ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ТА КЛІНІЧНІЙ МЕДИЦИНІ

  • Oleksandr Yankovsky
  • Stanislav Partyka
  • Vladlen Filippov
Ключові слова: суспензія лейкоцитів, зображення, клітина, карагенан, еритроцити, активні форми кисню

Анотація

Актуальність. В наш час в світі широко застосовуються в харчовій промисловості біологічні домішки, зокрема карагенани (Е407а). Відомо, що карагенани використовуються як емульгатори та желеутвоювачі. В експериментальних дослідженнях визначено вплив карагенанів на організм людей та тварин. З наукової літератури відомо вплив цієї біодомішки на розвиток запалення кишківника. Метою даної роботи є вибір алгоритмів цифрової обробки зображень для об’єктивного аналізу результатів експериментальних досліджень. Об’єктом дослідження є біологічні об’єкти, а саме суспензія лейкоцитів та еритроцити крові щурів. Предметом дослідження є методи та алгоритми обробки зображень методами бінаризації. Результати. У даній роботі розглянути методи комп’ютерної обробки зображень біологічних об’єктів, які дозволяють покращити якість аналізу результатів експериментальних досліджень. Визначені рішення стають особливо ефективними при великому обсязі отриманих результатів досліджень, які необхідно опрацювати за короткий час. Висновок. Цей підхід зменшує кількість помилок, зумовлених людським фактором. Використані алгоритми можна застосувати і до інших зображень, отриманих методами, які застосовують в експериментальній та клінічній медицині. Також можна розширити функціональні можливості аналізу.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Pogozhykh D, Posokhov Y, Myasoedov V, Gubina-Vakulyck G, Chumachenko T, Knigavko O, Polikarpova H, KalashnykVakulenko Y, Sharashydze K, Nakonechna O, Prokopyuk V, Onishchenko A, Tkachenko A. Experimental Evaluation of Food-Grade Semi-Refined Carrageenan Toxicity. International Journal of Molecular Sciences. 2021;22(20):11178. https://doi.org/10.3390/ijms222011178
2. Ткаченко А.С. Влияние перорального употребления пищевой добавки Е407а на апоптоз моноцитов крови крыс. Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до терапії та медичної реабілітації хворих з внутрішньою та професійною патологією» – 2019. – (20-21 листопада 2019 р.). – м. Запоріжжя. — С. 18-19.
3. Tkachenko AS, Onishchenko AI, Gorbach TV, Nakonechna OA, Shekhovtsova EV, Gubina-Vakulyсk GI. HSP90α overexpression in small intestinal mucosa and high blood serum levels of HSP70 and 8-isoprostane in carrageenan-induced intestinal inflammation. HVM Bioflux 2019;11(1):1-5.
4. Ткаченко АС, Онищенко АИ, Ткаченко МА, Тонкошкур СН. Оценка экспрессии HSP90α в тонком кишечнике крыс при Е407а-индуцированном энтерите. Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні питання клінічної медицини» – 2018. – (26 жовтня 2018 р.). – м. Запоріжжя. — С. 88-89.
5. A.S. Tkachenko, A.I. Onishchenko, H.V. Polikarpova. A common food additive E407a promotes infiltration of the small intestinal lamina propria with CD3+ and CD68+ cells in rats. Збірник тез конференції-конкурсу молодих вчених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології 2021» -2021. – (20-21 травня 2021 р.). – м. Київ. – С. 10.
6. А.С. Ткаченко, А.І. Оніщенко, Г.І. Губіна-Вакулик, О.А. Наконечна. Пероральне вживання харчової добавки Е407А індукує коліт у щурів. Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ МОРФОЛОГІЇ» (4-6 листопада 2020 року). - м. Дніпро, Україна. – с. 108-109.
7. Álvarez-Viñas M, Souto S, Flórez-Fernández N, Torres MD, Bandín I, Domínguez H. Antiviral Activity of Carrageenans and Processing Implications. Marine Drugs. 2021; 19(8):437. https://doi.org/10.3390/md19080437
8. Tkachenko AS, Onishchenko AI, Gorbach TV, Nakonechna OA, Gubina –Vakulyck GI. HSP90α expression in the small intestine and HSP70 blood serum levels in rats with carrageenan-induced enteritis. FEBS3+ Meeting – XIth Parnas Conference. Poster session VII. Ukr. Biochem. J., 2018, Vol. 90, Special Issue–P. 148.
9. А.С. Ткаченко, Г.І. Губіна-Вакулик, О.А. Наконечна, Г.В. Полікарпова, А.І. Оніщенко. Зміни експресії фасцину, віментину та Е-кадгерину у власній пластинці товстої кишки при вживанні харчової добавки Е407а щурами. Матеріали п’ятої міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми сучасної біохімії, клітинної біології та фізіології». - 2020. – 1-2 жовтня 2020 р. - м. Дніпро, Україна. – с. 46-47.
10. А.С. Ткаченко, А.І. Оніщенко, Г.І. Губіна-Вакулик, О.А. Наконечна. Пероральне вживання харчової добавки Е407А індукує коліт у щурів. Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ МОРФОЛОГІЇ» (4-6 листопада 2020 року). - м. Дніпро, Україна. – с. 108-109.
11. Гонсалес Р. Вудс Р. Цифровая обработка изображений в среде MATLAB − [ Текст] / Р. Гонсалес Р. Вудс. – М.: Техносфера, 2006 − 616 с.
12. Otsu N. A threshold selection method from gray-level histograms IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics, vol. 9, no. 1, pp. 62–66,1979.
13. Tkachenko AS, Kot YG, Kapustnik VA, Myasoedov VV, Makieieva NI, Chumachenko TO, Onishchenko AI, Lukyanova YM, Nakonechna OA. Semi-refined carrageenan promotes generation of reactive oxygen species in leukocytes of rats upon oral exposure but not in vitro. Wien Med Wochenschr. 2021 Mar;171(3-4):68-78. doi: 10.1007/s10354-020-00786-7.
14. Tkachenko A, Onishchenko A. Oral Intake of Semi-refined Carrageenan by Rats Affects Apoptosis of Lymphocytes. Annals of Colorectal Research, 2020;8(4):170-174. doi: 10.30476/acrr.2021.88624.1068
15. Tkachenko A, Kot Y, Prokopyuk V, Onishchenko A, Bondareva A, Kapustnik V, Chumachenko T, Perskiy Y, Butov D, Nakonechna O. Food additive E407a stimulates eryptosis in a dose-dependent manner. Wien Med Wochenschr. 2021 Aug 12. doi: 10.1007/s10354-021-00874-2. Epub ahead of print. PMID: 34383224. https://doi.org/10.1007/s10354-021-00874-2.
16. Niblack W. An Introduction to Digital Image Processing, pp. 115–116. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1986.
17. Ткаченко АС, Онищенко АИ, Ткаченко МА, Тонкошкур СН. Оценка экспрессии HSP90α в тонком кишечнике крыс при Е407а-индуцированном энтерите. Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні питання клінічної медицини» – 2018. – (26 жовтня 2018 р.). – м. Запоріжжя. — С. 88-89.
Опубліковано
2023-03-17
Як цитувати
Yankovsky Oleksandr Застосування комп’ютерних методів обробки зображень в експериментальній та клінічній медицині / Oleksandr Yankovsky, Stanislav Partyka, Vladlen Filippov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. 1 (71). – С. 155-158. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2023.1.155.
Розділ
Інформаційні технології