Фінансова безпека страхової компанії: оцінювання та напрями забезпечення.

  • Taina Zavora Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка http://orcid.org/0000-0003-3289-7177
  • Maryna Peretiata Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: фінансова безпека, страхова компанія, ліквідність, платоспроможність, фінансова надійність, ділова активність

Анотація

Ефективність розвитку страхової діяльності з метою активізації руху інвестиційних ресурсів, а також захисту населення в умовах соціально-економічних перетворень можлива за наявності кількох умов, однією з яких є фінансова безпека страхової компанії. Теоретичне обґрунтування сутності поняття «фінансова безпека страхової компанії» здійснене на основі аналізу й узагальнення існуючих підходів, що дозволило виокремити спільні елементи та відмінності у трактуванні науковцями. Запропоновано фінансову безпеку страховика  розуміти як здатність страхової компанії, а також як стан, що надалі  потребує можливості його аналізу, оцінювання й визначення напрямів забезпечення.

Визначено концептуальні засади оцінювання фінансової безпеки страхової компанії, які враховують вплив факторів і містять алгоритм формування системи показників за конкретними групами. Виявлено фактори впливу на фінансову безпеку страхової компанії та визначено комплекс заходів для її забезпечення.

Дані про авторів

Taina Zavora, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент

Maryna Peretiata, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

бакалавр

Посилання

1. Bazylevych V., Virchenko V., Nature of intellectual Property insurance and its Role in modern Economy, Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, №1(166), (2015), рр. 6-13, doi: dx.doi.org/ 10.17721/1728-2667.2015/166-1/1.
2. Baranovskyi O.I. Filosofiia bezpeky: monohrafiia: u 2 t. T.1 Osnovy ekonomichnoi i finansovoi bezpeky ekonomichnykh ahentiv / O.I. Baranovskyi. – K.: UBS NBU, 2014. – 831 s.
3. Pukała R., Vnukova N., Achkasova S., Smoliak V., Improvement of the methodology for assessing the capital adequacy to cover the reinsurance default risk, Economic Annals-XXI, Vol. 165 №(5-6), (2017), pp. 152-156, doi: https://doi.org/10.21003/ea.
4. Pukała R., Vnukova N. & Achkasova S., Identification of the priority instruments affecting regulations on the development of insurance in the framework of international, Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection, № 23, (2017), pp. 28-40, available online: https://rf.gov.pl/ru/wpcontent/uploads-/2017/06/RU23-3.pdf, last visit: 20.06.2018.
5. Slobodianiuk O., Tolkacheva H., Institutional forms and their competitive analysis of organization of insurance activities in Ukraine, Economics. Ecology. Society, №2 (1), (2018), pp. 99-110, doi: https://doi.org/10.31520/2616-7107/2018.2.1-9.
6. Achkasova S. The governmental regulation of the insurance market in the European integration processes, Economic Annals-XXI, №7-8 (2), (2015), рр. 49-52.
7. M. Rajeev, Dr. S. M. Abdul Kader, A Study Of The Impact Of Privatization On The Performance Of Indian General Insurance Sector (2016), available online: http://apo.org.au/node/66345 //, last visit: 28.08.2018, doi:10.5281/ZENODO.159068.
8. Cai J., Lemieux C., &. Liu F., Optimal reinsurance with regulatory initial capital and default risk, Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 57, (2014). pp. 13-24, doi: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2014.04.006
9. Shapoval L.P. Vehicle insurance market competitive position estimation in Ukraine in terms of European integration / L. P. Shapoval, T.M. Zavora // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – Vol 7, No 4.8. – P. 772-777. – DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27457
10. Zavora T. M. Analiz diialnosti strakhovykh kompanii / T. M. Zavora, M.L. Peretiata // Visnyk Odeskoho Natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika. Tom. 23. – 2018. – № 4 (69). – S. 118 – 123.
11. Zavora T.M. Finansova nadiinist yak umova zabezpechennia finansovoi bezpeky strakhovoi kompanii / T.M. Zavora, N.S. Ivashyna // Ekonomichna bezpeka: derzhava, rehion, pidpryiemstvo : monohrafiia : v 3 t. za zah. red. V.O. Onyshchenka ta H.V. Kozachenko. – Poltava : PoltNTU, 2019. – T. 3. – S. 289-314.
12. Shapoval L.P., Skrypnyk L.Yu. Adaptyvnist strakhovoho rynku do umov nestabilnosti rynku finansovykh posluh Ukrayiny // Ekonomika. Finansy. Pravo. – 2017. – №1/2. – S.4–8.
13. Nahaichuk N.H. Instrumentarii upravlinnia finansovoiu bezpekoiu strakhovykiv. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy. 2014. № 2. S. 195–198.
14. Volkova V.V. Osoblyvosti zabezpechennia finansovoi bezpeky strakhovoho rynku (na prykladi PAT «Hrave Ukraina») / V.V. Volkova // Ekonomichna bezpeka: derzhava, rehion, pidpryiemstvo: monohrafiia v 3-kh t., T. 2. za zah. red. V. O. Onyshchenka ta H. V. Kozachenko. – PoltNTU im. Yu. Kondratyuka, 2018. – S. 119 – 136.
15. Zakon Ukrainy «Pro strakhuvannia» vid 07 bereznia 1996 r. N 85/96 – VR // VVR Ukrainy, 1996, № 18, S. 78. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu do resursu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D%80.
Опубліковано
2019-09-23
Як цитувати
Zavora Taina Фінансова безпека страхової компанії: оцінювання та напрями забезпечення. / Taina Zavora, Maryna Peretiata // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (2(73). – С. 6-11. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.2(73).1620.
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ