ВИЗНАЧЕННЯ ВІТРОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА БАШТОВИЙ КРАН ЗА ГОСТ 1451-77 ТА ДБН В.1.2-2:2006

  • A. Klyon
  • A. Tretiak
Ключові слова: баштовий кран, вітрове навантаження

Анотація

У статті розглянуте питання визначення вітрового навантаження на баштовий кран за двома нормативними документами: ГОСТ 1451-77 «Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и метод определения» та ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування». Методика, викладена в першому нормативному документі, не враховує змін, що відбулися в нормативній документації України за останні десятиліття, зокрема в області кліматології. Так, карта районування території колишнього СРСР за характеристичними значеннями вітрового тиску, наведена в додатку 3 до ГОСТ 1451-77, не збігається з відповідною картою районування України, яка наведена у ДБН В.1.2-2:2006. То ж у статті було поставлено задачу порівняння вітрового навантаження на кран, підрахованого за двома наведеними нормативними документами. Розрахунок, проведений для неробочого стану баштового крана із заданими параметрами, встановленого у третьому вітровому районі України, показав приблизне співпадіння результатів (похибка не перевищує 10-12%), однак про повну еквівалентність методик розрахунку за двома вказаними нормативними документами можна казати лише після додаткових досліджень. Крім того, ДБН В.1.2-2:2006 може застосовуватися як альтернативний стандарт при визначенні вітрового навантаження лише у певних випадках, оскільки не містить рекомендацій щодо розрахунку вітрового навантаження на баштовий кран у робочому стані та вітрового навантаження, діючого на вантаж.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. ГОСТ 1451-77. Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и метод определения.
2. Александров М.П. Подъемно-транспортные машины: Учеб. для машиностроит. спец. вузов. – 6-е изд., перераб. М.: Высш. шк., 1985. – 520 с.
3. Вайнсон А.А. Подъемно-транспортные машины: Учебник для вузов по специальности «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» - 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Машиностроение, 1989. – 536 с.
4. Підйомно-транспортні машини: Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин: Підручник / В.С. Бондарєв, О.І. Дубинець, М.П. Колісник та ін. - К.: Вища шк., 2009. – 734 с.
5. Вантажопідйомні машини: Навч. посібник / О.В. Григоров, Н.О. Петренко. – Харків: НТУ "ХПІ", 2005. - 304 с.
6. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування.
7. РД 22-166-86. Краны башенные строительные. Нормы расчета. СКТБ «Стройдормаш». М, 1987. – 62 с.
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Klyon A. Визначення вітрового навантаження на баштовий кран за гост 1451-77 та дбн в.1.2-2:2006 / A. Klyon, A. Tretiak // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 4 (70). – С. 42-44. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.4.042.
Розділ
Управління в складних системах