АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ТРАНСПОРТНОЇ КАТЕГОРІЇ

  • O. Murahovska
  • N. Ukrayinets
Ключові слова: критерій, показник ефективності, вартість, критерій ефективності, критеріальна база, алгоритм

Анотація

Підвищення ефективності авіаційної техніки – це найважливіша умова розвитку як цивільної так і військової авіації. Тому розробка автоматизованих засобів для визначення ефективності літального апарату є актуальним завданням, рішенню якого присвячена дана робота. Мета даної роботи полягає в тому, щоб проаналізувавши критерії, які можуть бути використані для оцінки ефективності літальних апаратів, а також їх зіставлення з ефективністю інших зразків авіаційної техніки або одного й того ж літального апарату при виконанні різних завдань, розробити критеріальну базу та алгоритм оцінки ефективності літального апарата транспортної категорії. Для наповнення критеріальної бази проведено аналіз літературних джерел, останніх досліджень та публікацій. Відібрано 14 найбільш цікавих і таких, що широко використовуються критеріїв економічної ефективності, які належать до різних класів, чим і визначається сфера їхнього використання. Здійснено їх класифікацію, а також описано найцікавіші особливості окремих критеріїв. Розроблено математичне та методичне забезпечення, алгоритми визначення економічної ефективності літального апарату для кожного критерію окремо, а також загальний алгоритм оцінки економічної ефективності літального апарату транспортної категорії. Апробацію розробленої критеріальної бази здійснено на прикладі двох важких далекомагістральних літаків транспортної категорії: Boeing 747–200B та C–5A, які відповідають класу літальних апаратів, що досліджується.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Єланський О. В. Оцінка досконалості авіаційного навчально-бойового комплексу на попередніх етапах його проектування або подальшої модернізації. Системи озброєння і військова техніка. Харків: ХУПС, 2014. Вип. 3. С. 33–36
2. Шефер О. В., Лактіонов О. І. , Михайленко О. В. Дослідження процесу прийняття рішень у складних технічних системах. Системи управління, навігації та зв’язку. Полтава: ПНТУ, 2022. Т. 1 (67). С. 34–37.
3. Надежность и эффективность в технике: Справочник в 10 т., Т. 3. Москва: Машиностроение, 1988. 328 с.
4. Устименко Ю. А. Относительный критерий эффективности высокоскоростного летательного аппарата. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. Харьков : НАУ "ХАІ", 2019. Вып. 85. С. 151-166.
5. Шейнин В. М. Весовое проектирование и эффективность пассажирских самолетов / В. М. Шейнин, В. И Козловский. – М.: Машиностроение, 1984. – 552 с.
6. Кібік О. М., Отливанська Г. А. Економіка та управління бізнес-структурою: Практикум. Одеса: НУ «ОЮА», 2021. 63 с.
7. Гаврись О. М., Розвиток методів економічної оцінки технічних рішень і якості промислових виробів: колективна монографія / М. О. Гаврись, О. О. Гаврись за заг. ред. проф. О .М. Гаврися. – Харків: Вид-во НТУ «ХПІ», 2021. – 163 с.
8. Шейнин В. М., Козловский В. И. Проблемы проектирования пассажирских самолетов. М.: Машиностроение, 1972, 308 с.
9. Голубев И. С. Эффективность воздушного транспорта / И. С.Голубев. – Москва: Транспорт. –1982, 228с.
10. Проектирование гражданских самолетов: Теории и методы / И. Я. Катырев, М. С. Неймарк, В. И. Шейнин и др.; [подредакцией Г. В. Новожилова]. – М.: Машиностроение, 1991. – 672 с.
11. Котиков Ю. Г. Транспортная энергетика. Москва : Академия, 2006. 272 с.
12. Воскресенский И. В. Измеритель транспортной работы тран как альтернатива тонно-километрам. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izmeritel-transportnoy-raboty-tran-kak-alternativa-tonno-kilometram
13. Ефимов В. В., Чернегин К. О. Применение показателей технической эффективности и технического уровня для анализа функциональных свойств самолетов гражданской авиации. Научный вестник МГТУ ЛА, 2018, 21 (1). С. 185-194.
14. Ефимов В. В., Чернегин К. О. Совершенствование метода определения технического уровня самолетов гражданской авиации. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-metoda-opredeleniya-tehnicheskogo-urovnya/viewer
15. Вентцель Е. С. Исследование операций / Е. С. Вентцель. – Москва : Советское радио.– 1972. – 552 с.
16. Концепции развития современной авиационной техники основных назначений / В. А. Богуслаев, А. И. Рыженко, Е. А. Мураховская, Р. Ю. Цуканов. Запорожье : Просвіта, 2020. 707 с.
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Murahovska O. Алгоритм визначення оцінки ефективності літальних апаратів транспортної категорії / O. Murahovska, N. Ukrayinets // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 4 (70). – С. 10-15. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.4.010.
Розділ
Автомобільний, річковий, морський та авіаційний транспорт