РОЗРОБКА МЕТОДУ ОЦІНКИ МЕТОДИЧНИХ ПОХИБОК КАЛІБРУВАННЯ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ЗМІННОГО СТРУМУ СИГНАЛАМИ ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ ТИПУ «МЕАНДР»

  • V. Mosharenkov
Ключові слова: сигнали прямокутної форми, електровимірювальні пристрої змінного струму, методична похибка, калібрування

Анотація

Метою статті є розробка методу оцінки методичних похибок калібрування електровимірювальних приладів змінного струму сигналами прямокутної форми. Результати. Проведена оцінка методичних похибок калібрування ЕВПЗС сигналами прямокутної форми типу «меандр» для двох типових видів вимірювальних ланцюгів приладів Розглядаються прикладні аспекти оцінки методичних похибок при калібруванні електровимірювальних приладів змінного струму сигналами прямокутної форми типу «меандр» для двох типових видів вимірювальних ланцюгів приладів, без компенсації і з компенсацією. За результатами аналізу отримані аналітичні вирази для відносних значень методичних похибок у вимірювальних ланцюгів приладу без компенсації і з компенсацією. Підтверджено за результатами аналізу можливість застосування сигналів прямокутної форми типу «меандр» для калібрування електромагнітних приладів

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Дьяконов В. П. Генерация и генераторы сигналов. – М.: ДМК Пресс, 2009 –384с.
2. Дьяконов В. П. Вейвлеты. От теории к практике. Изд.2-е, перераб. и доп. – М.: СОЛОН-Пресс, 2010 –400с.
3. Минц М. Я. Об использовании сигналов прямоугольной формы для поверки электромеханических приборов / М. Я. Минц, В. Н. Чинков. // Измерительная техника. – 1980. – No 3. – С.42-43.
4. Минц М. Я. Поверка электромеханических приборов сигналами прямоугольной формы с регулируемой скважностью / М. Я. Минц, В. Н. Чинков // Измерительная техника.– 1987. – No 4. – С.64-66.
5. Минц М.Я. О поверке электромеханических измерительных приборов сигналами специальной формы / М. Я. Минц, В. Н. Чинков // Измерительная техника. – 1989. – No 8. – С.63-65.
6. Чинков В. Н. Прецизионные методы и калибраторы воспроизведения коэффициентов несиметрии трехфазной системы синусоидальных напряжений / В. Н. Чинков, В. В. Мошаренков // Український метрологічний журнал. – 2013. – No 3. – С. 18 – 21.
7. Денисенко А.Н. Сигналы. Теоретическая радиотехника: справочное пособ. / А. Н. Денисенко. – М.: Горячая линия – Телеком, 2005. – 704 с.
8. Чинков В. М. Методика синтезу вимірювальних сигналів для контролю технічного стану зразків озброєння при локальному обмеженні / В. М. Чинков, С. В. Герасимов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2014. – Вип. 1 (14). – С. 194-197.
9. Electronic Test Instruments: Analog and Digital Measurements. Author: Robert A. Witte Publisher: Prentice Hall, 2002, 371 p.
10. Testing Signals for Electronics: Criteria for Synthesis / S. Herasimov, V. Pavlii, O. Tymoshchuk, M. Yu. Yakovlev, D. Ye. Khaustov, Ye. Ryzhov, L. Sakovych, Yu. A. Nastishin // Journal of Electronic Testing. Volumes 35, Issues 3 (148), June 2019, p.p. 349–357. – doi.org/10.1007/s10836-019-05798-9.
Опубліковано
2020-09-11
Як цитувати
Mosharenkov V. Розробка методу оцінки методичних похибок калібрування електровимірювальних приладів змінного струму сигналами прямокутної форми типу «меандр» / V. Mosharenkov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 3 (61). – С. 41-43. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.3.041.
Розділ
Управління в складних системах