ЗАВАДОСТІЙКІСТЬ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

  • A. Serkov
  • K. Trubchaninova
  • B. Lazurenko
Ключові слова: рухомий зв’язок, завадостійкість, база сигнала, критерій завадостійлості, кореляція

Анотація

Предметом вивчення є процеси забезпечення завадостійлості мобільних телекомунікаційних систем на грунті надширокосмугових сигналів з високою інформаційною ємністю. Мета – розробка рекомендацій щодо забезпечення завадостійкості надширокосмугової системи зв’язку при передачі дискретних повідомлень каналом зв’язку з адитивним гаусовим шумом. Задача – забезпечення усталеної та надійної роботи надширокосмугової системи зв’язку. Використані методи: методи аналітичного моделювання та теорії потенціїної завадостійкості. Отримані наступні результати. Розроблено критерій забезпечення завадостійкості мобільних телекомунікаційних систем. На грунті теорії потенціальної завадостійкості показана можливість усталеної та беззавадової роботи телекомунікаційної безпроводової системи в умовах, коли рівень інформаційного сигналу та шуму мають одне значення. Доведена можливість вилучення переданого інформаційного сигналу із суміші шуму та корисного сигналу шляхом кореляції прийнятого та опорного сигналів. Показана можливість розрізнення двох сигналів на фоні шуму, які найбільш імовірно було передано та прийнято по каналу зв’язку з білим гаусовим шумом. Висновки. Показано, що використання технології надширокосмугових сигналів дозволяє здійснити безпроводову приховану передачу інформації з малою потужністю випромінювання. Причому велика база сигналу B  2.5 дозволяє забезпечити усталену та беззавадову роботу телекомунікаційної системи за умов, коли рівень інформаційного сигналу знаходиться на рівні (q = 1) чи нижче рівня шуму. При цьому доведена можливість вилучення як корисного сигналу із суміші сигналу та шуму, так і визначення з подальшим вилученням одного вірогідного сигналу із суміші двох повністю відомих сигнала s0(t), s1(t) із білим гаусовим шумом

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Соколова М.В. Сверхширокополосная беспроводная связь: история и перспективы развития. - T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. -2008. -С-50-55.
2. Аджемов С.С., Соколова М.В., Урядников Ю.Ф., Штыркин В.В. Сверхширокополосная связь — результат развития технологий широкополосного доступа. — Электросвязь, 2006. — No2. — с. 18-23
3. Serkov, A. Noise-like signals in wireless information transmission systems / A. Serkov, V. Breslavets, M. Tolkachov, G. Churyumov, Issam Saad // Advanced Information Systems. – 2017. – Vol. 1, No2 – Р. 33 – 39, available at: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2017.2.06.
4. Рішення Федеральної комісії по зв’язку (FCC) США No FCC 02-48 від 14/02/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-02-48A1.pdf. – Дата доступу :31.12.2019.
5. Serkov, О. A. (2019). On the issue of solving the problem of electromagnetic compatibility of the wireless telecommunication Systems / O. А. Serkov, G. I. Churyumov // Applied Radio Electronics. – 2017. – Vol. 16 No 3, 4. – P. 117-121.
6. Serkov А., Trubchaninova K., Mezitis M. (2019), Method of wireless transmission of digital information on the basis of ultra-wide signals, Advanced Information Systems, Vol.3, No. 4. pp. 33-38, available at: https://doi.org/10.20998/2522- 9052.2019.4.04.
7. Котельников В.А. Теория потенциальной помехоустойчивости. – М.: Госэнергоиздат, 1956. – 151 с
Опубліковано
2020-05-28
Як цитувати
Serkov A. Завадостійкість мобільних телекомунікаційних систем / A. Serkov, K. Trubchaninova, B. Lazurenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 2 (60). – С. 169-172. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.2.169.
Розділ
Зв’язок та радіолокація