МЕТОД РОЗРОБКИ МОДЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО АВАРІЙНІ СИТУАЦІЇ ДЛЯ СППР АВІАДИСПЕТЧЕРА

  • A. Kolesnyk
  • V. Pavlenko
  • V. Zatkhei
Ключові слова: відмова двигуна, особливий випадок в польоті, потенційний збиток, вимушена посадка, авіадиспетчер

Анотація

Предметом вивчення в статті є дослідження можливості застосування апарату байєсівських мереж для побудови моделей розвитку аварійних ситуацій на повітряному судні. Метою є розробка моделей представлення знань про аварійні ситуації в польоті для її подальшого застосування при розробці СППР авіадиспетчера. Завдання: визначення і аналіз чинників, що впливають на процес прийняття рішення щодо можливості продовження польоту у випадку виникнення особливого випадку в польоті на прикладі відмови двигуна; аналіз чинників, що впливають на визначення рівня ризику (потенційного збитку) при виконанні вимушеної посадки; побудова ймовірнісних моделей визначення можливості продовження польоту та визначення потенційного збитку альтернатив завершення польоту на основі мережі Байєса. Використовуваними методами є: методи аналізу і синтезу складних інформаційних систем, методи імітаційно-статистичного моделювання. Отримані такі результати. Визначено множину факторів, що впливають на процес прийняття рішення у випадку виникнення такого особливого випадку як відмова двигуна на повітряному судні. Побудовано ймовірнісну модель, що відображає процес прийняття рішення щодо визначення можливості продовження польоту при відмові двигуна на повітряному судні в польоті. Побудовано ймовірнісні моделі визначення потенційного збитку для випадку виконання вимушеної посадки на аеродромі та майданчику. Обґрунтовано вибір програмного засобу, а саме системи ймовірнісного програмування Figaro, для реалізації розроблених байєсівських моделей. Висновки. Напрямком подальших досліджень є розробка методу автоматизованого вироблення рішень при виникненні особливих випадків в польоті з використанням побудованих ймовірнісних моделей для його використання при побудові СППР авіадиспетчера

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Згуровський М.З., Бідюк П.І., Терентьєв О.М., Просянкіна-Жарова Т.І Байєсівські мережі в системах підтримки прийняття рішень . – Київ: ТОВ "Видавниче підприємство "Едельвейс", 2015. – 300с.
2. Сікірда Ю.В. Моделювання систем підтримки прийняття рішень авіадиспетчера в позаштатних льотних ситуаціях Автореф. дис. канд. техн. наук : 05.13.06 / Ю.В.Сікірда.  К., 2004.  19 с.
3. Положення про організацію роботи об'єктів обслуговування повітряного руху Украероруху: наказ Украероруху від 12.03.2008 No64 (з поправками No1-No10). – К.: Украерорух, 2008. – 52 с.
4. Богаткін О.Г. Авіаційна метеорологія. Підручник. – CПб.: Изд. PГГМУ, 2005. – З28 c.
5. Правила визначення придатності до експлуатації аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1571-14#Text
6. Авіаційні Правила України "Обслуговування повітряного руху". – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z072719#Text.
7. Інструкція з експлуатації аеродромів державної авіації України. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z122913#Text.
8. ICAO Doc 9859 AN/474 Safety Management Manual (SMM). Third edition. ICAO. 2013. 254 p.
9. Свиридов А. C., Коваленко А. А., Кучук Г. А. Метод перерозподілу пропускної здатності критичної ділянки мережі на основі удосконалення ON/OFF-моделі трафіку. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 2. С. 139–144. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.24
10. Айвазян С.А. Баесовский подход в эконометрическом анализе. / Прикладная эконометрика. – No1(9). – 2008. – С.93-130.
11. Пфеффер Ави Вероятностное программирование на практике / Пер. с англ. Слинкин А.А. – М.:ДМК Прес, 2017. – 462 с.
Опубліковано
2020-09-11
Як цитувати
Kolesnyk A. Метод розробки моделей представлення знань про аварійні ситуації для сппр авіадиспетчера / A. Kolesnyk, V. Pavlenko, V. Zatkhei // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 3 (61). – С. 13-20. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.3.013.
Розділ
Контроль космічного та повітряного простору