ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТАЛЕВИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЕКРАНІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ЇХ МАКСИМАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

  • E. Panova
  • O. Tykhenko
  • O. Khodakovsky
  • O. Sapelnikova
Ключові слова: електромагнітні поля, випромінювання, екранування, електромагнітна сумісність, технічні засоби

Анотація

Захисні властивості сплавів у різних частотних діапазонах екрануючих матеріалів мають складний характер. Предмет дослідження даної роботи – визначення амплітудно-частотних залежностей коефіцієнта екранування електромагнітних полів сучасними металевими сплавами. Досліджено: традиційні матеріали; електротехнічні сталі різного класу та алюмінієвого сплаву, які мають різну ширину захисного екрану; металовмісні шнури різного (двошарового та тришарового) сплетіння. Досліджено залежності захисних екранувальних властивостей магнітного поля за рахунок відбиття для електротехнічної сталі класу 121 та сплаву з дюралюмінію та електротехнічної сталі. Мета роботи – визначення коефіцієнтів екранування у низькочастотній та середньо-частотній областях електромагнітного спектра на основі вимірювання коефіцієнтів екранування найбільш поширених металевих захисних матеріалів та надати обґрунтовані рекомендації щодо їх найбільш ефективного використання у робітничих умовах для захисту від електромагнітних полів та випромінювань працюючих та сумісності електричного та електронного технічного обладнання. Розроблено амплітудно-частотні залежності коефіцієнта екранування електромагнітних полів сучасними стандартними металевими сплавами для захисту людей і для забезпечення електромагнітної сумісності електричного та електронного технологічного обладнання. Запропоновано захисні заходи захисту від впливу від електромагнітних полів та випромінювань, що засновані на принципах розумної достатності, з урахуванням мінімальних витрат. Доведено експериментально та економічно обґрунтовано, що найбільш ефективним засобом захисту від електромагнітної безпеки на підприємствах в умовах складної дії різноманітних електромагнітних полів, є електротехнічні сталі. В результаті отриманих співвідношень захисних властивостей (за рахунок електромагнітної енергії та відбиття електромагнітних хвиль) раціоналізовано захисні модифікаційні конструкції з мінімальним коефіцієнтом відбиття електромагнітних хвиль у небажаному напрямку в різному частотному діапазоні. Такі висновки надали змогу запропонувати методологію розрахунку щодо необхідної оптимальної товщини захисного магнітного екрана найбільш сприятливої ефективності у даних умовах. Це дозволяє мінімізувати обсяг довідникових та експериментальних даних та однозначно визначити товщину екрана необхідної ефективності, а також зменшує загальну вартість захисної конструкції.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів: Д Сан Пін 3.3.6.096-2002. [Чинний від 2003-01-04]. К.: МОЗ України, 2003. 16 с. (Державні санітарні норми України).
2. Резинкина М. М., Гринченко В. С., Думанский Ю. Д., Медведев С. В. Экранирование магнитного поля промышленной частоты в рабочих зонах электростанций. Гігієна населених місць. 2010. Вип. 55. С. 249–255.
3. Резинкина М. М. Использование численных расчётов для выбора средств экранирования от действия магнитных полей. Журнал технической физики. 2007. Т.77., № 11. С. 17–24.
4. Bhattacharjee S. Protective Measuresto Minimizethe Electromagnetic Radiation. Electronicand Electric Engineering. 2014. Vol. 4. P. 375–380.
5. Панова О.В. Захист працюючих від впливу електромагнітних полів екрануванням: дис. … канд. техн. наук: 05.26.01 / Державна установа «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці». Київ, 2014. 151 с.
6. Пристрій контролю захисних властивостей електромагнітних екранів: пат. 58604 Україна: МПК G01L9/00; заяв. 15.03.2011; опубл. 11.04.2011, Бюл. № 7.
7. Мордачев В. И., Юрцев О. А., Литвинко П. А. Влияние декоративных металлических покрытий зданий на электромагнитную обстановку и электромагнитную совместимость радіосистем. Вестник белорусского государственного технического университета. 2009. № 6. С. 42–47.
8. Панова О.В. Загальні критерії застосування електромагнітних екранів для забезпечення електромагнітної безпеки та сумісності технічного обладнання. Вісті Донецького гірничого інституту. 2018. Вип. 2. URL: https://jdmi.donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/Panova_JDMI_2_2018.pdf
9. Glyva V. A., Podoltsev A. D., Bolibrukh B. V., Radionov A. V. A thin electromagnetics field of a composite structure made on the basis of a magnetic fluid. Tekhnichna elektrodynamika. 2018. № 4. Р. 14–18.
Опубліковано
2019-10-30
Як цитувати
Panova E. Дослідження захисних властивостей металевих електромагнітних екранів та визначення умов їх максимальної ефективності / E. Panova, O. Tykhenko, O. Khodakovsky, O. Sapelnikova // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 5 (57). – С. 103-107. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.5.103.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>