Загрози фінансовій безпеці України: ідентифікація та систематизація

  • Oleksandra Maslii Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Andrii Maksymenko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Svitlana Onyshchenko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: фінансова безпека, економічна безпека держави, ризик, загроза, індикатор загрози, фінансова система, фінансова стабільність, забезпечення фінансової безпеки

Анотація

Обґрунтовано місце моніторингу й контролю ризиків фінансової стабільності держави в системі забезпечення фінансової безпеки держави. Розглянуто інструментарій ідентифікації загроз фінансовій безпеці України через поточний і стратегічний аналіз показників розвитку фінансової системи. Проаналізовано тенденції економічного розвитку держави в контексті виявлення джерел загроз її фінансовій стабільності. Проведено динамічний аналіз фактичних значень індикаторів фінансової безпеки України в цілому та за окремими її складовими. Виявлено загрози фінансовій безпеці Україна на основі порівняльного й трендового аналізу. Досліджено причини критичного стану боргової, банківської та грошово-кредитної безпеки в структурі фінансової й виявлено передумов виникнення системних загроз. Проведено систематизацію ризиків і загроз фінансовій безпеці України за її складовими. Узагальнено вплив системних загроз у фінансовій сфері на економічну безпеку держави. Проаналізовано міжнародний досвід моніторингу фінансової стабільності держави. Надано порівняльну характеристику національного та європейського підходів до виявлення загроз фінансовій безпеці на макрорівні. Визначено додаткові загрози фінансовій безпеці України з використанням рейтингових показників за методикою Європейського центрального банку. Доведено, що оновлення переліку індикаторів і якісне збагачення аналітичної системи ідентифікації загроз динамічними та рейтинговими показниками дозволить виявити додаткові загрози фінансовій безпеці Україні. Виділено додаткові ризики для національної фінансової системи, пов’язані з глобалізацією й діджиталізацією державної фінансової системи, що не враховуються чинними методичними рекомендаціями щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Доведено, що в умовах динамічного розвитку міжнародного економічного співробітництва державна політика має формуватися на основі запобігання та раннього виявлення загроз.

Дані про авторів

Oleksandra Maslii, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент

Svitlana Onyshchenko, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

доктор економічних наук, доцент

Посилання

1. The Law of Ukraine (2018, 21 June). On the national security of Ukraine (Working Paper No. 2469-VIII). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.
2. The Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013, 29 October). On approval of methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine (Working Paper No 1277). Retrieved from: http://me.kmu.gov.ua/
3. Baranovskyi, O. I. (2000). Financial Security in Ukraine (assessment, methodology and mechanism for maintenance). Kyiv: Institute for Economic Forecasting of Ukrainian National Academy of Sciences (in Ukr.).
4. Onyshchenko, S. & Puhach, A. (2015). Threats to economic security of Ukraine: essence, evaluation and prevention mechanism. Poltava: PoltNTU (in Ukr.).
5. Martyniuk, V., Zvoliak, Y. & Baranetska, O. (2016). Finansova bezpeka [Financial security]. Ternopil: Vector (in Ukr.).
6. State Statistics Service of Ukraine (2019). Statistical information. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukr.)
7. The World Bank (2019). Indicators. Retrieved from http://www.worldbank.org
8. Varnalii, Z., Buhai, T. & Onyshchenko, S. (2014) The budget process in Ukraine: state and problems of institutional support. Poltava: PoltNTU (in Ukr.).
9. Sukhorukov, A. I. (2005), Problemy finansovoi bezpeky Ukrainy [Issues of financial security of Ukraine]. Kyiv: NIPMB (in Ukr.)
10. Puhach, A. (2015). Simulation threats economic security of the national economy in terms of their timely detection and prediction. Economics and Region, 3 (70), 103 – 109. Retrieved from http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/2924 (in Ukr.)
11. Cable, V. (1995). What Is International Economic Security? International Affairs, 71(2), 305-324. doi: http://dx.doi.org/10.2307/2623436
12. Zubrylina, V. (2014). Fiscal decentralization: assessment of the level and directions of expansion. Economic space: collection of sciences works, 91, 94-109. (in Ukr.)
Опубліковано
2019-09-23
Як цитувати
Maslii Oleksandra Загрози фінансовій безпеці україни: ідентифікація та систематизація / Oleksandra Maslii, Andrii Maksymenko, Svitlana Onyshchenko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (2(73). – С. 73-80. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.2(73).1629.
Розділ
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ