ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРУ ДОПЛЕРІВСЬКОГО СИГНАЛУ НА ВИХОДІ ПРИЙМАЛЬНО-ПЕРЕДАВАЛЬНОГО МОДУЛЮ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО ВИМІРЮВАЧА ПАРАМЕТРІВ РУХУ

  • M. Bakhmat
  • Y. Budaretsky
  • Т. Lavrut
  • V. Bondarev
Ключові слова: навігаційні системи, вимірювачі параметрів руху

Анотація

Мета статті – аналітичне та експериментальне визначення спектру доплерівського сигналу на виході приймальнопередавального модулю радіолокаційного вимірювача параметрів руху. Результати дослідження. В статті наведені структурні схеми радіолокаційного вимірювача параметрів руху, який призначений для використання в автономних підсистемах навігації та топогеодезичної прив'язки наземних рухомих об’єктів. Наведені експериментальні данні підтверджують основні положення аналітичних досліджень. Показано, що ширина спектру доплерівського сигналу однозначно визначається шириною діаграми спрямованості приймально-передавальних антен. Висновок. Наведені експериментальні данні підтверджують основні положення аналітичних досліджень. Результати, що отримані в процесі дослідження призначені для подальшої розробки на їх підставі близьких до оптимальних алгоритмів визначення параметрів руху наземних рухомих об’єктів.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Требования к подсистемам топогеодезического и навигационно-временного обеспечения автоматизированных систем управления военного назначения. Наука и военная безопасность. – № 2/2007. – С. 43-48.
2. Ільяшов О.А. Тенденції розвитку збройної боротьби у війнах четвертого-шостого поколінь / О.А. Ільяшов // Наука і оборона, 2009. – № 3. – С. 43–49.
3. Корольов В.М. Аналіз світових тенденцій розвитку систем навігації для сухопутних військ / В.М. Корольов та ін. // Військово-технічний збірник. – Львів: НАСВ, 2011. – № 2 (5). – С. 19–29.
4. Сопільник Л.І. Методи підвищення точності оцінки місцеположення наземних рухомих об’єктів. /Л. Сопільник, Р. Заяць, Ю. Бударецький, Ю. Підвірний // Вимірювальна техніка та метрологія. – № 72. – 2011. – С. 137–141.
5. Бударецький Ю.І. Особливості побудови підсистеми визначення шляху та експериментальні дослідження її складових частин / Ю.І. Бударецький, М.Г. Грубель, М.І. Гладкий, С.М. Назаркевич // Розроблення та модернізація ОВТ. – 2009. – С. 31–35.
6. Кривов’яз А.Т. Методи побудови завадозахищених навігаційних систем для визначення місцеположення наземних рухомих об’єктів. / Кривов’яз А.Т., Бударецький Ю.І., Бахмат М.В. // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2015. – Вип. 25.5. – С. 321– 327.
7. Бударецький Ю.І. Економічна ефективність радіолокаційного вимірювача параметрів руху об’єктів РВіА та бронетехніки. / Ю.І. Бударецький, Л.І. Сопільник, С.Ю. Бударецький, М.В. Бахмат // Журнал “Наукові записки Львівського університету бізнесу та права.” – № 21/2019. – Львів: ЛУБП, 2019. – С. 21–28.
Опубліковано
2019-10-30
Як цитувати
Bakhmat M. Теоретичні та експериментальні дослідження спектру доплерівського сигналу на виході приймально-передавального модулю радіолокаційного вимірювача параметрів руху / M. Bakhmat, Y. Budaretsky, LavrutТ., V. Bondarev // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 5 (57). – С. 108-112. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.5.108.
Розділ
Зв’язок, телекомунікації та радіотехніка