МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА З УРАХУВАННЯМ ВИТРАТ НА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ

  • Yu. Danilov
  • I. Kellier
  • O. Zadkova
Ключові слова: безпілотний літальний апарат, критерій ефективності, аеродинамічні характеристики, аеродинамічне компонування

Анотація

Стаття присвячена вирішенню актуальної науково-практичної задачі визначення раціональних льотнотехнічних характеристик і конструктивно-компонувальної схеми літального апарата за критерієм ефективності при фіксованій вартості, який враховує ефективність і витрати на досягнення цієї ефективності. Метою статті є розробка методики обґрунтування тактико-технічних характеристик перспективного літального апарата з урахуванням економічного критерію. Результати. Завдання технічних вимог та рівня технічної досконалості дозволили визначити в першому наближенні геометричні та масові характеристики літальних апаратів. За розробленою методикою було визначено раціональні льотно-технічні характеристики літального апарата. Проведений ваговий розрахунок літального апарата. Визначені геометричні та об'ємні розміри літального апарата. Визначені економічні показники. Висновки. Теоретично обґрунтовані тактико-технічні характеристики перспективного літального апарата з урахуванням економічного критерію. Результати можуть бути використані для обґрунтування напрямків розробки перспективних літального апарата

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Олехнович О. В. Модернізація літаків Повітряних Сил. [Електронний ресурс] — Режим доступу до сайту: https://armyinform.com.ua/2020/09/modernizacziya-litakiv-povitryanyh-syl-kurs-na-povne-onovlennya-avioniky/.
2. Леонтьєв О. Б. Методичний підхід до обґрунтування кількісно-якісного складу перспективних Збройних Сил України на етапах стратегічного планування їх розвитку / О. Б. Леонтьєв, В. О. Нерубацкий, О. В. Нікіфоров, Є. Б. Смірнов // Збірник наукових праць ОНДІ ЗСУ. – 2005. – Вип. 2 (2). – С. 40 55
3. Мітрахович М. М. Складні технічні системи. Системне математичне забезпечення проектних рішень / Мітрохович М. М. – К. : Нічлава, 1998. – 184 с.
4. Зиков І. С., Кучук Н. Г., Шматков С. І. Синтез архітектури комп'ютерної системи управління транзакціями e-learning. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 3. С. 60–66. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.3.10.
5. Mozhaiev, M., Kuchuk, N. and Usatenko, M. (2019), “The method of jitter determining in the telecommunication network of a computer system on a special software platform”, Innovative technologies and scientific solutions for industries, (4 (10), pp. 134-140. doi: 10.30837/2522-9818.2019.10.134
6. Горощенко Б. Г. Эскизное проектирование самолётов / Б. Г. Горощенко, В. А. Дьяченко, Н. М. Фадєєв – М. : Машиностроение. 1970. – 89 с.
7. Проектирование самолётов / Под ред. Егера С.М. – М.: Машиностроение, 1983. – 616 с.
8. Терещенко Ю. М. Інтеграція авіаційних силових установок і літальних апаратів / Терещенко Ю. М., Кулик М. С., Панін В. В. – К.: Нац. авіац. ун-т. – 2009. – 344 с.
Опубліковано
2020-09-11
Як цитувати
Danilov Yu. Методика визначення раціональних параметрів літального апарата з урахуванням витрат на розроблення та експлуатацію / Yu. Danilov, I. Kellier, O. Zadkova // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 3 (61). – С. 53-56. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.3.053.
Розділ
Оптимізація транспортних систем