Регіональні особливості розвитку закладів вищої освіти в умовах соціальних викликів

Ключові слова: заклад вищої освіти, регіон, соціальна відповідальність, соціальна місія

Анотація

Сучасний глобалізований простір вищої освіти вимагає від закладів вищої освіти адаптації до соціальних стандартів ЄС. Метою статті є обґрунтування регіональних особливостей розвитку закладів вищої освіти в умовах соціальних викликів. Доведено, що від стану системи вищої освіти залежить здатність нації долати соціальні виклики шляхом підготовки висококваліфікованих та етичних фахівців, розробки інновацій, стимулювання підприємницької активності молоді та розробки інструментів подолання регіональних проблем. Проаналізовано основні показники розвитку вищої освіти України з урахуванням регіонального аспекту; активність закладів вищої освіти у сфері соціальної відповідальності на основі представлення закладів вищої освіти у міжнародних рейтингах (рейтинг впливу Times Higher Education та світовий рейтинг UI GreenMetric) та приєднання до ініціативи Глобального договору ООН. Обгрунтовано, що розмір та кількість закладів вищої освіти в регіоні не так сильно впливає на їх здатність вирішувати проблеми суспільства, як бажання академічної спільноти брати на себе соціальну відповідальність. Доведено, що головними засадами розвитку закладів вищої освіти України за умов поступової інтеграції до європейського співтовариства та необхідності подолання соціальних викликів є визнання важливості соціальної місії закладів вищої освіти, посилення їх соціальної відповідальності, а також приведення у відповідність співвідношення кількості студентів, аспірантів та докторантів до кількості викладачів та закладів вищої освіти в регіонах.

Дані про автора

Oleksandra Olshanska, Київський національний університет технологій та дизайну

доктор економічних наук, професор

Посилання

1. Bielova Yu. Creative Learning Environment Using Information and Communication Technologies in Teacher Training / Yu. Bielova, D. Vertyporokh, S. Onyshchenko // Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University: Pedagogical sciences. – 2016. – № 137. – Р. 3–6. (in Ukr.)
2. Chechelashvili M. The Social Responsibility of Business: Theoretical Aspect / M. Chechelashvili, L. Ptashchenko // Economics and Region. – 2018. – № 4 (71). – Р. 43–47.
3. Chernysh I. The Corporate Governance System of a Joint-Stock Company in Terms of Legislative Changes and Prospects for the Introduction of Corporate Social Responsibility / I. Chernysh, A. Hliebova, R. Shynkarenko // Economics and Region. – 2018. – № 4 (71). – Р. 59–65.
4. Code of Academic Ethics of the Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
5. Development Strategy of the Kyiv National University of Trade and Economics for the period up to 2030. [Electronic resource]. – Access mode: https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/d4ae46014b85e67ca2f6a89a393ee4e2.pdf
6. Development Strategy of the Institute of Higher Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine for 2020-2025. [Electronic resource]. – Access mode: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/Stratehiya-rozvytku-Instytutu-vysh-osvity-NAPN_2020-2025.pdf
7. Dubishchev V. Social Responsibility of Authorities and Local Self-Government in Support of Integrated Development of Territories / V. Dubishchev, O. Hryhorieva, I. Makarenko // Economics and Region. – 2019. – № 2 (73). – Р. 22–27.
8. Glonti V. Socialization of Organization Sustainable Development Based on the Principles of Corporate Social Responsibility / V. Glonti, V. Trynchuk, I. Khovrak, G. Mokhonko, M. Shkrobot, L. Manvelidze // Montenegrin Journal of Economics. – 2020. – № 16/1. – Р. 169–182.
9. Irtyscheva I. O. Possibilities of Implementation of the Social Development Experience of EU Countries in Ukrainian Practice / I. O. Irtyscheva, O. V. Нurina, Yu. A. Rabotin // Scientific Bulletin of Uzhhorod National University: International Economic Relations and the World Economy. – 2018. – № 20/2. – Р. 6–11.
10. Khovrak I. Higher Education Institutions as a Driver of Sustainable Social Development: Polish Experience for Ukraine / I. Khovrak // Environmental Economics. – 2020. – № 11 (1). – Р. 1–13.
11. Khrystenko O. Social Responsibility in the Enterprise Personnel Management: The Realities of Time / O. Khrystenko, V. Zhartovska // Economics and Region. – 2019. – № 4 (75). – Р. 113–120.
12. Komelina O. V. Social Determinants of Economic Security of Ukraine / O. V. Komelina, N. A. Fursova // Economics and Finance. – 2017. – № 4. – Р. 21–29. (in Ukr.)
13. Official website of the State Committee of Statistics of Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: www.ukrstat. gov.ua
14. Onyshchenko V. O. Conceptual and Strategic Approaches to Marketing Activities of an Innovative University / V. O. Onyshchenko // Marketing in Ukraine. – 2012. – № 2. – Р. 60–69. (in Ukr.)
15. Polinkevych O. Role of the Service Sector in the Innovation Development of Poland and Ukraine / O. Polinkevych // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. – 2018. – № 11. – Р. 337–357.
16. Sushchenko O.A. Coaching as Education Technology on Electrical Engineering Education / O. A. Sushchenko, I. M. Trunina, D. I. Basiuk, M. M. Pokolodna // 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). – 2019. – Р. 426–429.
17. The Times Higher Education Impact Rankings 2019. [Electronic resource]. – Access mode: https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019/overall#!/page/0/length/25/locations/UA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
18. UI GreenMetric World University Ranking 2019. [Electronic resource]. – Access mode: http://greenmetric.ui.ac.id/ranking-by-country-2019/
19. United Nations Global Compact 2020. [Electronic resource]. – Access mode: https://globalcompact.org.ua/
20. Zahirnіak D. Conceptual Platform for Reforming the Institution of Higher Education on the Principles of Pragmatism / D. Zahirnіak // Economics and Region. – 2017. – № 6 (67). – Р. 98–106. (in Ukr.)
21. Zahirniak D. Higher Education in Ukraine: Search for Development Models / D. Zahirniak // Econtechmod: An International Quarterly Journal. – 2015. – Vol. 4. № 4. – Р. 11–16.
22. Zahirniak D. The Convergence of the System of Education at Scottish and Ukrainian Universities in the Contex of Ethic Leadership / D. Zahirniak, I. Khovrak, V. Perevozniuk // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – № 7 (4.3). – Р. 550–556.
Опубліковано
2020-08-18
Як цитувати
Olshanska Oleksandra Регіональні особливості розвитку закладів вищої освіти в умовах соціальних викликів / Oleksandra Olshanska // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (1(76). – С. 164-171. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.1(76).1939.
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА