Особливості інклюзивного зростання національної економіки

  • Andrii Skrylnyk Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Serhii Katiukha Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: національна економіка, економічне зростання, включення, сталий розвиток, інклюзивний розвиток

Анотація

Систематизовано пріоритети інклюзивного розвитку національної економіки. Визначено, що інклюзивне зростання національної економіки принципово відрізняється від стандартного економічного зростання, оскільки має більш широкі цілі, ніж збільшення доходів населення й обсягу ВВП. Доведено, що основними цілями інклюзивного зростання економіки є зміщення акценту на розвиток людини та підвищення його добробуту, зниження рівня бідності та нерівності; підвищення залученості й активна участь усіх верств населення в підприємництві. Доведено, що інклюзивний розвиток економіки ­ це концепція, яка забезпечує справедливі можливості та рівноправність для економічних учасників, супроводжується вигодами, принесеними кожному секторові економіки та різним верстам суспільства. Такий підхід розширює традиційні моделі економічного зростання і включає зосередження уваги на рівності, розподілі капіталу, екологічному стані навколишнього середовища, соціальному захисті та продовольчій безпеці. Наведено структурну модель інклюзивного розвитку національної економіки, яка базується на переході економічної системи від інноваційного та стійкого до інклюзивного розвитку. Автори виділяють п’ять основних типів інклюзивного розвитку національної економіки. Причому послідовність їх реалізації залежить від наявності інвестиційних ресурсів та рівня виробничого потенціалу національної економіки. Визначено принципові відмінності нової концепції інклюзивного зростання, зокрема інклюзивне зростання національної економіки передбачає, що добробут суспільства полягає не тільки в збільшенні реального ВВП і матеріальних доходів населення, але й включає такі сфери життя людини, як освіта, охорона здоров'я, особиста безпека, екологія та багато інших.

Дані про автора

Andrii Skrylnyk, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. International Bank for Reconstruction and Development / World Bank (2009). « Dopovid pro zrostannia. Stratehii staloho zrostannia ta inkliuzyvnoho rozvytku», Publisher «Universe», Кyiv, Ukraine.
2. Europe 2020. “Strategy for smart, sustainable and inclusive growth: Communication from the European” Commission, Brussels,. COM 2020 final, pp. 34 p.
3. OECD / EU (2016), “Inclusive Business Creation: Good Practice Compendium”, OECD Publishing, Paris, France, рр.1-7
4. Santiago F. (2016) “Innovation for inclusive development”, Innovation and Development, vol. 4, рр. 1-4.
5. Avdokushin E., Ogryzko K. (2014) «Inclusive development: main directions, basic prerequisites and possible constraints», Pytannia novoi ekonomiky. vol. 1
6. Alfredsson, E., Wijkman, A. (2014). «The Inclusive Green Economy», MISTRA, Prestudy, available at: https://www.mistra.org/wp-content/uploads/2018/01/ Mistra_Prestudy_ The Inclusive Green Economy_April20141-1.pdf
7. Bodrunov S. (2016) “New industrial society of the second generation: man, production, development”, Suspil'stvo ta ekonomika, vol. 9.pp. 5-21.
8. Basiluk O. and Zhulin A/ (2015) “Inclusive growth as the basis of socio-economic development” Ekonomika ta upravlinnia v transporti, vol. 1., pp/ 19-29.
9. Mammadov O. (2017) “Economics of Inclusive Civilization”, Terra ECONOMICUS, vol. 15 3), available at: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomika-inklyuzivnoy-tsivilizatsi
10. Papaioannou T. (2014). “How inclusive can innovation and development be in the twenty-first century?” Innovation and Development, vol. 4. Iss. 2. рр. 187-202.
11. Giannopoulos G. (2013) “The Use of the Balanced Scorecard in Small Companies” International Journal of Business and Management, Ottawa : Canadian Center of Science and Education, vol. 8., Issue 14.
12. Laura Michelini, Daniela Fiorentino, (2012) "New business models for creating shared value", Social Responsibility Journal, Vol. 8 Issue: 4, pp.561-577
13. Kozhina A. (2018) “Factors of inclusive local development: approaches to classification” / // Visn. NADU. Seriia “Derzhavne upravlinnia”, vol. 4 (91), pp. 21-30
14. Fedulova L. (2016) “Inclusive innovations in the system of socio-economic development” Problemni pytannia ekonomiky Ukrainy ta ii rehioniv, vol. 6, pp. 56–65.
15. Shangina L. (2017) “Index of Current Economic Capacity: A Comprehensive Assessment of the Socio-Economic Situation in Ukraine” / L. Shangina, V. Yurchyshyn. - K.: Testament, 2017.
Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Skrylnyk Andrii Особливості інклюзивного зростання національної економіки / Andrii Skrylnyk, Serhii Katiukha // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (3(74). – С. 44-49. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.3(74).1761.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ