МЕТОДИКА СИНТЕЗУ ПІДОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ РОЗДІЛЕННЯ-ДЕМОДУЛЯЦІЇ ДВОХ ВЗАЄМНО НЕОРТОГОНАЛЬНИХ СИГНАЛІВ QPSK

  • Yevhen Peleshok
  • Serhii Vovk
  • Khrystyna Solovei
Ключові слова: QPSK-модуляція, BPSK-модуляція, цифровий сигнал, демодуляція, взаємно неортогональний сигнал

Анотація

Метою роботи є підвищення завадозахищеності прийому (демодуляції) корисного ЦС з QPSK в умовах впливу потужної подібної завади. Постановка задачі. Розробити правило прийняття рішення про переданий ДП корисного ЦС з QPSK в умовах впливу потужної QPSK-завади. Результати. В статті представлено синтез підоптимального алгоритму демодуляції двох синхронних взаємно неортогональних цифрових сигналів з QPSK- модуляцією. За відсутності завади даний алгоритм вироджується в класичну когерентну демодуляцію цифрового сигналу з QPSK. При суттєвому перевищенні миттєвої потужності завади над миттєвою потужністю корисного цифрового сигналу з QPSK завадозахищеність прийому останнього наближається до завадозахищеності прийому в каналі з адитивним білим гаусівським шумом без завади. Висновок. Даний алгоритм демодуляції може використовуватися при розробці модемних компенсаторів, що забезпечують повторне використання частотного ресурсу, а також при розробці перспективних завадозахищених засобів радіозв’язку.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Бураченко Д.Л. Оптимальное разделение цифрових сигналов многих пользователей в линиях и сетях связи в условиях помех. Ленинград: ВАС, 1990. 302 с.
2. Єрохін В.Ф., Пелешок Є.В. Оптимальні алгоритми розділення двох взаємно неортогональних сигналів. Вісник НТУУ КПІ. Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. 2012. Вип. 49. C. 33–41.
3. Єрохін В.Ф., Карплюк В.В. Алгоритм компенсації подібної сигналу асинхронної завади з двійковою фазовою маніпуляцією. Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації. 2017. Вип. 2 (2). C. 27–35.
4. Verdu S. Multiuser Detection. C.: Cambridge University Press, 1998. 474 р.
Опубліковано
2022-10-03
Як цитувати
Peleshok Yevhen Методика синтезу підоптимального алгоритму розділення-демодуляції двох взаємно неортогональних сигналів qpsk / Yevhen Peleshok, Serhii Vovk, Khrystyna Solovei // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 3 (69). – С. 128-131. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.3.128.
Розділ
Зв’язок, телекомунікації та радіотехніка