ЦЕНТР ОБРОБКИ ДАНИХ ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

  • S. Suhak
  • L. Shabanova-Kushnarenko
  • M. Siruk
  • N. Bihun
  • A. Mishchenko
Ключові слова: інформатизація, центр обробки даних, Міністерство оборони України, хмарні обчислення, телекомунікаційні технології

Анотація

Сьогодні розробка інформаційних технологій визначає успішне функціонування політичної системи, оскільки вони дозволяють здійснювати контроль над політичними процесами, запобігати соціальним і політичним конфліктам. Підвищення рівня достовірності та надійності інформації, найбільш ефективне використання інформаційних ресурсів, зовнішніх і внутрішніх інформаційних канатів підвищують стійкість політичної системи, стабільність соціально-політичного розвитку країни. Поєднання різних телекомунікаційних технологій, які створюють передумови для побудови гнучких та високопродуктивних сервісноорієнтованих систем, можуть використовуватись для розв`язання задач у різних галузях. Однак, на сьогодні, одним із стримуючих факторів щодо впровадження та подальшого розвитку таких мереж є теоретичне недоопрацювання моделей надання сервісів, що зумовлені відсутністю вичерпних відомостей про структуру мереж центрів оброблення даних. В ході проведеного авторами дослідження встановлено, що основою інформатизації Міністерства оборони України є центр обробки даних, обґрунтовані основні завдання, які їм будуть виконуватися, визначено основні інформаційно-розрахункові задачі. Обґрунтовано вимоги щодо побудови центру обробки даних Міністерства оборони України. Проведена оцінка сучасних технологічних рішень та програмно-апаратних засобів щодо створення інформаційної інфраструктури. Запропоновані можливі технічні та програмно-апаратні засоби для побудови надійного та безпечного центру обробки даних. Перспективним напрямком подальших наукових досліджень авторів слід вважати обґрунтування шляхів удосконалення інформатизації Збройних Сил України та створення інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України є мобільні центри обробки даних. Це дозволить розгорнути інформаційну інфраструктуру у різних умовах, у тому числі на відкритому просторі, шо є актуальним для специфіки дій на Сході України.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Shyshatskiy, A.V., Bashkirov, O.M. and Kostina, O.M (2015). “Development of integrated systems and data for Armed Forces”, Arms and military equipment, No 1(5), pp. 35-40. available at : http://journals.uran.ua/index.php/2414- 0651/issue/view/1%285%29%202015.
2. Petrushen, M.V(2014). “Evaluation of modern technological solutions and software and hardware for the creation of a data center in the Armed Forces of Ukraine”. Control, navigation and communication systems. Poltava: PNTU named after Yuriy Kondratyuk. No 31. pp. 155-160.
3. Minster J. - B., Capitaine N. and Clark D. M(2009). “The new ICSU World Data System: A world-wide community of excellence for data issues”. Materials of the Intern. Conf. “Electronic Geophysical Year: State of the Art and Results” / Ed. by V. Nechitailenko, GC RAS, Moscow,117 p. doi:10.2205/2009-REGYconf.
4. Guide to the World Data Center System: General Principles. World Data Centers. Data Services. Paris.: ICSU, 1996. 110 p.
5. Volpe, F(2003). QuickBird High Resolution Satellite Data for Urban Applications. Volpe Fabio, etc. 3 p. http://eurimage.com/products/tech_papers/qb_ urban-applications.pdf.
6. Greenberg, A, Hamilton, J, David, Maltz, A. and Patel, P(2009). “The Cost of a Cloud: Research Problems in Data Center Networks”. Computer Communication Review. No. 39(1). pp. 68–73.
Опубліковано
2019-10-30
Як цитувати
Suhak S. Центр обробки даних як основа інформаційного забезпечення міністерства оборони україни / S. Suhak, L. Shabanova-Kushnarenko, M. Siruk, N. Bihun, A. Mishchenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 5 (57). – С. 84-87. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.5.084.
Розділ
Інформаційні технології