Особливості правового регулювання державної аграрної політики України в умовах європейської інтеграції

  • Iryna Pasichna Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Olena Skrylnyk Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Andrii Skrylnyk Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-9622-4217
Ключові слова: аграрний сектор, державна політика, законодавство, правове регулювання, євроінтеграція

Анотація

Досліджено правові основи здійснення державної аграрної політики в Україні. Визначено склад аграрного законодавства України. Проаналізовано законодавство Європейського Союзу у сфері сільського господарства. Державна аграрна  політика здійснюються органами державної влади щодо сільського господарства, земельних відносин, сільськогосподарського виробництва, ринку сільськогосподарської продукції тощо. Аграрні відносини регулюються широким колом підзаконних нормативно-правових актів, які містять правові норми загального характеру та не визначають конкретних механізмів функціонування аграрного сектора економіки держави. Правові норми, що регулюють здійснення державної аграрної політики, мають бути визначені на рівні закону, який чітко закріплює засади здійснення державою заходів, спрямованих на інтенсивний розвиток сільського господарства з урахуванням пріоритетів, що відповідають курсу європейської інтеграції. Прийняття закону сприятиме створенню єдиного законодавчо закріпленого підходу до формування й реалізації державної аграрної політики й державної політики сільського розвитку. Розглянуто законодавчі принципи державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку, зокрема стабільності нормативно-правового регулювання; захисту прав та інтересів вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції; створення належних умов для державної підтримки сільськогосподарських виробників тощо. Обґрунтовано, що реалізація закону забезпечить створення сприятливих умов для розвитку села, формування сприятливого клімату для залучення інвестицій в аграрний сектор, економічне зростання аграрного сектора й експортного потенціалу України у сфері сільського господарства.

Дані про авторів

Iryna Pasichna, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

PhD (Law), Associate Professor

Olena Skrylnyk, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

PhD (Law), Associate Professor

Andrii Skrylnyk, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

PhD (Economics)

Посилання

1. Bilinska O. Legal principles of state agrarian policy of Ukraine. 2013. Kharkiv [in Ukrainian].
2. Decision of the Constitutional Court of Ukraine (case on the interpretation of the term «legislation») № 12-rp / 98 of July 9, 1998 [in Ukrainian]. [Electronic resource]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-98#Text
3. On the basic principles of state agrarian policy for the period up to 2015: Law of Ukraine of October 18, 2005, № 2982 [in Ukrainian]. [Electronic resource]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2982-15
4. Land Code of Ukraine of October 25, 2001 [in Ukrainian]. [Electronic resource]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
5. On state support of agriculture of Ukraine: Law of Ukraine of June 24, 2004, № 1877-IV [in Ukrainian]. [Electronic resource]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15
6. On farming: Law of Ukraine of June 19, 2003, № 973 [in Ukrainian]. [Electronic resource]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15
7. On personal peasant economy: Law of Ukraine of May 15, 2003, № 742 [in Ukrainian]. [Electronic resource]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-15/conv/print
8. On stimulating the development of domestic engineering for the agro-industrial complex: Law of Ukraine of 07.02.2002, № 3023-III [in Ukrainian]. [Electronic resource]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3023-14#Text
9. On the peculiarities of insurance of agricultural products with state support: Law of Ukraine of 09.02.2012, № 4391-VI [in Ukrainian]. [Electronic resource]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4391-17#Text
10. On approval of the Strategy for the development of the agricultural sector of the economy for the period up to 2020: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of October 17, 2013, № 806-r [in Ukrainian]. [Electronic resource]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80
11. On approval of the Concept of the State target program of development of the agricultural sector of the economy for the period up to 2022: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 30, 2015 № 1437-r [in Ukrainian]. [Electronic resource]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1437-2015-%D1%80
12. On approval of the Concept of rural development: order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of September 23, 2015 № 995-r [in Ukrainian]. [Electronic resource]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-%D1%80
13. Rozdaibida O., Bilinska O. Economic and legal aspects of state agrarian policy of Ukraine. Bulletin of the National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudryi. 2010, № 3, P. 152–161 [in Ukrainian].
14. Regulation (EU) № 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 [Electronic resource]. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32013R1307
15. Regulation (EU) № 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 [Electronic resource]. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1308
16. Regulation (EU) № 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 [Electronic resource]. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32013R1305
17. Regulation (EU) № 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 [Electronic resource]. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32013R1306
18. The common agricultural policy at a glance [Electronic resource]. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en
19. Draft Law on Basic Principles of State Agrarian Policy and State Policy of Rural Development [Electronic resource]. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64742
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Pasichna Iryna Особливості правового регулювання державної аграрної політики україни в умовах європейської інтеграції / Iryna Pasichna, Olena Skrylnyk, Andrii Skrylnyk // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (3(78). – С. 12-19. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.3(78).1992.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ