Система контролю якості

Редколегія практикує подвійну сліпу експертну оцінку.

Перегляд статей здійснюється двома незалежними докторами наук або одним доктором наук для докторських (професорських) статей. Один з рецензентів обов'язково є українським чи іноземним членом редакційної колегії академічного журналу.

Рецензент у письмовій формі подає відгуки в редакцію, що підтверджує відсутність конфлікту інтересів, відповідність вимогам, можливі зауваження та висновки стосовно прийняття статті для публікації або її відхилення. Форма перегляду зазначена нижче; в ній є критерії згідно яких  стаття прийнята або відхилена.

Редколегія має право надіслати статтю для додаткового перегляду.

Редколегія має право здійснювати наукове та літературне редагування прийнятих матеріалів; де це можливо, також має право вирізати їх за консультацією з автором або, якщо тема статті є цікавою для журналу, надіслати статтю автору для доопрацювання.

Редколегія залишає за собою право відхилити статтю, якщо вона не відповідає відповідним вимогам або тематиці журналу.

У випадку, якщо подана стаття відхилена, редакційна колегія надсилає автору обґрунтований висновок.