Структуризація складових економічного потенціалу насінницьких підприємств

Ключові слова: економічний потенціал підприємства, насінницькі підприємства, трансфер інновацій, ресурси, насінництво, мінливе конкурентне середовище, синергія

Анотація

Статтю присвячено аналізу теоретичних поглядів дослідників та обґрунтування системного підходу до структуризації економічного потенціалу насінницьких підприємств. Визначено, що економічний потенціал є базовим індикатором економічного зростання підприємств, галузей та національного господарства загалом і проаналізовано теоретичні підходи до визначення його складових. Встановлено, що у науковій літературі відсутній уніфікований підхід до дефініції та встановлення складових економічного потенціалу через його багатоаспектність та галузеві особливості діяльності господарюючих суб`єктів. Обґрунтовано теоретичний підхід щодо структуризації економічного потенціалу із виокремленням фінансового, кадрового, інноваційного, виробничого, науково-технологічного, екологічного, інформаційного, маркетингового та управлінського складників, які перебувають під впливом різних груп інновацій, характерних для аграрних підприємств насінницького профілю.

Дані про автора

Vitalii Orlov, Державний біотехнологічний університет

кандидат економічних наук, докторант кафедри обліку, аудиту та оподаткування

Посилання

1. Azhaman, I.A. and Zhydkov, O.I. (2018), “The nature and structure of the economic potential of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, no. 4, pp. 22–25.
2. Arefjeva, O.V., Mizjuk, S.Gh. and Rashhepkin, M.D. (2018), “Specifics of enterprise capability development based on economic security”, Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho nacionaljnogho universytetu. Serija: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove ghospodarstvo, vol. 22, issue 1, pp. 5–9.
3. Balakhonova, O.V. (2021), “Generalization of the components of economical potential enterprise and mechanism development in it sphere”, Rynkova ekonomika: suchasna teorija i praktyka upravlinnja, vol. 20, issue 2 (48), pp. 98–115.
4. Balackij, O.F. (2006), Economic potential of administrative and production systems, Universitetskaja kniga, Sumy, Ukraine.
5. Boghma, O.S., V`jalecj, O.V. and Verchak, A.O. (2020), “Assessment of the economic potential of trade enterprises”, Industrija turyzmu i ghostynnosti v Centraljnij ta Skhidnij Jevropi, no. 4, pp. 43–49.
6. Vaskivska, K.V., Lozinska, L.D. and Halimuk, Yu.O. (2020), “The enterprise economic potential in the face of change: the essence and characteristics”, Efektyvna ekonomika (electronic journal), no. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7858
7. Vynoghradova, O.V., Jevtushenko, N.O. and Ghoncharenko, S.V. (2017), “Methodology of evaluation of the potential of convergently oriented development of telecommunication industry enterprises”, Efektyvna ekonomika (electronic journal), no. 8, available at:: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5713
8. Holovkova, L.S. (2009), Aggregate economic potential of the corporation: formation and development, Vyd-vo KPU, Zaporizhzhia, Ukraine.
9. Ghudzj, Ju.F. (2016), “Positioning scientific and methodological approaches to the formation of the economic potential of enterprises”, Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu. Serija «Ekonomichni nauky», vol. 19, issue 1, pp. 69–74.
10. Kozlovsjkyj, V.O. and Prychepa, I.V. (2007), “Theoretical and methodological approaches to determining the potential of the enterprise”, Visnyk Vinnycjkogho politekhnichnogho instytutu. Serija «Ekonomika ta menedzhment», no. 3, pp. 28–33.
11. Otenko, I.P. (2004), Methodological foundations of enterprise potential management, HNEU, Kharkiv, Ukraine.
12. Oriekhova, A.I. (2018), “Economic potential of the enterprise: intrinsic characteristics and structuring”, Ekonomika i suspiljstvo, vol. 17, pp. 308–313.
Опубліковано
2022-12-12
Як цитувати
Orlov Vitalii Структуризація складових економічного потенціалу насінницьких підприємств / Vitalii Orlov // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (4(87). – С. 189-194. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2798.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ