Державна підтримка іпотечного кредитування як умова забезпечення стійкого розвитку національної економіки

Ключові слова: державна підтримка, іпотечне кредитування, житловий фонд, ринок житла, відкладений попит, стабільний розвиток, державна програма

Анотація

Розглянуто питання державної підтримки іпотечного кредитування в Україні як інструменту стимулювання ринку житла, розширення можливостей широкого кола громадян для вирішення житлових потреб і забезпечення стабільного розвитку національної економіки. Зазначено збереження фрагментарності державної житлової політики та різних інструментів державної підтримки учасників ринку житла. Акцентовано увагу на значному нереалізованому потенціалі сектора будівництва, внесок якого у вітчизняну економіку втричі менший за середньоєвропейський. Проаналізовано стан і динаміку житлового фонду України, розбудова котрого залишається високочутливою до змін в економіці. Підкреслено збереження проблеми недоступності іпотечного кредитування для широких верств населення, яка пом’якшується як ринковими рішеннями банків про зниження реальних ставок за іпотекою, так й ініціативами держави щодо запровадження та вдосконаленню програм по доступних кредитах та житлу. Проаналізовано практику державних програм на ринку житла й зазначено збереження проблем їх ефективної реалізації, серед котрих обмеженість і нестабільність фінансування, неоднозначність умов участі, вузька цільова спрямованість, неузгодженість відповідальності учасників програми. Визначено особливості поточного іпотечного кредитування, серед яких нарощення нових іпотечних кредитів, домінування угод на вторинному ринку, обмежена кількість банків кредиторів іпотеки, надання іпотечних кредитів на короткий період. Розглянуто нові ініціативи влади щодо стимулювання іпотечного кредитування, серед позитивних аспектів котрих зазначено пріоритетність зниження відсотка обслуговування позик, гармонізацію відповідних нормативно-правових актів, уточнення порядку участі. Запропоновано застосування системного підходу до розроблення програм державної підтримки, які ґрунтуватимуться на пріоритетах стимулюванням зростання доходів та платоспроможності широких верств громадян і залучення до програм інноваційних забудовників.

Дані про авторів

Nadiia Yurkiv, Національний інститут стратегічних досліджень

заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор

Oleksandr Dubrovin, АБ «УКРГАЗБАНК»

кандидат економічних наук, перший заступник Голови Правління

Serhii Davydenko, експерт

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. European Commission (2021) “Construction” (name from the screen), available at: https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction_en
2. Svystun L.A., Dovhal Yu.S. (2014) Mortgage lending in Ukraine: modern problems and factors of development: [monograph], Poltava: PoltNTU, 2014. 159 p.
3. Liutyi I.O., Savych V.I., Kolivoshko O.M. (2009). Mortgage: modern concepts, tendencies and contradictions of development: monograph. Kyiv: Center for Educational Literature. 579 p.
4. Borysiuk K.M. (2011) The current state and prospects of mortgage lending in Ukraine: a monograph. Kyiv. 412 p.
5. Diachenko A.V. (2016) World experience of state support for lending to housing construction. Economic Bulletin of Pereiaslav-Khmelnytskyi University, No 28/1, pp. 171–179.
6. Ministry of Regional Development of Ukraine (2021) “Report on the review of budget expenditures”, available at: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/zvit.pdf
7. The Constitution of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4320
8. State Statistics Service of Ukraine (2020) “Housing Fund of Ukraine (1995-2019)”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/zf/zf/2019_u.htm
9. State Statistics Service of Ukraine (2021) “Total area of residential buildings put into operation, by type (1990-2020)”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/bud/kzp_Ukr/u/arh_kzp_Ukr_2019.htm
10. National Bank of Ukraine (2021) “The results of a survey of banks on loans to individuals for the purchase, construction and reconstruction of real estate secured by real estate. НБУ”, available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Ipotechna_statystyka_reliz_2020-02-15.xlsx?v=4
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012) "On approval of the State program for providing youth with housing for 2013-2023", Resolution № 967 of October 24, 2012, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/967-2012-%D0%BF#Text
12. State Fund for Support of Youth Housing Construction (2021) “Housing programs” (name from the screen), available at: https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/zdeshevlennia-ipoteky
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2004) “Concept of creating a national mortgage lending system” Order № 559-r of August 10, 2004, available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/7871474
14. Ministry of Finance (2021) "State program "Affordable Mortgage 7%" - for a wide range of citizens of Ukraine", available at: https://www.kmu.gov.ua/news/minfin-derzhavna-programa-dostupna-ipoteka-7-dlya-shirokogo-kola-gromadyan-ukrayini
15. Cabinet of Ministers of Ukraine "Some issues of reducing the cost of mortgage loans" Resolution № 63 January 27, 2021, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/63-2021-%D0%BF#n12
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020) "On providing financial state support" Resolution № 28 of January 24, 2020 available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#Text
17. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020) "On approval of the Procedure for the use of state budget funds provided for the functioning of the Fund for Entrepreneurship Development." Resolution № 29 of January 24, 2020, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/29-2020-%D0%BF#Text
Опубліковано
2021-03-25
Як цитувати
Yurkiv Nadiia Державна підтримка іпотечного кредитування як умова забезпечення стійкого розвитку національної економіки / Nadiia Yurkiv, Oleksandr Dubrovin, Serhii Davydenko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (1(80). – С. 92-99. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.1(80).2243.
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ