Управління бізнес-процесами (тенденції світового ринку та стратегії великих гравців)

  • Elshad Yagub Mammadov Азербайджанський державний економічний університет (UNEC)
  • Ayten Asif Mekhraliyeva Азербайджанський державний економічний університет (UNEC)
Ключові слова: бізнес, управління, економіка, бізнес-процеси

Анотація

Сьогодні у зв'язку з різким загостренням конкуренції компанії почали активно шукати способи радикального підвищення ефективності бізнесу. Нові умови диктують нові правила гри - підвищення якості продукції при одночасному зниженні її вартості та забезпечення швидкої реакції компанії на постійно мінливі умови навколишнього середовища. Все це призвело до появи нових управлінських підходів, серед яких найбільш розвинений процесний підхід. Вимога гнучкості і динамізму від компаній можна задовольнити, керуючи не окремими функціями, а їх набором, який об'єднує логіка їх взаємодії. Фактично діяльність співробітників компанії складається з двох видів діяльності: повторюваних (які повинні виконуватися періодично або в разі певних подій) та «одиничних», унікальних за алгоритмом, які не повторюються в майбутньому. Фактично бізнес-процес став предметом аудиту, а вдосконалення процесів з метою мінімізації операційних ризиків стало одним з видів поліпшення. Таким чином, вдосконалення системи внутрішнього контролю вимагало не тільки поліпшення бізнес-процесів, а й побудови системи управління операційним ризиком в бізнес-процесах і пов'язаних з ними інструментах. Таким чином, зараз головна конкурентна перевага компаній не в логіці бізнес-процесу, а в поліпшенні управління процесами за рахунок підвищення рівня їх зрілості. На жаль, в даний час лише кілька компаній починають працювати над підвищенням рівня зрілості процесів. Хоча, якщо звернутися до визначення зрілості процесу, то це здатність процесу досягати бажаної мети.

Дані про авторів

Elshad Yagub Mammadov, Азербайджанський державний економічний університет (UNEC)

доктор економічних наук, професор

Ayten Asif Mekhraliyeva, Азербайджанський державний економічний університет (UNEC)

докторант (загальна економіка)

Посилання

1. Gromov, A.I. Business process management: modern methods. monograph / A.I. Gromov, A. Fleischman, V. Schmidt. – Lyubertsy: Yurayt, 2016. – 367 p.
2. Jeston, D. Business Process Management. A Practical Guide to Successful Project Implementation / D. Jeston, J. Nelis. – M .: Symbol, 2015. – 512 p.
3. Dolganova, O.I. Modeling business processes: Textbook and workshop for academic undergraduate / OI Dolganova, E.V. Vinogradova, A.M. Lobanova. – Lyubertsy: Yurayt, 2016. – 289 p.
4. Eliferov, V.G. Business processes: Regulation and management: Textbook / V.G. Eliferov. – M.: SIC INFRA-M, 2013. – 319 p.
5. Kryshkin, O. Handbook on internal audit: Risks and business processes. / O. Kryshkin. - M .: Alpina Publisher, 2016. – 477 p.
6. Maklakov, A.G. Business process modeling with ALLFusion Process Modeler (BPwin 4.1). / A.G. Maklakov. – M.: Dialog-MEPhI, 2008. – 240 p.
7. Maslennikov, V.V. Process cost management of a business / V.V. Maslennikov. – M .: INFRA-M, 2011. – 285 p.
8. Mikheev, A.G. Management systems for business processes and administrative regulations on the example of the free program RunaWFE. / A.G. Mikheev. – M .: DMK, 2016. – 336 p.
9. Nelis, J. Business Process Management: A Practical Guide to Successful Project Implementation / J. Nelis, D. Jeston. – St. Petersburg: Symbol Plus, 2015. – 512 p.
10. Repin, V.V. Business processes. Modeling, implementation, management / V.V. Repin. - M .: Mann, Ivanov and Ferber, 2013. – 512 p.
11. Rother, M. Learn to see business processes: Building value stream mapping / M. Rother. - M.: Alpina Publisher, 2015. – 136 p.
12. Rudakova, O.S. Business Process Reengineering: A Textbook for University Students Studying in Economics and Management / OS. Rudakova. – M.: UNITY-DANA, 2013. – 343 p.
Опубліковано
2020-07-31
Як цитувати
Mammadov Elshad Yagub Управління бізнес-процесами (тенденції світового ринку та стратегії великих гравців) / Elshad Yagub Mammadov, Ayten Asif Mekhraliyeva // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (2(77). – С. 32-36. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.2(77).1944.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ