Аналіз інформаційної безпеки держави в умовах глобалізації

  • Інна Олексіївна Кульчій Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка http://orcid.org/0000-0002-0063-6493
  • Олег Олександрович Кульчій Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: інформаційна безпека, загрози інформаційній безпеці, інформаційна війна, інформаційний тероризм, інформаційна зброя, інформаційна злочинність

Анотація

Метою статті є аналіз особливостей, складових, загроз інформаційній безпеці України та розроблення подальших механізмів забезпечення системи інформаційної безпеки. Досліджено групи інформаційно-технологічних небезпек, серед яких виділено інформаційну зброю, інформаційну злочинність, інформаційний тероризм, інформаційне маніпулювання. Проаналізовано основні загрози інформаційній безпеці особи, держави та суспільства. Доведено, що у процесі забезпечення інформаційної безпеки важливо розуміти характер, природу, сутність і зміст загроз та небезпек, уміти своєчасно ідентифікувати джерело загрози. Запропоновано у сфері інформаційної безпеки держави продовжити заходи щодо запобігання відтоку, розкраданню, втраті, перекручуванню, підробленню інформації; запобігання загрозам державній безпеці, безпеці особистості, суспільства в цілому; запобігання несанкціонованим діям зі знищення, модифікації, копіювання, блокування інформації; запобігання іншим формам незаконного втручання в інформаційні ресурси та інформаційні бази даних і системи; забезпечення правового режиму документованої інформації як об’єкта власності; захисту конституційних прав громадян на збереження особистої таємниці та конфіденційності персональних даних, що є в інформаційних системах і ресурсах суб’єктів та об’єктів різних форм власності.

Дані про авторів

Інна Олексіївна Кульчій, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат наук з державного управління, доцент

Олег Олександрович Кульчій, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

1. Administrative and Legal Protection Of Information: Problems and Solutions: Monograph / V. Y. Nastiuk, V. V. Belevtseva. – K.: Ed. of jour. "Law of Ukraine"; H.: Law, 2013. – 128 p.
2. Bratel O. A concept and content information security doctrine / O. Bratel // Pravo Ukrayiny (Law of Ukraine). – K., 2006. – № 5. – P. 36-41.
3. On information [Electronic resource] / The Law of Ukraine dated October 2, 1992, No. 2657 XII // Official web-site of the Verkhovna Rada of Ukraine. – Access mode: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12.
4. Bohush V. Information Security of the State / V. Bohush, A. Yudin; Chief. ed. Y. Shpak. – K.: "MK-Press", 2015. – 432 p.
5. Horbatiuk O. M. Current status and problems of information security Ukraine at the turn of the century // Visnyk Kyivskoho universytetu imeni T. Shevchenka (Bulletin of Kiev Shevchenko University). – 2017. – Vol. 14: International relations. – P. 46-48
6. Bohush V. Information Security of the State / V. Bohush, A. Yudin; Chief. ed. Y. Shpak. – K.: "MK-Press", 2015. – 432 p.
7. Information, Law, Management (Organizational and Legal Issues): Monograph / R. A. Kaliuzhnyi, O. D. Krupchan, V. D. Havlovskyi, N. V. Hutsaliuk, M. Ya. Shvets, V. S. Tsymbaliuk; under the general editorship. M. Ya. Shvets, O. D. Krupchan. – K.: NDC Legal Informatics Academy of Law, 2002. – 191 p.
8. Syrovoi O. V. Organizational and legal bases of internal affairs of Ukraine information resource management : Abstract of a thesis candidate legal. sciences: 12.00.07 / Hark. nat. univ ext. cases. – H., 2006. – 20 p.
9. On the decision of the National Security and Defense of Ukraine "On the Doctrine of Information Security of Ukraine" dated December 29, 2016 and entered into force February 25, 2017 No 47/2017 [Electronic resource] / Presidential Edict. – Access mode: http://www.president.gov.ua/documents/472017-21374
Опубліковано
2019-06-24
Як цитувати
Кульчій ІннаОлексіївна Аналіз інформаційної безпеки держави в умовах глобалізації / ІннаОлексіївна Кульчій, ОлегОлександрович Кульчій // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (1(72). – С. 36-40. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.1(72).1434.
Розділ
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ