МЕТОД АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КРИТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

  • M. Mozhaiev
  • V. Peresichansky
  • V. Roh
  • O. Bellorin-Herrera
Ключові слова: комп'ютерні системи, комп'ютерної мережі, інформаційна система критичного застосування, трафік, показник якості

Анотація

Актуальність. Наш час характеризується стрімкім зростанням кількості та якості різноманітних комп'ютерних систем. Все більшій кількості користувачів, як у повсякденній, так і в професійній діяльності, поряд з традиційними послугами зв'язку потрібні послуги передачі даних та доступу до Інтернету. Мережева інфраструктура, що виникла в результаті конвергенції, повинна забезпечувати потреби бажано всіх споживачів послуг. Але для забезпечення необхідної якості обслуговування необхідно не тільки мати інформацію про стан телекомунікаційної мережі, але і вміти його прогнозувати. Цей факт потребує покращення аналізу показників якості, що характеризують стану телекомунікаційної мережі. Метою даної роботи є розробка методу аналізу показників якості комп'ютерної мережі інформаційної системи критичного застосування. Об’єктом дослідження є процес функціонування комп'ютерної мережі інформаційної системи критичного застосування. Предметом дослідження є методи аналізу показників якості комп'ютерної мережі інформаційної системи. Результати. У даній роботі проведено аналіз основних показників якості роботи телекомунікаційної мережі, які є базовими при наданні послуг.. Розглянуто основні типи трафіку, що зустрічаються в телекомунікаційних мережах, проведено аналіз вимог різного виду трафіку до ресурсів мережі.. Висновок. На основі отриманої інформації формалізовано та класифіковано 6 станів телекомунікаційної мережі, при яких можливе забезпечення необхідної якості обслуговування для різних видів трафіку. Розроблений метод аналізу показників якості комп'ютерної мережі інформаційної системи критичного застосування планується використовувати у подальшому для забезпечення якості та надійності функціонування комп'ютерних систем критичного застосування.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Kovalenko, A., Kuchuk, H., Kuchuk, N., Kostolny, J. (2021). Horizontal scaling method for a hyperconverged network. 2021 Int. Conf on Information and Digital Technologies (IDT), 331–336. doi: https://doi.org/10.1109/idt52577.2021.9497534
2. Mozhaev, O., Kuchuk, H., Kuchuk, N., Mozhaev, M., Lohvynenko, M. (2017). Multiservice network security metric. 2017 2nd International Conference on Advanced Information and Communication Technologies (AICT), 133–136. doi: https://doi.org/10.1109/aiact.2017.8020083
3. Mozhaiev, M.. Calculation of Signal Information Delay in Intelligent Communication Networks/Petrovska, I., Kuchuk, H., Mozhaiev, M.// 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology, KhPI Week 2022 - Conference Proceedings, 2022.
4. Mozhaiev, M.. Open Educational Resources in Forensic Sciences: International Experience / Mozhaiev, M. ,K. Palkova, O. Agapova, A. Zīle, A. Polianskyi, V Khosha., S. Hasparian // European Journal of Sustainable Development(2022), 11, 3, 71-80, ISSN: 2239-5938 Doi:10.14207/ejsd.2022.v11n3p71.
5. 1ITU-T Y.1540. Internet protocol data communication service – IP packet transfer and availability performance parameters, 2007. – 42 p.
6. ITU-T Y.1541. Network Performance objectives for IP-based services, Amendment 3, 2008. – 50 p.
7. Caky P. End to end voip quality measurement / P. Caky, M. Klimo, O. Skvarek // Acta Electrotechnica et Informatika N1 2006. – Vol. 6. – P. 17-21.
8. Szigeti T. Quality of Service Design Overview / T. Szigeti, C. Hattingh. – Cisco Press, 2004. – 145 p.
9. ITU-T G.114. One-way transmission time, 2003. – 33 p.
10. ETSI TS 101329. Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON) Release 3, 2002. – 51 p.
11. ITU-T J.241. Quality of service ranking and measurement methods for digital video services delivered over broadband IP networks, 2005. – 47 p.
12. Greengrass J. Streaming Video Coding and SLA Requerments / J. Greengrass, J. Evans, Ali C. Begen. Cisco, 2009. 121 p.
13. Todd M. Quality of Video over IP Measuring the Quality of Streaming MPEG-2 Transport Streams over IP / M Todd. – IneoQuest Technologies, 2001. –201 p.
14. IPTV Focus Group Proceedings. Traffic management mechanisms for the support of IPTV services, 2009. – 249 p.
15. Gokhale R.S. Packet Loss Concealment in Voice Over Internet / R.S. Gokhale. – 2003. – 83 p.
16. Armitage G. Some Thoughts on Emulating Jitter for User Experience Trials / G. Armitage, L. Stewart. – 2005. – 97 p.
17. Farber J. Traffic Modelling for Fast Action Network Games / J. Farber. – MTAP, 2004. – 124 p.
18. Zander S. Empirically Measuring the QoS Sensitivity of Interactive Online Game Players / S. Zander, G Armitage. – ATNAC, 2004. – 78 p.
19. IPTV Focus Group Meeting. Classification of IPTV services based on network QoS requirements, 2006. – 37 p.
Опубліковано
2023-03-17
Як цитувати
Mozhaiev M. Метод аналізу показників якості комп’ютерної мережі інформаційної системи критичного застосування / M. Mozhaiev, V. Peresichansky, V. Roh, O. Bellorin-Herrera // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. 1 (71). – С. 118-121. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2023.1.118.
Розділ
Інформаційні технології