Інтегральне оцінювання об’єктів маркетингу сфери послуг

  • Viktoriia Dobrianska Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-7639-6908
Ключові слова: інтегральна оцінка, конкурентоспроможність, маркетинг сфери послуг

Анотація

За останні кілька десятиліть у найбільш економічно розвинутих країнах спостерігається інтенсивне зростання сфери послуг. У цих країнах наразі сфера послуг складає більшу частину економіки. Галузі послуг на розвинутих ринках численні, починаючи від фінансових послуг, страхування, охорони здоров’я, гостинності, туризму, інформаційних послуг, роздрібної торгівлі, комунальних послуг, медіа тощо. У наш час конкуренція у будь-якому бізнесі різко загострилася. Це стосується тим більше сфери послуг. Щоб перемогти у конкурентній боротьбі сервісній компанії потрібно мати більші можливості (обсяг діяльності) Обсяг діяльності – це ступінь можливості системи надати послуги, на яких вона спеціалізується. Обсяг діяльності виробничого підприємства визначається максимальним рівнем продуктивності. Виникає необхідність комплексної оцінки конкуруючих компаній сфери послуг за різними характеристиками. Мета статті: запропонувати методику інтегральної оцінки об’єктів маркетингу послуг за комплексом складових, які характеризують обсяг діяльності. У статті використано методику інтегральної оцінки об’єктів маркетингу послуг для визначення конкурентоспроможності компанії  «Нова пошта». Використана методика інтегральної оцінки дає можливість оцінити конкурентоспроможність компаній, якість обслуговування клієнтів та інші об’єкти маркетингу сфери послуг за комплексом показників. За результатами експертного опитування характеристиками, за якими оцінювалася    конкурентоспроможність компанії  «Нова пошта» обрано: дохід за місяць в тисячах гривень, кількісно-якісний склад персоналу в балах, рівень матеріально-технічного забезпечення в процентах, імідж в балах, якість надання послуг в балах, рентабельність послуг в процентах, кількість клієнтів за місяць, чоловік, рівень цін (доступність цін) в балах. При цьому методика враховує як об’єктивну, так і суб’єктивну  значимість показників з точки зору експертів або опитаних респондентів. Додаткова перевага даної методики полягає в тому, що показники можуть мати різні одиниці виміру, а краще значення може бути і максимальним і мінімальним.

Дані про автора

Viktoriia Dobrianska, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

1. Baron, S. and Harris, K. (2017). Consumers as Resource Integrators, Journal of Marketing Management, vol. 24, no. 1/2, p. 113-130
2. Chowhan, S.E. (2015). Marketing of Services, Lulu.com, pp. 33-34
3. Christopher Lovelock and Jochen Wirtz (2011). Services Marketing: People, Technology, Strategy, 7th ed., Upper Saddle River, New Jersey, Prentice Hall
4. Dobryanska, V. and Ivanenko, I. (2021). Integrated marketing assessment of product competitivenesspjsc "myrgorod mineral water plant", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8535. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.95
5. Furnham, A.and Milner, R. (2013). The Impact of Mood on Customer Behavior: Staff Mood and Environmental Factors. Journal of Retail and Consumer Services, Vo. 20, p. 634
6. Gummesson, E. (2008). Exit Services Marketing- Enter Service Marketing, in: Michael Baker and Susan Hart (eds), The Marketing Book, 6th edition, Butterworth-Heinemann, pp 451-471
7. Hoffman, D., Bateson, J.E.G., Elliot, G. and Birch, S. (2010). Services Marketing: Concepts, Strategies and Cases (Asia-Pacific ed.), Cengage, pp 226-274
8. Kapoor, R., Paul, J. and Halder, B. (2011). Service Marketing: Concepts & Practices, Tata McGraw-Hill Education, p. 79;
9. Liu, X, Xinmei, L. and Zizhen, G. (2013). Emotional Labor Strategies And Service Performance: The Mediating Role Of Employee Creativity. The Journal of Applied Business Research, Vol. 29, No. 5
10. Lovelock, C. and Wirtz, J. (2011). Services Marketing: People, Technology, Strategy, p. 14, 7th ed., Upper Saddle River, New Jersey, Prentice Hall.
11. Rafiq, M. and Ahmed, P.K. Using the 7Ps as a Generic Marketing mix: An Exploratory Survey of UK and European Marketing Academics. Marketing Intelligence & Planning, Vol. 13, no. 9, pp 4–15
12. Schivinski, Bruno; Langaro, Daniela; Fernandes, Teresa; Guzmán, Francisco (2020). Social media brand engagement in the context of collaborative consumption: the case of AIRBNB. Journal of Brand Management. 27 (6): 645–661. doi:10.1057/s41262-020-00207-5. ISSN 1479-1803. PMC 7474324.
13. Vargo, S. L. and Robert F. Lusch. (2008). Service-dominant Logic: Continuing the Evolution. Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 36, no. 1, pp 1-10
14. Dobryanska, V., Shynkarenko, R., Muller, M., Kodak, O. (2018). Ethno Cultural Specifics Brand Marketing and Social Development and Promotion Aspects. International Journal of Engineering & Technology; Vol 7, No 4.8 (2018): Special Issue 8, pp 258-262. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.8.27251
15. Zeithaml, V. Bitner, M.J. and Gremler, D.D. (2013). Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm, 6th ed, New York: McGraw-Hill
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Dobrianska Viktoriia Інтегральне оцінювання об’єктів маркетингу сфери послуг / Viktoriia Dobrianska // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (2(81). – С. 123-128. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.2(81).2295.
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ Й ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ