СИНТЕЗ ДВОХРОЗРЯДНИХ ДВОХОПЕРАНДНИХ ОПЕРАЦІЙ СТРОГОГО СТІЙКОГО КРИПТОГРАФІЧНОГО КОДУВАННЯ ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДРУГОГО ОПЕРАНДА

  • R. Breus
Ключові слова: двохрозрядні двохоперандні операції, криптографічне перетворення, математичне моделювання, синтез операцій, класифікація операцій криптоперетворення

Анотація

На основі дослідження різних форм представлення двохрозрядних двохоперандних операцій строгого стійкого криптографічного кодування розроблено підхід до їх побудови на основі перетворення другого операнда шляхом застосування однооперандних операцій. Застосувавши технологію перетворення другого операнда було отримано групу двохрозрядних двохоперандних операцій строгого стійкого криптографічного кодування. У даній статті приведено одержану групу двохрозрядних двохоперандних операцій строгого стійкого криптографічного перетворення. Запропонований підхід до синтезу двохрозрядних двохоперандних операцій строгого стійкого криптографічного кодування шляхом перетворення другого операнда значно спрощує процес дослідження групи операцій строгого стійкого криптоперетворення.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Криптографическое кодирование: методы и средства реализации: монография / Рудницкий В.Н., Пивнева С.В., Бабенко В.Г., Миронец И.В. и др. // Тольят. гос. ун-т. – Тольятти, 2013. – 196 с.
2. Криптографическое кодирование: методы и средства реализации (часть 2): монография / В.Н. Рудницкий, В.Я. Мильчевич, В.Г. Бабенко, Р.П. Мельник, С.В. Рудницкий, О. Г. Мельник. – Х. : едрая усадьба плюс, 2014. – 224 с.
3. Криптографічне кодування: обробка та захист інформації: колективна монографія / під ред.. В.М. Рудницького. – Харків: ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2018. – 139 с.
4. Рудницький В. М., Бабенко В. Г., Рудницький С. В. Метод синтезу матричних моделей операцій криптографічного кодування та декодування інформації. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Харків: ХУПС ім. І. Кожедуба, 2012 Вип. 4 (33). С. 198-200.
5. Мельник Р. П., Застосування операцій розширеного матричного криптографічного перетворення для захисту інформації / Р. П. Мельник // Системи обробки інформації. - 2012. - Вип. 9. - С. 145-147.
6. Синтез елементарних функцій перестановок, керованих інформацією / В. М. Рудницький, Т. В. Миронюк, О. Г. Мельник, В. П. Щербина // Безпека інформації. – Т. 20, № 3. – К.: НАУ, 2014. – С. 242–247.
7. Рудницький В.М. Метод синтезу операцій криптографічного перетворення за критерієм строгого стійкого кодування / В.М. Рудницький, Л.А. Шувалова, О.Б. Нестеренко // “Вісник ЧДТУ”. - Черкаси, 2017 – Вип. 1 – С.5-10.
8. Коваленко А. А., Кучук Г. А. Методи синтезу інформаційної та технічної структур системи управління об’єктом критичного застосування. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, № 1. С. 22–27. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.04
9. Рудницький, Н. Лада, С. Козловська, Технологія побудови двохоперандних операцій криптографічного перетворення інформації за результатами моделювання, Сучасні інформаційні системи, Т. 2, № 4, С. 26-30, 2018.
10. Рудницький В.М., Лада Н.В., Федотова-Півень І.М., Пустовіт М.О. Синтез обернених дворозрядних двохоперандних операцій строгого стійкого криптографічного кодування. Системи та методи обробки інформації. Збірник наукових праць. Київ: ДНДІ МВС України, 2018. Вип. 4(55). С. 76–81.
11. Mozhaev O. Multiservise network security metric / O. Mozhaev, H. Kuchuk, N. Kuchuk, M. Mozhaev, M. Lohvynenco // IEEE Advanced information and communication technologies-2017. Proc. of the 2th Int. Conf. – Lviv, 2017. – P. 133-136.
12. Semenov, S., Sira, O., Kuchuk, N. (2018), “Development of graphicanalytical models for the software security testing algorithm”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol 2, No 4 (92), pp. 39-46, DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.127210
13. Рудницький В.М., Лада Н.В., Федотова-Півень І.М., Пустовіт М.О., Нестеренко О.Б. Побудова двохрозрядних двохоперандних операцій строгого стійкого криптографічного кодування. Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. Полтава: ПНТУ, 2018. Т. 6(52). С. 113–115.
14. Рудницький В.М., Лада Н.В., Федотова-Півень І.М., Пустовіт М.О., Нестеренко О.Б. Побудова двохрозрядних двохоперандних операцій строгого стійкого криптографічного кодування. Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. Полтава: ПНТУ, 2018. Т. 6(52). С. 113–115.
Опубліковано
2019-10-30
Як цитувати
Breus R. Синтез двохрозрядних двохоперандних операцій строгого стійкого криптографічного кодування шляхом перетворення другого операнда / R. Breus // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 5 (57). – С. 29-32. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.5.029.
Розділ
Інформаційні технології