Загрози здоров’ю в європейському регіоні та їх економічний вплив: уроки для України

Ключові слова: здоровий регіон, дослідження впливу COVID-19, нові технології в умовах пандемій, європейська економіка, заходи протидії коронавірусній пандемії

Анотація

Розглянуто різноспрямовані аспекти впливу пандемії COVID-19 на економічну сферу країн європейського регіону. Обґрунтовано необхідність урахування досвіду інших європейських країн щодо подолання наслідків епідемії в соціально-економічній сфері. Проаналізовано існуючі наукові праці, що стосуються дослідження впливу COVID-19 на різні галузі економіки. Для наочності представлення результатів аналізу побудовано таблиці динаміки змін показників підтримки урядів різних країн та економічного індексу впливу для певних країн європейського регіону. Розкрито деякі специфічні підходи до впливу уряду на нівелювання негативних наслідків поширення пандемії всередині країн – від найбільш активних діячів до пасивної поведінки. Розгалужено проаналізовано досвід Великобританії у сфері макроекономічного стимулювання країни до виходу з кризи, спричиненої поширенням коронавірусу. Розглянуто різні сценарії розвитку пандемії – від найбільш оптимістичного до більш песимістичного. Зроблено висновок стосовно того, що COVID-19 негативно впливає на рівень довіри всередині суспільства та на міру впевненості в настроях споживачів. Оскільки такого роду епідемії призводять до закриття великої кількості виробництв та фактично до відключення критично важливих компонентів ланцюгів поставок, то виникають реальні розриви у функціонуванні проблеми, які результують у проблеми в середньостроковій перспективі. Разом з тим такі непередбачувані події, як COVID-19 стимулюють виникнення та прискорене впровадження нових технологій. Наведено приклади таких технологій, що набули поширення за світової коронавірусної пандемії. Узагальнено, що Україна має враховувати всі світові тенденцїі у впровадження заходів економічного характеру, а також слідкувати за мейнстримом розвитку технологій, які дедалі більше поширюються в суспільстві, зокрема окремої уваги потребує концепція економіки благополуччя, у якій якість життя розглядається з неочікуваних сторін, і набувають популярності профілактика захворювань, бажання проживати в здоровому регіоні, здорові подорожі тощо.

Дані про авторів

Nataliia Letunovska, Сумський державний універстет

PhD (Economics)

Anna Rosokhata, Сумський державний універстет

PhD (Economics)

Saher Liudmyla, Сумський державний універстет

PhD (Economics)

Valeriia Lazorenko, Сумський державний універстет

Master Student

Посилання

1. John Hopkins University. COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE). https://bit.ly/2PpTa7F. Accessed May 2, 2020.
2. Medani, P. Bh. & Shvindina, A. (2020). Reducing inequalities towards sustainable development goals: multilevel approach. River Publishers.
3. Liulov, O., Chortok, Yu., Pimonenko, T., & Borovik, O. (2015). Ecological and economic evaluation of transport system functioning according to the territory sustainable development. International Journal of Ecology and Development, 30(3), 1-10.
4. Ivanov, D. (2020). Predicting the impacts of epidemic outbreaks on global supply chains: A simulation-based analysis on the coronavirus outbreak (COVID-19/SARS-CoV-2) case. Transportation Research Part E, 136. https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.101922.
5. Zhanga, D., Hua, M., & Jib, Q. (2020). Financial markets under the global pandemic of COVID-19. Finfnce Research Letters, 36. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101528.
6. Ali, M., Alam, N., & Rizvi, S.A.R. (2020). Coronavirus (COVID-19) – An epidemic or pandemic for financial markets. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 27. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100341.
7. Kraus, S., Clauss, Th., Gast, J., Zardini, A., & Tiberius, V. (2020). The economics of COVID-19: initial empirical evidence on how family firms in five European countries cope with the corona crisis. International Journal of Enterpreneurial Behavior & Research, 26(5), 1067-1092. https://doi.org/10.1108/IJEBR-04-2020-0214.
8. Donthu, N., & Gustafsson, A. (2020). Effects of COVID-19 on business and research. Journal of Business Research, 117, 284-289. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.008.
9. Pantano, E., Pizzi, G., Scarpi, D., & Dennis, Ch. (2020). Competing during a pandemic? Retailers' ups and downs during the COVID19 outbreak. Journal of Business Research, 116, 209-213. 10.1016/j.jbusres.2020.05.036.
10. Letunovska, N., Kwilinski, A., & Kaminska, B. (2020). Scientific research in the health tourism market: a systematic literature review. Health Economics and Management Review, 1, 8-19. https://doi.org/10.21272/hem.2020.1-01.
11. WHO. Coronavirus disease (2020). URL: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200928-weekly-epi-update.pdf?sfvrsn=9e354665_6.
12. Sabat, I., Neuman-Böhme, S., Varghes, N.E., Barros, P.P., Brouwer, W., Exel, J., & Schreyögg, J. (2020). United but divided: Policy responses and people's perceptions in the EU during the COVID-19 outbreak. Health Policy, 124(9), 909-918.
13. Coronavirus government response tracker. (2020). URL: https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker#data.
14. Sweden unlikely to feel economic benefit of no-lockdown approach (2020). URL: https://www.ft.com/content/93105160-dcb4-4721-9e58-a7b262cd4b6e.
15. 9.2% drop in GDP: Spain updated its economic forecasts against the backdrop of a pandemic (2020). URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3017410-padinna-vvp-na-92-ispania-onovila-ekonomicni-prognozi-na-tli-pandemii.html.
16. Why Belarus does not take tough measures to combat the coronavirus (2020). URL: https://cutt.ly/5gAvCZ2.
17. Policy responses to COVID-19. (2020). URL: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#U.
18. Eurostat. Temporary employees as percentage of the total number of employees. (2020). URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ tesem110/default/table?lang=en.
19. Unemployment rate in the European Union and the Euro area from June 2019 to June 2020. (2020). URL: https://www.statista.com/statistics/ 264887/monthly-unemployment-rate-in-the-eu-and-euro-area/.
20. Esin, P.A. (2020). World market development scenario in the context of the coronavirus crisis. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Prikladnaya Nelineynaya Dinamika, 28(2), 158-167. DOI: 10.18500/0869-6632-2020-28-2-158-167.
21. Letunovska, N.Ye. (2013). Foreign and domestic experience of enterprise participating in regional social infrastructure development. Bulletin of Zaporizhzhia National University, 3(19), 43-49.
22. 10 technology trends to watch in the COVID-19 pandemic. (2020). URL: https://www.weforum.org/agenda/2020/04/10-technology-trends-coronavirus-covid19-pandemic-robotics-telehealth/.
23. Foresight of Covid-19: transformation of the world after the Covid-19 pandemic, European context (2020). URL: http://wdc.org.ua/uk/covid19-transformation-after-pandemic-europe.
24. Baula, O.V., Halaziuk, N.M., & Zelinska, O.M. (2017). Conceptual framework for organizational and economic mechanism formation to increase the region competitiveness with the globalization of the world economic relations. Marketing and Management of Innovations, 2, 76-84.
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Letunovska Nataliia Загрози здоров’ю в європейському регіоні та їх економічний вплив: уроки для україни / Nataliia Letunovska, Anna Rosokhata, Saher Liudmyla, Valeriia Lazorenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (3(78). – С. 70-77. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.3(78).1999.
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА