Математична модель технології кайдзен в управлінні природно-господарськими системами

  • Lidiіa Horoshkova Запорізький національний університет http://orcid.org/0000-0002-7142-4308
  • Vladimir Volkov Запорізький національний університет
  • Ievhen Khlobystov Національний університет «Києво-Могилянська академія» http://orcid.org/0000-0002-9983-9062
  • Viktor Kutyk Запорізький національний університет
Ключові слова: об’єднана територіальна громада, сталий розвиток, інноваційні технології, природно-господарські системи, управління

Анотація

Реформування міжбюджетних відносин є рушійною силою для переходу місцевих громад на самозабезпечення та більш раціональне планування своїх ресурсів, що у майбутні фінансові періоди дозволять зробити територіальні громади економічно самодостатніми й фінансово спроможними. В умовах децентралізації владних відносин у державі актуальними стають дослідження складних соціально-економічних систем, які функціонують на основі прийняття колективних рішень і виконання колективних дій. Це вимагає вивчення передумов здійснення ефективного управління суспільними ресурсами на місцевому рівні та формування методологічної бази вдосконалення територіальної організації влади шляхом, насамперед формування самодостатніх територіальних громад. Побудовано математичну модель управління територіальною громадою з використанням багатогалузевої моделі національного господарства та Кайдзен-стратегії. Моделювання здійснено за умови, що об’єднана територіальна громада вважалася «закритою системою», з метою визначення внутрішнього потенціалу функціонування, що дозволяє оцінити можливості самофінансування і беззбитковості. У багатогалузевій моделі для територіальної громади вважали, що елементами цієї складної системи є основні фактори виробництва, а саме: земля, праця, капітал, підприємницькі здібності та інформація. Установлено, що ефективне управління внутрішнім потенціалом територіальної громади дозволить оцінити рівень її внутрішньої економічної безпеки, основою якого є автономія і самодостатність. Доведено, що застосування Кайдзен-стратегій дозволить ефективно організовувати, контролювати та здійснювати управляючий вплив на складну систему, якою є територіальна громада в умовах її динамічного розвитку.

Дані про авторів

Lidiіa Horoshkova, Запорізький національний університет

доктор економічних наук, доцент

Vladimir Volkov, Запорізький національний університет

доктор технічних наук

Ievhen Khlobystov, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

доктор економічних наук, професор

Посилання

1. Decree of the President of Ukraine «On the Strategy of Sustainable Development» Ukraine-2020 «(from January 12, 2015, № 5/2015). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (date of treatment 04.02.2018). [in Ukr.].
2. Sustainable Development Goals: Ukraine. National report. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (date of treatment 04.05.2018). [in Ukr.].
3. Batanov О. V. A territorial community - primary subject of municipal authority in Ukraine: concept and attribute. URL: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_13.pdf. (date of treatment 04.02.2018). [in Ukr.].
4. Molodozhen Y. B. (2006). Concept and essence of a territorial community in system of local self-management of Ukraine. University scientific slip: a magazine of Khmelnitskiy university. № 2. P. 128-136.[in Ukr.].
5. Murkovych L. A. Territorial community as the subject of local self-management in Ukraine: theoretical aspects. URL: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02%285%29/10mliuta.pdf. (date of treatment 04.02.2018). [in Ukr.].
6. Territorial community as a base part of the administrative-territorial device of Ukraine: problems and prospects of reforming. The analytical report. Кyiv.: NISI, 2016. 61 p. [in Ukr.].
7. Horoshkova L., Volkov V., Kapranova L., Komelina А. (2018), The Reverse Subsidy`s Impact of United Territorial Community`s Budget Generations. International Journal of Engineering & Technology. № 7(4.8). P. 539-543.
8. Volkov V.P., Karbivnychyi I.O, Karbivnychyi R.O., Horbova I.A. (2018). Conditions of the no-loss functioning of territorial formation. Вelostok: Вelostok. 190 р.
9. Horoshkova L.A., Volkov V.P., Khlobistov Ie.V., Kutyk V.V. (2019) Prognostic models of financial regulation of budgets of territorial communities. University Economic Bulletin of Pereiaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University. No. 42. P. 179-190. [in Ukr.].
10. Horoshkova L.A., Volkov V.P. (2018). Management of financial processes of decentralization and formation of territorial communities. University Economic Bulletin of Pereiaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University. No. 36/1. P. 285-293. [in Ukr.].
11. Volkov V.P., Horoshkova L.A., Karbivnichy R.O. Property Management of Territorial Communities. Belostok: Belostok, 2018. 144 p. [in Ukr.].
12. Horoshkova L.A., Volkov V.P., Karbivnichy R.O. (2018) Simulation of complex systems of cluster type. Project management and production development. Severodonetsk: V. Dal SNU; Kyiv: University «Krok». No. 2 (66). P. 18-27. [in Ukr.].
13. A public ecological policy of Ukraine is in the conditions of decentralization of power / sc. ed. D.Sc., prof. Ye.V. Khlobystova. Kyiv, 2016. 226 p. [in Ukr.].
14. Khlobystov I.V. Features of formation and development of international environmental policy of Ukraine in the conditions of decentralization of governance // Sustainable development - XXI century: management, technology, models. Discussions 2016: Collective Monograph [Anderson VM, Balgi MD, Barkan VI etc.] / NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»; Institute of Telecommunications and Global Information Space of the National Academy of Sciences of Ukraine; Higher economics and humanitarian school. / sc. ed. D.Sc., prof. Ye.V. Khlobystova. Cherkasy, 2016. Р. 228-234. [in Ukr.].
15. Huseva I. I., Seheda I. V., Khlobystov E. V. Ecologization of power in maintenance of sustainable development of the state / sc. ed. D.Sc., prof. Ye.V. Khlobystova / NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»; Institute of Telecommunications and Global Information Space of the National Academy of Sciences of Ukraine; Higher economics and humanitarian school. Kiev-Bel'sko-Byala: publisher Chabanenko Yu.A.,, 2015. 276 р. [in Ukr.].
16. Law of Ukraine «About local self-management in Ukraine». URL: http://www.Zakon2.rada.gov.ua/lows/show/280/97-vr. (date of treatment 04.02.2018). [in Ukr.].
17. On approval of the Methodology for the formation of capable territorial communities: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 8, 2015, No. 214.). URL: http://zakon2.rada.gov.u. (date of treatment 04.02.2018). [in Ukr.].
18. Klebanov T.S., Dubrovyna N.A., Poliakova O.Iu., Raevneva E.V., Mylov A.V., Serhyenko E.A. (2004). Modeling of economy dynamic. Kh.: «YNZhЕK». 244 s. [in Ukr.].
19. Shumpeter Y. (1982). Theory of economy development. M.: Prohress. 456 s.[in Ukr.].
Опубліковано
2019-09-23
Як цитувати
HoroshkovaLidiіa Математична модель технології кайдзен в управлінні природно-господарськими системами / HoroshkovaLidiіa, Vladimir Volkov, Ievhen Khlobystov, Viktor Kutyk // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (2(73). – С. 116-122. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.2(73).1634.
Розділ
Математичні методи, моделі й інформаційні технології в економіці