КОМП’ЮТЕРНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

  • A. N. Al-Ammori
  • M. Dekhtyar
  • H. I. Abdusalam
Ключові слова: статистичний метод, повний експеримент, інформаційні технології, математична модель планування експерименту

Анотація

Вирішення завдань аналізу та дослідження економічних, виробничих та управлінських процесів на транспорті базується на використанні новітніх комп'ютерних технологій (математичних та статистичних пакетів, електронних таблиць тощо). Останнім часом підвищений інтерес спостерігається до методів статистичного аналізу. У цій роботі як інструмент імовірнісно-статистичних розрахунків обрано математичний пакет Mathcad. Вибір Mathcad обумовлений тим, що він є потужною та універсальною системою комп'ютерної математики, призначеної для математичних розрахунків. Простота інтерфейсу Mathcad, широкий набір інструментів для комп'ютерної реалізації числових методів вирішення математичних завдань, якісна комп'ютерна графіка, можливість запису формул у їхньому природному вигляді зробили його одним із популярних інструментів математичних розрахунків. Важливим компонентом Mathcad є система програмування, яка має мову, наближену до традиційних професійних мов програмування, що значно розширює обчислювальні можливості Mathcad. Перевагою Mathcad є його відкритість для поповнення новими алгоритмами, функціями користувача та програмами. Робота об'єднує як теоретичну, так і комп'ютерну технології розрахунків із чисельної реалізації математичних моделей запропонованих завдань. Це дає можливість поглибити знання теорії статистичного аналізу, розвинути вміння у вирішенні завдань за наведеними комп'ютерними алгоритмами, розширити уявлення про сфери застосування методів статистичного аналізу для вирішення практичних завдань у галузі економіки, виробництва та управління.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В.М. Кислий. - Суми: Університетська книга, 2011. - 224 с.
2. Планування і обробка даних наукового експерименту / В.В. Полтавець. - Донецьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2008 — 52 с.
3. Методологія наукових досліджень технологічних процесів. /П.Білей, М.Адамовський, Я. Ханик, Н. Довга, Л. Сорока/ - Львів: Видав. НУ "Львівська політехніка«‚ 2003. - 352 с.
4. Засименко В.М. Основи теорії планування експерименту. Навч. посібник. - Львів: Видав. ДУ «ЛП», - 2000. - 205 с.
5. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень. Підручник. - К.: Знання, 2005. - 309 с.
6. Аністратенко В.О., Федоров В.Г. Математичне планування експерименту в АПК. - К.: Вища школа, 1993.- 375 с.
7. Основи наукових досліджень / В.С. Марцин, Н.Г. Міценко, О.А. Даниленко та ін. - Львів: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c.
8. Шенк Х. Теорія інженерного експерименту. М., 1972- 382 с.
9. Теорія планування експериментів: – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 86 с.Дехтяр М. М. Інформаційні моделі та метод управління енергоефективністю дорожньо-ремонтних робіт : дис. канд. техн. наук : 05.13.06 / Дехтяр Марина Михайлівна – м. Київ, 2021. – 208 с.
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Al-Ammori A.N. Комп’ютерні та інформаційні технології планування експериментів / A.N. Al-Ammori, M. Dekhtyar, H.I. Abdusalam // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 4 (70). – С. 51-56. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.4.051.
Розділ
Інформаційні технології