ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВИМІРЮВАНЬ ПРИ РОЗВ'ЯЗАННІ ЗАДАЧ ВІДБОРУ

  • Valentin Kozlov
  • Yury Kozlov
  • Andriy Pasichnyk
Ключові слова: метрологія, кваліметрія, невизначеність, замовлення ваги

Анотація

Поштовхом до публікації стала стаття про можливість і необхідність використання загальної теорії вимірювання в судовій практиці, виходячи з міркувань стану та перспективи судових рішень судовими органами, оскільки вони вирішують проблему вибору (покарання чи виправдання) як результат експертної оцінки в умовах невизначеності. У статті розглядаються можливості поширення методів та засобів прийняття рішень у сфері метрології за результатами вимірювань та експертного оцінювання в умовах невизначеності в таких сферах, як педагогічна та загальна кваліметрія. Для вирішення проблеми пропонується використовувати в освітній практиці для оцінювання рівня навченості (рівня засвоєння знань, умінь і навичок) суб’єктів навчання чотирибальні шкали порядку. Показано їх сумісність зі стобальною шкалою оцінок і відповідною шкалою ESTC. Наведено відповідну номограму, логарифмічну чотирибальну шкалу якої отримано на основі імовірнісно-інформаційного підходу. Розглянуто процедуру обробки даних експертної оцінки (вимірювання) у педагогічній кваліметрії, яка може бути частково використана для обробки характеристик об’єктів порівняння у кваліметрії. Можливість застосування традиційних та вдосконалених чотирибальних шкал та елементів нечіткої математики в кваліметрії при побудові моделей об’єктів порівняння. В якості напрямів реалізації принципів загальної теорії вимірювань і процедур експертного оцінювання (вимірювання) при вирішенні проблем вибору пропонується удосконалити законодавчі, нормативні, директивні та інші документи з метрологічної діяльності щодо конкретної предметної галузі та об'єкти порівняння та розподіл їх сфери

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Dehtyarʹov O.V., Dubrovina V.V. , Kozlov V.Ye. , Kozlov Yu.V. Zahalʹna teoriya vymiryuvanʹ yak osnova ekspertnoho otsinyuvannya [General theory of measurements as a basis for expert evaluation]. Systemy obrobky informatsiyi. – Kharkiv: KHUPS, 2015. – Vyp. 10 (135). – P. 178-181. (in Ukrainian).
2. Shishkin I.F. Justice de jure and de facto [Pravosudye de-yure y de-fakto]. Available at: ttp: // ria-stk. ru.
3. Kozlov V.Ye. , Kozlov Yu.U. V. , Kobzyev V.G. , Moshchenko I.O. Metod otsinyuvannya rivnya vyvchenosti subʺyekta navchannya [Method of assessing the level of study of the subject of education]. Information systems and technologies IST-2020: materials of the 9th International. November 17-20, 2020 - Kharkiv, Ukraine. - Kharkiv: Printing House Madrid, 2020. - P. 160-162. (in Ukrainian).
4. Kozlov V.Ye., Olenchenko V.T., Yuzʹkov I.O. Modelʹ podannya otsinnykh funktsiy vykladacha [Model of representation of evaluative functions of the teacher]. Systemy obrobky informatsiyi. – Kharkiv: KHU PS, 2009. – Vyp. 6(80). – P. 233–236.
5. Varhalyuk V., Derkach T. Analiz rezulʹtativ pedahohichnoho eksperymentu z vprovadzhennya shkaly ECTS u VNZ Ukrayiny [Analysis of the results of a pedagogical experiment on the implementation of the ECTS scale in Ukrainian universities]. Informatyka ta informatsiyni tekhnolohiyi v navchalʹnykh zakladakh. №2, 2007. P. 66-70. (in Ukrainian).
6. Kozlov V.Ye, Novikova O.O. Teoretyko-mnozhynnyy metod ekspertnoho otsinyuvannya [Theoretical-multiple method of expert evaluation]. Systemy obrobky informatsiyi. - Kharkiv: KHU PS, 2012. – Vyp. 9(107). – P. 291-293. (in Ukrainian).
7. Orlov A. I. Ekonometrika. [Econometrics], Rostov-na-Donu, Feniks, 2009. 572 р. (in Russian).
8. Horelyshyev S.A., Iokhov O.Yu., Novykova O.O. Teoretyko-mnozhynnyy metod profesiynoho vidboru [Theoretical-plural method of professional]. Systemy obrobky informatsiyi. – 2011. – Vyp. 2(92). – P. 188-190. (in Ukrainian).
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Kozlov Valentin Застосування положень загальної теорії вимірювань при розв’язанні задач відбору / Valentin Kozlov, Yury Kozlov, Andriy Pasichnyk // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 4 (70). – С. 91-93. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.4.091.
Розділ
Інформаційні технології