Методологічні підходи до оцінювання рівня ризикостійкості підприємства

  • Svetlana Kulakova Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Ruslana Siora Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: ризик, ризикостійкість підприємства, складові ризикостійкості, індекс ризикостійкості

Анотація

Проведений аналіз наукової літератури дозволив систематизувати сучасні підходи до трактування категорії «ризикостійкість підприємства». Було визначено, що багато економістів ототожнюють поняття «ризикостійкість підприємства», «ризикозахищеність підприємства» та «економічна безпека підприємства». В статті проведено порівняльний аналіз категорій «ризикостійкість підприємства», «ризикозахищеність підприємства» й «економічна безпека підприємства», визначено їх спільні риси та відмінності, що дозволило запропонувати трирівневу модель безпеки діяльності підприємства на основі співвідношення зазначених категорій. Усе вищесказане дало змогу надати авторське визначення категорії «ризикостійкість підприємства», під якою пропонується розуміти такий стан підприємства, який дозволяє тривалий час витримувати негативний вплив факторів ризику, зберігаючи при цьому свою цілісність і можливість продовжувати ефективне та безперебійне функціонування, а також цілеспрямований розвиток в умовах нестабільного середовища. Визначено три складові ризикостійкості – фінансова стійкість, ринкова стійкість і виробнича стійкість. Надано коротку їх характеристику. Оскільки рівень ризикостійкості визначається рівнем стійкості за кожною складовою, запропоновано інтегральний показник ризикостійкості визначати як середньозважене значення з показників, що характеризують поточний, тактичний та стратегічний рівні ризикостійкості. Визначено склад показників, які визначають рівень ризикостійкості за кожною складовою, їх вагомість, алгоритм оцінювання. Для якісної ідентифікації рівня ризикостійкості підприємства запропоновано шкалу, що включає сім варіантів оцінювання, починаючи від відмінного стану й закінчуючи катастрофічним. Пропонований методологічний підхід до оцінювання ризикостійкості підприємства дасть змогу оцінити загальний рівень його ризикостійкості, а також на основі причиново-наслідкових зв'язків визначити ключові ударні акценти, активація яких дозволить підвищити фінансові результати діяльності підприємства в довгостроковій перспективі.

Дані про автора

Svetlana Kulakova, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Barry M. M. (2016) Faktori, opredeljajushhye urovenj fynansovoj ustojchyvosty predpryjatyj Fynansovie yssledovanyja #4 (53) S. 98 –104
2. Zhovnirenko Gh.O. (2011) Ekonomichni ryzyky : navch. posib. dlja dlja stud. ekonomich. spec. usikh form navchannja / Gh.O. Zhovnirenko. – Donecjk : DonIZT. – 142 s.
3. Zubova L.V. (2015) Opredelenye ryskoustojchyvosty predprynymateljskykh reshenyj // Fundamentaljnie yssledovanyja.. – # 11-1. – S. 157-160.
4. Kajlj V.N. (2008) Upravlenye ryskoustojchyvostjju promыshlennыkh predpryjatyj / Kajlj V.N. – Saratov : Saratovskyj ghosudarstvennij socyaljno ekonomycheskyj unyversytet, – 24 s.
5. Karpuncov M. V. (2008). Ryzykostijkistj pidpryjemstva / M. V. Karpuncov // Aktualjni problemy ekonomiky. –– # 3. – S. 71–76.
6. Kasminina K.O. (2016). Ryzykostijkistj pidpryjemstva jak peredumova jogho rozvytku: sutnistj ta indykatory vyznachennja / K.O. Kasminina, S.Ju. Kulakova // Aghrosvit. – # 12. – S. 60–64.
7. Kozlova E. A. (2002). Analyz ekonomycheskoj ryskoustojchyvosty promishlennikh predpryjatyj: dys. kand. tkon. nauk : 08.00.05 / Kozlova Elena Aleksandrovna. – Cheljabynsk, – 205 s.
8. Kravchenko O. S. (2013). Ryzykostijkistj jak peredumova efektyvnogho rozvytku pidpryjemstva: indykatory vyznachennja ta metodyka diaghnostyky / O. S. Kravchenko // Visnyk Donecjkogho nacionaljnogho universytetu ekonomiky i torghivli im. Mykhajla Tughan-Baranovsjkogho. Ser. : Ekonomichni nauky. # 4. - S. 81-90. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuete_2013_4_11
9. V. A. Smoljak (2004). Ocenka ryska dejateljnosty promishlennikh predpryjatyj Kharjkovskogho reghyona /; Kharjk. ghos. эkon. un-t. - Kh.. - 20 c.
10. Fomina M. V. (2005). Problemy ekonomichno bezpechnogho rozvytku pidpryjemstv: teorija i praktyka : Monoghr. / M. V. Fomina; Donec. derzh. un-t ekonomiky i torghivli im. M.Tughan-Baranovsjkogho. - Donecjk,. - 141 c.
11. Khomjachenkova N.A. (2011). Mekhanyzm ynteghraljnoj ocenky ustojchyvosty razvytyja promishlennikh predpryjatyj : avtoreferat dyss. na soyskanye stepeny kand. ekon. nauk / Khomjachenkova N.A. – M.,. – 35 s.
12. Shekshuev A. V., Ybraghymov R. S. (2010). Ustojchyvostj predpryjatyja: fynansovыj y эkonomycheskyj aspektы / A. V. Shekshuev, R. S. Ybraghymov // – Yvanovo, 269 s.
Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Kulakova Svetlana Методологічні підходи до оцінювання рівня ризикостійкості підприємства / Svetlana Kulakova, Ruslana Siora // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (4(75). – С. 121-128. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.4(75).1860.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ