та слід контролювати застосування нових продуктів тощо. такі методологічні підходи повинні бути вирішені. Водночас у статті стверджується, що створення рівних умов конкуренції між суб’єктами під час впровадження інновацій у будівельну галузь дозволить знизити ресурсоємність, енерго- та трудовитрати виробництва будівельної продукції. Загалом в Азербайджані проведено дослідження зазначених у статті проблем, отримано результати в цьому напрямку та внесено пропозиції.

Дані про автора

Gasimov Ruslan Isgandar, Азербайджанський університет будівництва та архітектури

докторант

Посилання

1. Gasimov R.I. (2022) Characteristics of the innovative development of the construction sector of Azerbaijan. Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference Empirical and theoretical levels of scientific cognition Stockholm, Sweden, December 26–27, 2022, Pg. 8–15
2. Mammadov M.A., Aslanov B.M., Gasimov R.I. (2022) ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN. "Economics and Management of Construction" scientific-practical journal, Baku city. Pg. 7–12
3. Yusifov E.M., Gasimov R.I., Gasimova M.B. (2022) IMPORTANT ASPECTS OF INNOVATION MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. CONTEMPORARY TOWARDS THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT AND ECONOMY IN THE CONDITIONS OF VUCA-SVITU Collection of materials of the international scientific and practical conference of higher education graduates and young scientists. Ukraine, с. Kharkiv : ХНАДУ, November 17, 2022, Pg. 303–307
4. Ivanenko L.V., Petrov S.M. (2012) Problems of implementation of innovations in small and medium-sized construction enterprises. Fundamentals of economics, management and law. № 2, Pg. 41–47
5. About the field of construction materials production. Industrial portal of Azerbaijan, Ministry of Economy and Industry of the
Republic of Azerbaijan, Baku 2015, October.
Available at: http://senaye.gov.az/content/html/3593/attachments/Tikinti%20materiallar%C4%B1n%C4%B1n%20itehsal%C4%B1%20sah%C9%99si%20haqq%C4%B1nda%20%202015.pdf
Опубліковано
2023-05-08
Як цитувати
Ruslan Isgandar Gasimov Методологічні аспекти застосування інноваційних технологій в будівельній індустрії азербайджану / Gasimov Ruslan Isgandar // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (1(88). – С. 7-10. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.1(88).2864.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ