МОДЕЛЬ ЗАВЕРШЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СТАНЦІЙ В САЙТІ ЗВ'ЯЗКУ ВІЙСЬКОВОГО ПОЛЯ

  • A. Bayramov
  • A. Pashaev
  • N. Sabziev
  • R. Imanov
Ключові слова: польовий майданчик зв'язку, електричне поле, математична модель, метод штрафних санкцій, пакетне розгортання, електромагнітна сумісність

Анотація

Під час розгортання військово-польового (мобільного) вузла зв'язку є дві основні проблеми: 1) компактні радіоелектронні станції (ВДЕ) компактної дислокації на вузлі зв'язку; 2) врахування електромагнітної сумісності для нормальної обробки вузла зв'язку, що напружує електричне поле не повинна перевищувати допустимого стандарту. Необхідність пакетованого розміщення важлива особливо для бойових дій у гірських районах. У цьому випадку пагорби та височини можуть погіршити радіозв'язок. Тому ВДЕ слід розгорнути таким чином, щоб між ними не було природних перешкод. У даній роботі проаналізовано вплив впливу всіх ВДЕ електричного поля на кожний окремий для заданого діапазону частот випромінювання. Розроблено та запропоновано математичну модель розгортання ВДЕ з мінімальною відстані між ними з урахуванням допустимого стандарту напруженості електричного поля. Розроблено програмний алгоритм розрахунку розміщення ВДЕ на польовому сайті зв'язку

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Imanov R.R., Bayramov A.A. Ensuring electromagnetic compatibility of radio-electronic means in communications centers. “Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната”. Сб. Докл. от годишната научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“. Военна академия „Георги Стойков Раковски“, II part.17–18 май 2018. p.153-155.
2. Imanov R.R., Bayramov A.A., Pashaev A.B., Sabziev E.N. Mathematical model of the optimal placement calculation of military field communication site. Сьома міжнародна науково -технічна конференція “Проблеми інформатизації”. Черкаси– Харків, 13-15 November 2019. vol.1, p.79.
3. Radio spectrum control and wireless system electromagnetic compatibility. Tutorial / Ed. М.А. Bixovski. Мoscow: EkoТrends, 2006. 376 p.
4. Evaluation theory and methods of wireless systems electromagnetic compatibility / Ed. Y.А. Feoktistov. — Мoscow.: Radio and communication. 1988.
5. Bayramov А.А., Ibragimov Z.А., Pashaev А.М. Radiation influence on human. Defence and prevention. NAA, «Chashioglu», Baku, 1999, 157 p.
6. Elsterр К.-Х., Reygart R., Shoyble М., Donar G. Non-linear programming introduction. Мoscow: Nauka, 1985, 264 p.
Опубліковано
2020-05-28
Як цитувати
Bayramov A. Модель завершення оптимальних радіоелектронних станцій в сайті зв’язку військового поля / A. Bayramov, A. Pashaev, N. Sabziev, R. Imanov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 2 (60). – С. 144-147. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.2.144.
Розділ
Зв’язок та радіолокація