Систематизація та формалізація даних пасивного моніторингу відповідно до компонентно-функціонального стану систем теплопостачання

Ключові слова: сталий розвиток, теплопостачання, пасивний моніторинг, природоохоронна діяльність

Анотація

Оцінено стан систем водяного та гарячого теплопостачання теплоенергетичних об’єктів для інноваційного та конструктивного використання теплової енергії при ефективному застосуванні на усіх ділянках цих систем: генерації, нагріву води або утворення пари, транспортування до споживача, а також при використанні її споживачами багатьох галузей, у тому числі житлово-комунального комплексу та будівельної галузі. Створена науково-методологічну концепцію здійснення пасивного моніторингу для оцінювання стану систем теплопостачання за умов вихідної дії на матеріальні потоки в них електромагнітних полів. З’ясовано, що в результаті пасивного моніторингу систематизація й формалізація його даних повинна здійснюватися з урахуванням трьох аспектів: інженерно-технологічних, інженерно-мікробіологічних та організаційно-управлінських рішень. Показано, що система пасивного моніторингу є обов’язковою підпорядкованою складовою екоменеджменту у промисловій сфері – теплоенергетичних об’єктів систем водяного й парового теплопостачання інноваційного напряму. Проведено критичний смисловий аналіз поглядів українських та зарубіжних вчених у сфері економіко-екологічних та нормативно-правових аспектів природокористування, формування біосфери за умов трансформації її окремих складових, методів управління природокористуванням та екологічної політики. За цих умов пріоритетне значення має формування ефективного економічного механізму природокористування із центрального питання інтегрального управління: чи слід вважати ефективною формалізацію параметрів, котрі дозволяють з’ясувати компроміс між економічним розвитком та екологічною безпекою. Саме економіко-екологічний аналіз складових технологічних процесів дозволяє встановити лімітуючі фактори розвитку в системі «дія – стан – вдосконалення» й визначити окремі закономірності (тенденції) з метою їх подолання. Запропоновані важелі поліпшують інтегральне управління в процесі модернізації технології безреагентної підготовки води (використання електромагнітних полів) на працюючих теплоенергетичних об’єктах та унеможливлюють процеси забруднення навколишнього природного середовища, забезпечуючи при цьому економію енергетичних витрат за умов планування нових об’єктів. Зазначене дозволяє підтвердити доцільність впровадження у промисловість розробленої системи систематизації та формалізації даних пасивного моніторингу.

Дані про авторів

Nataliia Zhuravska, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат технічних наук, доцент

Valerii Likhatskyi, Київський національний університет будівництва і архітектури

студент

Посилання

1.Vectors of economic development 2030. - [Electronic resource]. - Access mode: https://nes2030.org.ua/docs/doc-vector.pdf (Access date 01.12.2020).
2.Reimers, N. (1994), Ecology: theory, laws, rules, principles, hypotheses, 367 p.
3.Energy strategy of Ukraine for the period up to 2035. Security. Energy efficiency. Competitiveness. Approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine. - [Electronic resource]. - Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text (Access date 17.10.2020).
4.Protasov, V. (2012), Economics of nature management, 304 р.
5.Glushkova, V.G., Makar, S.G. (2013), Economics of nature management, 568 р.
6.Klimenko, L.P. (2000), Technology, 542 p.
7.Bobylev, S.N., Khodjaev, A.S. (2003), Economics of nature management, 567 р.
8.World Resources (2001), People and Ecosystems; The Fraging Web of Life; UN Development Programe; UN Environment Programs World Bank; World Resources Institute (WRI), 389 p.
9.Papenova, K.V. (2010), Economics of nature management, 420 р.
10.Belyuchenko, I.S. (1998), Environmental monitoring, 345 p.
11.Goncharuk, V.V., Malyarenko, V.V. (2005), «Mechanisms of action of a magnetic field on water systems», Chemistry and technology of water, р. 212 - 227.
12.Ostap Semerak. Report from the Sustainable Development Forum "Clean Energy for a Sustainable Future", organized by the Energy Community. - [Electronic resource]. - Access mode: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245319846 (Access date 17.10.2020).
13.Kulikov, Р. (2019), «Modern Possibilities of Management of Technogenic-Natural Systems of Heat-Energy Objects of Industrial and Construction Industry», Proceedings of the 2-International Conference on Building Innovations, р. 115-121.
14.Zhuravska, N., Kulikov, Р. (2018), «Environmental management of production processes in heating systems when receiving magnetic water in reagent-free method with the aim of environmentalization», International Journal of Engineering and Technology, p.621 - 625.
15.Zhuravska, N., Kulikov, P. (2018), «Thermodynamic concept of nanotechnological processes reagent-free water treatment in heat and power systems of construction», International Journal of Engineering and Technology, 428-431.
16.Malkin, E. (2017), Special issues of heat and mass transfer, E. Malkin, I. Furtat, N. Zhuravska, 288p.
17.Patent for utility model UA, 102494, (2015), System of preparation of water magnetized in electromagnetic fields and solutions and compounds based on it, Malkin, E., Furtat, I., Zhuravska, N., 5 p.
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Zhuravska Nataliia Систематизація та формалізація даних пасивного моніторингу відповідно до компонентно-функціонального стану систем теплопостачання / Nataliia Zhuravska, Valerii Likhatskyi // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (4(79). – С. 62-68. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.4(79).2188.
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Й ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА