Особливості формування та розвитку дестинацій у діловому туризмі

Ключові слова: діловий туризм, дестинація у діловому туризмі, органи місцевого самоврядування, міжнародний туризм під час кризи, ділові подорожі

Анотація

Діловий туризм є найбільш перспективною сферою туристичної діяльності, але водночас він суттєво залежить від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Стан ділового туризму у країні може слугувати орі- єнтиром у загальних тенденціях та перспективах розвитку бізнес-середовища. На сьогодні в Україні тимча- сово повністю призупинено надання більшості популярних видів туристичних послуг, проте спостерігається зростання зацікавленості з боку іноземних інвесторів у діловому та дипломатичному туризмі. Метою статті є аналіз останніх до- та післякризових тенденцій функціонування світової галузі ділового туризму, з визначен- ням умов відновлення національного ринку бізнес-подорожей. Об'єктом дослідження є особливості функ- ціонування галузі ділового туризму у кризовий та пост-кризовий період, предметом – забезпечення розвитку дестинацій у сфері бізнес-подорожей. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю теоретичного об- ґрунтування стратегій та перспектив відновлення національної економіки після стагнації 2020–2023 років. У статті було поставлено проблему аналізу категоріального апарату та особливостей міждисциплінарних досліджень сфери ділового туризму у динаміці, із акцентуванням рушійних змін на глобальному та національних ринках; вирішено такі завдання: проведено порівняльний аналіз статистичних показників сектору міжнародних подорожей у до- та постковідний період; визначено відмінності у чинниках інтенсифікації ді- лового та інших видів туризму; роз'яснено поняття дестинації з огляду на потреби стратегічного планування співробітництва у сфері міжгалузевого співробітництва; запропоновано періодизацію категорій ділового туризму в залежності від стану життєвого циклу дестинації; наведено умови відновлення ділових подорожей та вимоги сучасних споживачів корпоративного сегменту. Перспективами подальших досліджень є вивчення прикладів країн світу із різним рівнем розвитку із подолання кризових тенденцій за рахунок залучення ін- вестицій ділового сектору з подальшим використанням цього досвіду в умовах відновлення туристичної інфраструктури України.

Дані про авторів

Volodymyr Yermachenko, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

кандидат економічних наук, професор кафедри туризму

Yuliia Zghurska, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

аспірант кафедри туризму

Посилання

1. Shykina O.V., Honcharenko Ya.Ie., Remihailo I.Iu. (2020). Shliakhy rozvytku dilovo-ho turyzmu u period pandemii. Infrastruktura rynku. № 50. S. 213–219. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct50-35
2. Muzychka Ye.O., Petrenko V.A. (2018). Stan i tendentsii rozvytku dilovoho turyz-mu v Ukraini. Ekonomika ta derzhava. № 1. S. 55–60. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2018/12.pdf
3. Borodynets A.H., Hrabarchuk V.S., Dekhtiar N.A. (2016) Problemy vyznachennia katehorialnoho aparatu u haluzi dilovoho turyzmu. Hlobalizatsiini vyklyky roz-vytku natsionalnykh ekonomik : materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 19.10.2016 r.). Ch. 3 / Vidp. red. A. A. Mazaraki. Kyiv : Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t. S. 630–642.
4. Bakalo N., Gryshko V., Sushchenko O. Features of Management and Modeling of Business Processes of Tourist Enterprises. Ekonomika i rehion, 2020. No 4(79). Pp. 54-62. URL: http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/9859
5. Sushchenko O., Kasenkova K., Sushchenko S. Innovative Marketing Technologies in the Development of the Tourism Specialized Types. Business management. 2022. No 3. Pp. 5–16.
6. Petrova M., Dekhtyar N., Klok O., Loseva O. Regional tourism infra-structure development in the state strategies. Problems and Perspectives in Man-agement. 2018. No 16 (Iss. 4). Pp. 207–216.
7. Vasanicova P., Jencova S., Gavurova B., Bacik R. Coopetition of European Union Countries within Destination Management. Journal of Tourism and Services, 2022, 13.24: 71–89.
8. Expenditure of business tourists worldwide from 2001 to 2021. URL: https://www.statista.com/statistics/1093295/business-travel-spending-worldwide/
9. Global Business Travel Spending is Coming Back, but Recent Head-winds Push Anticipated Full Recovery Into 2025 and 2026 / Global Business Travel Association. URL: https://www.gbta.org/global-business-travel-spending-is-coming-back-but-recent-headwinds-push-anticipated-full-recovery-into-2025-and-2026/ (Published August 15, 2022).
10. President’s Keynote: Looking forward to the future of business travel and tourism. URL: https://www.iccaworld.org/npps/story.cfm?nppage=7137346
11. Enhancing resilience to drive sustainability in destinations. URL: https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2022/WTTCxICF-Enhancing_Resilience-Sustainable_Destinations.pdf?ver=2022-06-13-213556-557
12. Investing in Travel & Tourism. URL: https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/Investing%20in%20Travel%20and%20Tourism%20100921.pdf?ver=2021-09-16-112521-367
13. Adapting to Endemic Covid-19: The Outlook For Business Travel. URL: https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/WTTC%20Adapting%20to%20Endemic%20Covid%20-%20Business%20Travel%20Outlook%20011121.pdf?ver=2021-11-02-082813-280
14. Holder J. Tracking Coronavirus Vaccinations Around the World. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html (Updated Jan. 8, 2023)
15. Top Business Travel Trends 2022. URL: Airport Concierge, Airport Life. URL: https://airssist.com/business-travel-trends/
16. GBTA BTI Outlook Annual Global Report & Forecast, November 2021. URL: https://revistatravelmanager.com/wp-content/uploads/2022/02/2021-gbta-global-bti.pdf
17. OECD Tourism Trends and Policies 2022, OECD Publishing, Paris. URL: https://doi.org/10.1787/a8dd3019-en
Опубліковано
2022-12-12
Як цитувати
Yermachenko Volodymyr Особливості формування та розвитку дестинацій у діловому туризмі / Volodymyr Yermachenko, Yuliia Zghurska // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (4(87). – С. 95-103. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2787.
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА