ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СИСТЕМНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ БЕЗПЕЧНИМ РУХОМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

  • V. Boyko
  • M. Pidgornyi
Ключові слова: технологія, структура, динамічна керована система, задача, метод, засоби керування

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню та застосуванню системної інформаційної технології розробки ефективного методу вирішення проблем керування безпечним рухом автотранспортних засобів. Розробка складних систем керування які в загальнонауковому змісті відображають відношення «частина-ціле» та «мета-засоби». Такі системи визначаються множиною елементів разом із сукупністю зв’язків між цими елементами. Використовуючи програмний комплекс у вигляді пакету прикладних програм «Factor» розглянута задача та проведена параметрична ідентифікація трьохзв’язної динамічної системи, яка описує динаміку руху транспортного засобу, як об’єкту керування. Інтеграція інформаційних технологій забезпечує підвищення безпеки процесів керування рухом транспортних засобів. Дана інформаційна технологія дозволяє на системному рівні розглядати процес управління безпечним рухом автотранспортних засобів, а також розглядати процес управління з точки зору системності.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Підгорний М.В., Бойко В.В. Застосування інформаційної технології в системних дослідженнях процесів управління безпечним рухом автотранспортних засобів. Новітні шляхи створення, експлуатації, ремонту і сервісу автомобілів. Миколаїв: ТОВ «МІПРО», 2018. С.50-54.
2. Тимченко А.А., Бойко В.В., Скоробрещук В.В. Аналітичний огляд задач та методів побудови моделей складних систем. Індуктивне моделювання складних систем. К.: Міжнар. ННЦ інформ. технологій та систем, 2010. – Вип. 2. С. 247–256.
3. Пухов Г.Е., Жук К.Д. Синтез многосвязных систем управления по методу обратных операторов: Институт кибернетики АН УССР, – К.:1966. – 219с.
4. Підгорний М.В., Бойко В.В.,Лук’янченко О.М. Вирішення завдання керування розвантаженням системи електропостачання автомобіля. Покращення конструктивних та експлуатаційних показників автомобілів. К.: НТУ, 2022. С. 165–168.
5. Снитюк В.Є. Прогнозування. Моделі. Методи. Алгоритми: Навчальний посібник. – К.: «Маклаут», 2008. – 364 с.
6. Бойчук Л.М. Структурный синтез автоматических многоуровневых систем функционального управления динамическими объектами: Препринт 74-23. – К.: изд. Ин-та кибернетики АН УССР, 1974. – 64 с.
Опубліковано
2023-03-17
Як цитувати
Boyko V. Інформаційна технологія системних досліджень процесів керування безпечним рухом транспортних засобів / V. Boyko, M. Pidgornyi // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. 1 (71). – С. 73-77. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2023.1.073.
Розділ
Інформаційні технології