Соціальний розвиток та соціальна безпека агломерацій у контексті забезпечення сталого розвитку

  • Оlena Garashchuk Державна служба якості освіти України
  • Vira Kutsenko «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»
Ключові слова: сталий розвиток, довкілля, соціальна сфера, агломерація, стратегічне планування

Анотація

Досліджено ґенезу та еволюцію формування в Україні агломерацій та їх вплив на забезпечення сталого розвитку. Розкриті критерії та основні ознаки агломерацій, їх роль у формуванні складових сталого розвитку. Зазначається, що основним завданням формування агломерацій є сприяння підвищенню життєвого рівня жителів населених пунктів, віддалених від міста, – ядра агломерації, вирівнювання територіальних відмінностей у соціально-культурному обслуговуванні населення. Констатовано, що для агломерацій, як цілісних осередків урбанізованого середовища, характерними є наявність інтенсивних демографічних, соціальних, економічних і культурних зв’язків, а також значна концентрація фінансових та висококваліфікованих людських ресурсів, формування науково-дослідної інфраструктури, що у сукупності створює умови перетворення агломерацій у центри інноваційного розвитку регіонів та країни в цілому. Це в свою чергу дозволяє залучати значні обсяги інвестицій перш за все у розвиток високотехнологічних галузей економіки. Акцентовано увагу на тому, що важливо ураховувати інтереси громад як у сфері просторового та стратегічного планування, так і в сфері формування елементів спільної інвестиційної політики. Запропоновано ряд заходів щодо прискорення процесу забезпечення сталого розвитку. В числі останніх перспективною може бути розробка механізмів залучення інвестицій у розвиток соціальної сфери та підвищення ефективності їх використання.

Дані про авторів

Оlena Garashchuk, Державна служба якості освіти України

доктор економічних наук, професор, начальник відділу комунікацій  та міжнародного співробітництва

Vira Kutsenko, «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник Державної установи

Опубліковано
2017-09-19
Як цитувати
GarashchukОlena Соціальний розвиток та соціальна безпека агломерацій у контексті забезпечення сталого розвитку / GarashchukОlena, Vira Kutsenko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. (3(74). – С. 19-26. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.3(74).1756.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ