ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ РОЗРОБЛЕННІ ТА ЛІЦЕНЗУВАННІ МОДУЛІВ І ПЛАТФОРМ ДЛЯ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМ

  • O. Odarushchenko
Ключові слова: програмно-технічний комплекс, інформаційно-керуюча система, дефект, надійність, функційна безпека, етапи моделі життєвого циклу

Анотація

Виконано аналіз сучасного стану досліджень в галузі надійності та функційної безпеки програмнотехнічних комплексів інформаційно-керуючих систем (ПТК ІКС). Встановлено, що не зважаючи на використання нової елементної бази в ході модернізації та розроблення нових ПТК ІКС, застосування сучасних технологій розробки їх апаратної та програмної компонент, підвищення ефективності технологічних процесів, зниження ресурсємності виробництва не призвело до достатнього прогресу у вирішені завдань проектування ПТК з необхідним і гарантованим рівнем надійності і функційної безпеки. Крім того, встановлено, що не зважаючи на інтенсивні дослідження впродовж останніх десятиліть залишається низка нерозв’язаних задач і обмежень існуючих методів і засобів, а саме: моделі, які описують надійнісну і безпекову складові, не ураховують розмірність задач і обмежень існуючих методів; у сучасних методах оцінювання функційної безпеки аспекти безвідмовності апаратних і програмних засобів розглядаються відокремлено, без спільного кількісного аналізу результатів верифікації; методи розроблення й забезпечення відмовостійкості ПТК з використанням програмовних платформ недостатньо ураховують можливості, обмеження і похибки вбудованих засобів контролю і діагностування на рівні електронних проектів, модулів і каналів. Представлений в роботі метод частково вирішує перелічені задачі

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. IEC 61508. Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems [Text]. Published. 2010-04. – IEC Standards, 2010. – 594 p.2 International standard ISO/IEC FDIS 25010. System and software quality models. – 2010, 34 p.
2. IEC 61513. Nuclear power plants – instrumentation and control for systems important for safety – general requirements for systems [Text]. Published. 2011-08-25. – IEC Standards, 2011. – II, 86 p.
3. Michel D. Medoff, Rainer I. Faller. Functional Safety – An IEC 61508 SIL 3 Compatible Development process [Text] / exida.com.L.L.C., 2010.- 282 p.
4. Полонников Р.И. Методы оценки показателей надежности программного обеспечения / Р.И. Полонников, А.В. Никандров. – СПб.: Политехника – 1992. – 78 с.
5. Одарущенко О. Н. Учет вторичных дефектов в моделях надежности программных средств / О. Н. Одарущенко, А.А. Руденко, В.С. Харченко // Математичні машини і системи. – Київ: ІПММС НАН України, 2010. – No 1. – С. 205-217.
6. Руденко А. А. Информационная технология оценки надежности программных средств с учетом вторичных дефектов / А. А. Руденко, Е. Б. Одарущенко, О. Н.Одарущенко // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – Випуск 1 (33). – С. 146-150.
7. Харченко В.С. Анализ сценариев и определение параметров для оценки надежности программных средств с учетом вторичных дефектов / В.С.Харченко, О. Н. Одарущенко, А. А. Руденко, Е. Б. Одарущенко // Системи управління, навігації та зв’язку. – Київ: Державне підприємство „Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління‟, 2011. – Випуск 2 (18). – С.273-280.
8. Скляр, В. В. Модели отказов информационно-управляющих систем на основе самодиагностируемых программируемых платформ в системах аварийной защиты реакторов [Текст]/ В. В. Скляр, О.Н. Одарущенко, Ю.Л. Поночовный, Е.Н. Бульба, А.О. Ивасюк// Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2015. – No 4(74). – С. 19-24.
9. Odarushchenko, O., Strjuk, O., Leontiiev, K., Ivasyuk, A., Kharchenko, V Fault-Insertion Testing: SW & HW FIT-Ability, Procedure and Tools for Safety PLC-Based System SIL Certification. Proceeding of The 9th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies,DESSERT’2018 24-27 May, 2018, Kyiv, Ukraine.
10. Зиков І. С., Кучук Н. Г., Шматков С. І. Синтез архітектури комп'ютерної системи управління транзакціями e-learning. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 3. С. 60–66. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.3.10
11. Nechausov A., Mamusuĉ I., Kuchuk N. Synthesis of the air pollution level control system on the basis of hyperconvergent infrastructures. Сучасні інформаційні системи. 2017. Т. 1, No 2. С. 21-26. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2017.2.04
12. Кучук Н.Г., Гавриленко С.Ю., Лукова-Чуйко Н.В., Собчук В.В. Перерозподіл інформаційних потоків у гіперконвенгертній системі / С.Ю. Гавриленко. Сучасні інформаційні системи. 2019. Т.3, No2. С. 116-121. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.2.20
13. Ястребенецкий, М.А. Безопасность атомных станций: системы управления и защиты ядерных реакторов: [Текст] : монография/ М. А. Ястребенецкий, Ю. В. Розен, С. В. Виноградская, Г. Джонсон, В. В. Елисеев, А. А. Сиора, В. В. Скляр, Л. И. Спектор, В. С. Харченко; под ред. М. А. Ястребенецкого. – К.: Основа-Принт, 2011. – 768 с. 11.
14. Ястребенецкий, М.А. Безопасность атомных станций: Информационные и управляющие системы [Текст] : монография / М. А. Ястребенецкий, В. Н. Васильченко, С. В. Виноградская, В. М. Гольдрин, Ю. В. Розен, Л. И. Спектор, В. С. Харченко; под ред. М. А. Ястребенецкого. – К. : Техніка, 2004. – 472 с.
15. Технологии высокой готовности для программно-технических комплексов [Текст]: монография/ В.С. Харченко [и др.], под ред. В.С. Харченко, Б.М. Конорева; Гос. центр. регулирования качества поставок и услуг, Нац. Аэрокосм.ун-т им. Н.Е. Жуковского «ХАИ».-Х.: ХАИ, 2010.-372с. ISBN 978-966-662-198-9.
Опубліковано
2020-09-11
Як цитувати
Odarushchenko O. Оцінювання та забезпечення функційної безпеки при розробленні та ліцензуванні модулів і платформ для програмно-технічних комплексів інформаційно-керуючих систем / O. Odarushchenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 3 (61). – С. 90-93. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.3.090.
Розділ
Інформаційні технології