ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ КЕРУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ З ПАРАЛЕЛЬНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ НА БАЗІ ПЛІС

  • Stanislav Bovchaliuk
  • Oleksiy Piskarov
  • Stanislav Radchenko
  • Danyl Slabukho
Ключові слова: програмований логічний контролер паралельної дії, ПЛІС-контролер, система залишкових класів, технологічне візуальне програмування

Анотація

Актуальність. На теперішній час використання керуючих пристроїв і структур з паралельною архітектурою для створення систем керування відповідальними процесами не є рідкісним явищем. У той же час для створення систем керування звичайними промисловими об’єктами і процесами вони практично не застосовуються. Таким чином удосконалення керуючих пристроїв з паралельною архітектурою для покращення їх характеристик, що дозволять більш широко застосовувати їх при створенні систем керування звичайними (промисловими, або навіть побутовими) об’єктами, є актуальною задачею. Метою даної роботи є формування вимог і напрямків удосконалення керуючих структур з паралельною архітектурою, для створення сучасних ПЛК ПД на базі ПЛІС, з розширеними функціональними можливостями. Предметом дослідження є напрямки розвитку керуючих пристроїв паралельної дії на базі ПЛІС. В результаті проведених авторами досліджень визначено недоліки керуючих пристроїв з паралельною архітектурою, що стримують їх широке застосування для побудови систем керування промисловими об’єктами. Визначено два основні напрямки розвитку і вдосконалення ПЛК ПД на базі ПЛІС. Висновок. Визначено два основні напрямки розвитку і вдосконалення ПЛК ПД на базі ПЛІС, що полягають у наступному: вдосконалення внутрішньої структури ПЛІС-контролера ПД для реалізації внутрішніх програмованих користувачем таймерів і лічильників; побудова і введення до структури ПЛІС-контролера ПД внутрішнього спецпроцесора у СЗК, для реалізації арифметичних операцій, що виконуються за один такт дискретного автоматного часу.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Бовчалюк С. Я. Развитие архитектуры ПЛК параллельного действия: от абстрактной модели параллельного автомата, до инженерной реализации безопасного ПЛИС-контроллера / С. Я. Бовчалюк, И. А. Фурман, М. Л. Малиновский // Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в АПК. 2016. – №. 2 (5). – С. 62-66.
2. Бовчалюк С. Я. Новая информационная технология логического управления в энергетике и на транспорте / С. Я. Бовчалюк // Системи управління, навігації та зв’язку. –2007. – Вип. 3 – С. 47-51.
3. Фурман И. А. Научно-технические основы создания и промышленного применения параллельных логических контроллеров на программируемых БИС с матричной структурой : дис. … докт. техн. наук: 05.13.05 / Фурман Ілля Олександрович. – К., 1989. – 197 с.
4. Бовчалюк С. Я. Модели, методы и средства информационной технологии параллельного логического управления объектами железнодорожной автоматики: дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Бовчалюк Станіслав Ярославович. – Харьков, 2008. –203 с.
5. Бовчалюк С. Я. Совершенствование математической модели и архитектуры логических управляющих автоматов параллельного действия / С. Я. Бовчалюк, И. А. Фурман // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2006. – №3(59). – С. 72–76.
6. Бовчалюк С. Я. Вдосконалення алгоритму функціонування програмованого логічного контролера паралельної дії / С. Я. Бовчалюк, І. О. Фурман // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2007. – №2 (64). – С. 38–42.
7. Бовчалюк С. Я. Безпечний ПЛІС-контролер паралельної дії, як інтелектуальне ядро Smart Grid / С. Я Бовчалюк, С. О. Тимчук, І. О. Фурман [та ін.] // Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України: Вісник ХНТУСГ імені Петра Василенка, вип. 187. – Харків, 2017. – С. 51–53.
8. Stanislav Bovchaliuk. The Architecture of Fuzzy Logic Automat of Parallel Action for the Intelligent Smart Grid Networks / S. Bovchaliuk, S.Tymchuk, S. Shendryk, V. Shendryk // New Technologies, Development and Application III. NT 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 128. Springer, – 2020. – P. 462–468.
9. Фурман И. А. Перспективы развития структуры и технологии применения параллельных логических контроллеров / И. А. Фурман // Электротехника. – 1990. - №4. – С. 98-100.
10. Бовчалюк С. Я. HDL-модель програмованого логічного керуючого автомата паралельної дії / С. Я. Бовчалюк, І. О.Фурман // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – №6 (25). – С. 202–205.
11. Бовчалюк С. Я. Технічна реалізація промислового зразка ПЛІС-контролера паралельної дії / С. Я. Бовчалюк, И. А.Фурман, М. С. Деренько [та ін.] // Вісник ХНТУСГ імені Петра Василенка, вип. 87. – Харків, 2009. – С. 126–127.
12. Фурман И. А. Технологическое визуальное программирование – новое средство автоматизации разработки программного обеспечения ПЛК / И. А.Фурман, С. А. Колесников // ІКСЗТ. – 2003. – № 4. – С. 46–48.
13. Бовчалюк С. Я. Концепція реалізації програмних засобів інформаційної технології паралельного логічного керування / С. Я. Бовчалюк // Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України: Вісник ХНТУСГ імені Петра Василенка, вип. 102 – Харків, 2010. – С. 83–84.
14. Development and study of technological visual programming of logic control problems / Ilya Furman, Stanislav Bovchaliuk, Alexander Allashev, Aleksey Piskarev // Eastern-European Journal of Enterprise technologies, – 2017. – № 6/2 (90). –P. 23–31.
15. Бовчалюк С. Я. Перспективи побудови інтелектуальних мереж SMART GRID базі ПЛІС-технологій / С. Я. Бовчалюк, С.О. Тимчук, . О. М. Піскарьов [та ін.] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. –2017. – №5 (134). – С. 80–85.
16. Бовчалюк С. Я. Концепція побудови автомата паралельної дії із нечіткою логікою для формування інтелектуального ядра SMART GRID / С. Я. Бовчалюк, С. О.Тимчук // Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в АПК.– 2017. – № 1(6). – С . 76–79.
17. Акушский, И. Я., Юдицкий Д. И. Машинная арифметики в остаточных классах: М., Радио и связь, 1968. 444 с.
18. Краснобаєв В. А. Основні властивості непозиційної системи числення у класі лишків і їх вплив на структуру та принципи реалізації арифметичних операцій комп’ютерної системи / В. А. Краснобаєв, С. О. Кошман, В. М. Курчанов [та ін.] // Системи управління, навігації та зв’язку, 2019. – Вип. 2(54) – С. 114-118.
19. Фурман И. А., Малиновский М. Л., Краснобаев В. А., Бовчалюк С. Я., Кошман С. А. Концепция, методы и средства моделирования на ПЛИС контроллеров и процессоров с параллельной архитектурой / И. А. Фурман, В. А Краснобаев, С. Я. Бовчалюк [та ін.] // Автомобильный транспорт, вып. 16. – Харьков, 2005. С. 338–341.
20. Жихарев В.Я. Методы и алгоритмы реализации арифметических операций в классе вычетов / В.Я. Жихарев, Юнес Эль Хандасси, В.А. Краснобаев // Открытые информационные технологии и компьютерные интегрированные технологии. – Х.: НАКУ (ХАИ). – 2003. Вып. 20. – С. 84-101.
21. Жихарев В.Я. Влияние системы счисления на надёжность ЭВМ. / В.Я. Жихарев, Я.В. Илюшко, В.А. Краснобаев // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2004. - №1(5). С. 98-104.
Опубліковано
2023-03-17
Як цитувати
Bovchaliuk Stanislav Визначення напрямків розвитку керуючих пристроїв з паралельною архітектурою на базі пліс / Stanislav Bovchaliuk, Oleksiy Piskarov, Stanislav Radchenko, Danyl Slabukho // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. 1 (71). – С. 69-72. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2023.1.069.
Розділ
Інформаційні технології